Mediation

Hier treft u meer informatie aan over mediation. Wat is mediation precies, wat zijn de voordelen van mediation bij een scheiding, wanneer is het wel of niet geschikt, etc. Vooral bij gezamenlijke kinderen, ligt mediation voor de hand. Het biedt een goede kans om als partners te scheiden, maar als ouders goed te blijven functioneren.

SAMEN UITEEN heeft als werkgebied Nieuwegein, IJsselstein, Vianen, Houten en Utrecht. Kijk in het rechter menu voor alle informatie over mediation.