Alles over mediation bij scheiding

Hier vind je alle relevante informatie over mediation bij scheiding. De volgende zes onderwerpen komen aan bod:

 1. Wat is mediation?
 2. De vijf voordelen van mediation
 3. Wanneer is mediation geschikt en wanneer juist niet?
 4. Wie praten er mee?
 5. Hoe ziet een mediation-overeenkomst eruit?
 6. Hoe is de kwaliteit geborgd?

Wat is mediation?

Mediation, of bemiddeling, houdt in dat jullie de oplossing bepalen voor alle aspecten van de scheiding. Hierbij worden jullie geholpen door een mediator. Zo’n mediator is een onafhankelijke, neutrale deskundige op het gebied van onderhandelen en communicatie.

Een mediator is bijvoorbeeld getraind om jullie achterliggende belangen boven tafel te krijgen. Zodra deze belangen transparant en helder zijn, wordt het ineens makkelijker om een oplossing te bedenken. Een oplossing die tegemoet komt aan jullie belangen. En vooral ook, een oplossing waar jullie zelf achterstaan. Dit is veel beter dan een uitspraak van de rechter. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal.

Familiemediator

Scheiden met kinderen | Mediation | Soest | Niewegein

Extra vaardigheden familie mediator

Bij scheidingen worden nog extra eisen gesteld aan de mediator. Zo’n mediator heet officieel een ‘familiemediator’. Een familiemediator beschikt niet alleen over de normale mediation vaardigheden, maar is ook getraind in:

 1. de specifieke emoties en fases in een scheidingsproces;
 2. het opstellen van alle relevante stukken, zoals een echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan;
 3. alle specifieke juridische, financiële en fiscale kennis die komt kijken bij een scheiding;
 4. het doen van alimentatieberekeningen.

De familie mediator heeft dus verstand van alle facetten van het scheidingsproces. Hij leidt jullie er stap voor stap doorheen.

Twee belangrijke uitgangspunten

Mediation berust op twee belangrijke uitgangspunten en wel de volgende:

 1. Vertrouwen en geheimhouding
  Tijdens een scheiding is er vaak minder vertrouwen in de ander. Tijdens de mediation wordt dan ook gewerkt aan het herstellen van dit onderlinge vertrouwen. Daarom valt alles wat tijdens de mediation gesprekken besproken wordt onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt uiteraard ook voor de mediator.
 2. Vrijwilligheid
  Een mediation kan alleen starten als beide partijen aan mediation willen meedoen. Ook als je partner mediation voorstelt, ben je niet verplicht om deel te nemen. Kiezen voor mediation betekent actief meewerken vanuit de wens om samen uiteen te gaan.

Dit is bijvoorbeeld een review van een cliënt, die iets schrijft over het onderwerp ‘vertrouwen’ voorafgaand aan het traject:

Met gemengde gevoelens het mediation-traject ingegaan maar Gerwin heeft alles met veel gevoel tot in de puntjes begeleid. Kundig en luisterend oor voor beide partijen. Zeer tevreden. Bedankt ! (Het is dat er maar 5 sterren gegeven kunnen worden…….).

De vijf voordelen van een mediator versus een advocaat

Kosten scheiding via mediation - Soest - Nieuwegein

Mediation goedkoper dan advocaten

Mediation heeft vijf belangrijke voordelen ten opzichte van een gang naar de rechter:

 1. Lagere kosten – één mediator in plaats van twee dure advocaten.
 2. Sneller resultaat – jullie bepalen zelf de snelheid van het proces.
 3. In ‘control’ over de oplossing – er is ruimte voor creatieve win-win oplossingen.
 4. Behoud van de relatie – tijdens de mediation investeren jullie in de relatie. Zelf zeg ik altijd: “Jullie scheiden als levenspartners, maar blijven de rest van jullie leven samen ouders” (uiteraard alleen als jullie samen kinderen hebben).
 5. Nakoming van afspraken – de gemaakte afspraken worden vastgelegd in een gezamenlijk echtscheidingsverzoek naar de rechtbank. De mediation wordt pas beëindigd zodra dit helemaal rond is.

Kortom, met mediation houden jullie zelf het heft in handen, met respect voor ieders belangen, en versterken jullie daarmee de ouderlijke relatie. Het is bovendien snel, vertrouwelijk en relatief goedkoop!

Wanneer is mediation geschikt en wanneer juist niet?

Het belangrijkste is dat jullie er samen uit willen komen. Bij een scheiding is er soms minder vertrouwen in de ander en in een gezamenlijke oplossing. Toch blijkt in de praktijk dat veruit de meeste stellen er prima uitkomen. Hieronder staan de belangrijkste factoren die bepalen of mediation geschikt is of juist niet.

WEL mediation als:

Geweldloze communicatie als gescheiden ouders

Voorkom een vechtscheiding

 • Beide partijen met elkaar in gesprek willen voor een oplossing.
 • Snelheid en lage kosten belangrijk zijn.
 • Een duurzame oplossing noodzakelijk is.
 • Behoud van de ouderrelatie met gezamenlijke kinderen gewenst is.

GEEN mediation als:

 • Er geen enkele onderhandelingsruimte is. Dit wordt vaak te pessimistisch ingeschat.
 • De scheiding te ver geëscaleerd is. Zoals bijvoorbeeld bij een vechtscheiding. Er is sprake van een vechtscheiding als je liever hebt dat de ander verliest, dan dat je zelf je belangen behaalt.
 • Er een te grote machtsongelijkheid is. Ook dit wordt vaak verkeerd ingeschat.
 • Eén van beide partijen belang heeft bij vertraging.

Tijdens het eerste gesprek kijkt de mediator welke oplossing het beste past bij jullie specifieke situatie.

Wie praten er mee bij mediation?

Mediation tafel - scheiden - Soest - Nieuwegein

Wie zitter er aan de mediation tafel?

In het algemeen zitten er geen derden aan tafel. Maar soms kan het toch goed of nodig zijn dat er een specialist bij een gesprek aanwezig is. Bijvoorbeeld een fiscalist, om de gevolgen van een minder gebruikelijke oplossing te bepalen. Of een accountant als één van beide partners een eigen bedrijf met enige omvang heeft. Als jullie dat graag willen, mag zo’n derde bij de gesprekken aanwezig zijn. Hij of zij tekent dan wel eerst een geheimhoudingsovereenkomst.

Hoe ziet een mediationovereenkomst eruit?

Elke MfN-registermediator is verplicht om te werken met de MfN-mediationovereenkomst. Deze overeenkomst regelt zaken als:

 • vrijwilligheid van deelname;
 • inspanningsverplichting om er samen uit te willen komen;
 • geheimhoudingsplicht van alle betrokkenen;
 • opdracht aan de mediator en de vergoeding daarvoor.

Hier vind je de mediationovereenkomst van SAMEN UITEEN. De mediationovereenkomst is automatisch gekoppeld aan het MfN-mediationreglement.

MfN-mediationreglement

In het MfN-mediationreglement wordt bijvoorbeeld de klachtenprocedure beschreven. Een klacht kan worden ingediend als de mediator zich niet houdt aan de gedragsregels.

De zes gedragsregels van de mediator

Gerwin Timmerman - Mediator bij scheiding | Soest | Nieuwegein | Utrecht

Gerwin Timmerman – Register Mediator

De gedragsregels beschrijven wat je van een goede mediator mag verwachten. Dit is:

 1. integriteit (volgens de algemene normen en waarden);
 2. transparantie (bijvoorbeeld over de werkwijze en het scheidingsproces);
 3. onafhankelijkheid (de mediator heeft geen eigenbelang bij jullie scheiding);
 4. onpartijdigheid (de mediator kiest nooit een kant);
 5. vertrouwelijkheid (er is sprake van strikte geheimhouding);
 6. competentie (kennis van communicatie, conflictoplossing, onderhandelingen en interventietechnieken).

Hoe is de kwaliteit geborgd bij mediation?

 

Bij Samen Uiteen is de kwaliteit als volgt geborgd:

Plan een vrijblijvend adviesgesprek

Voor vragen of ondersteuning bij een scheiding kan hier een vrijblijvende adviesgesprek worden gepland. Ik werk als mediator en maak graag tijd vrij voor een kennismaking. In de regio Utrecht zijn er twee eigen gesprekslocaties beschikbaar. Ik verwelkom maximaal twee nieuwe cliënten per maand.

Vestigingen Soest en Nieuwegein

Jullie zijn welkom in de praktijkruimte in Soest of Nieuwegein. Vrij parkeren voor de deur. Binnen het werkgebied Utrecht kom ik desgewenst ook aan huis. Het is echter wel mijn ervaring dat een neutrale ruimte een prettige uitwerking heeft.

Klik hier om zelf online een vrijblijvend adviesgesprek in te plannen
(Ik verwelkom maximaal twee nieuwe cliënten per maand)

Google Reviews Soest

Google Reviews Nieuwegein

Gratis eBook

Wil je een compleet en helder overzicht van wat er op je af komt bij een scheiding?

Alles over scheiden | Mediation | Soest - Utrecht - Nieuwegein

Afspraak plannen

Vragen over scheiden en mediation? Plan zelf online een vrijblijvend adviesgesprek in.

Samen Uiteen afspraak plannenMaximaal twee nieuwe cliënten per maand