De mediation-overeenkomst

Gerwin Timmerman is gecertificeerd NfM-registermediator. Daarnaast heeft hij de accreditatie ‘familie mediation’. De mediator is dus gespecialiseerd in scheidingen. En hij is verplicht om te werken met een mediationovereenkomst. Zijn werkgebied is Nieuwegein, IJsselstein, Vianen, Houten en Utrecht.

Dit houdt in dat het mediation reglement en de gedragsregels van het NfM van toepassing zijn. Het mediation reglement stelt bijvoorbeeld dat de mediator verplicht is om met een mediationovereenkomst te werken. Ook wordt de klachtenprocedure beschreven. Een klacht kan worden ingediend als de mediator zich niet houdt aan de gedragsregels. De gedragsregels beschrijven wat je van een goede mediator mag verwachten. Dit is bijvoorbeeld:

  • Integriteit (volgens de algemene normen en waarden);
  • Transparantie (bijvoorbeeld over de werkwijze en het proces);
  • Onafhankelijkheid (de mediator heeft geen eigenbelang bij jullie kwestie);
  • Onpartijdigheid (er wordt door hem/ haar geen kant gekozen);
  • Vertrouwelijkheid (er is sprake van strikte geheimhouding);
  • Competentie (kennis van communicatie, conflictoplossing, onderhandelingen en interventietechnieken).

De gedragsregels maken onderdeel uit van de mediationovereenkomst. De mediationovereenkomst regelt verder zaken als:

  • De vrijwilligheid van deelname;
  • De geheimhoudingsplicht van alle betrokkenen;
  • De specifieke opdracht van de mediator en de vergoeding hiervoor.

Hier vindt u de basis Mediation overeenkomst van SAMEN UITEEN.

Bel nu voor een afspraak: 06-53246814