Mediation

Hier treft u meer informatie aan over mediation. Wat is mediation precies? Het houdt in feite in dat de partners zelf een oplossing vinden voor hun scheiding. Dit gebeurt onder leiding van een mediator. Een onafhankelijke, neutrale deskundige op het terrein van onderhandelen en communicatie. Hierbij draait het om de werkelijke belangen.
Tijdens de mediation werkt en denkt u dus zelf actief mee en bepaalt u zelf de oplossing. Hierdoor is de oplossing vaak beter dan een opgelegde oplossing van bijvoorbeeld een rechter. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal. Wel heeft de mediator verstand van alle facetten van het scheidingsproces. Hij leidt de partners er stap voor stap doorheen.

Ook tref je informatie aan over de voordelen van mediation bij een scheiding? Wanneer is het wel of niet geschikt, etc. Vooral bij gezamenlijke kinderen, ligt de weg naar de mediator voor de hand. Het biedt een goede kans om als partners te scheiden. Maar als ouders goed samen te blijven functioneren.

Tenslotte kan je hier lezen wie er allemaal meepraten tijdens het traject. Hoe de mediationovereenkomst eruit ziet. En ook hoe de kwaliteit van mediation wordt gewaarborgd. Oftewel, wat mag je van een goede mediator verwachten. Dat is onder andere:

  • Integriteit (volgens de algemene normen en waarden);
  • Transparantie (bijvoorbeeld over de werkwijze en het proces);
  • Onafhankelijkheid (de mediator heeft geen eigenbelang bij jullie kwestie);
  • Onpartijdigheid (er wordt door hem/ haar geen kant gekozen);
  • Vertrouwelijkheid (er is sprake van strikte geheimhouding);
  • Competentie (kennis van communicatie, conflictoplossing, onderhandelingen en interventietechnieken).

SAMEN UITEEN heeft als werkgebied Nieuwegein, IJsselstein, Vianen, Houten en Utrecht. Kijk in het rechter menu voor alle specifieke informatie.