Wanneer mediation?

Bij mediation is het belangrijk dat partijen beiden gemotiveerd zijn om er samen uit te komen. Bij de start van veel mediations is het vertrouwen dat het probleem ook daadwerkelijk zal worden opgelost, niet optimaal. Men denkt immers vaak dat de ander niet zal meewerken. In de praktijk blijkt dat 80% van de mediations slaagt, ondanks dat gevoel vooraf.

Wel mediation als:

  • Beide partijen met elkaar in gesprek willen voor een oplossing;
  • Snelheid en lage kosten belangrijk is;
  • Een duurzame oplossing noodzakelijk is;
  • Behoud van de ouderrelatie van gezamenlijke kinderen gewenst is.

Geen mediation als:

  • Er geen enkele onderhandelingsruimte is (NB: dit wordt vaak te pessimistisch ingeschat);
  • Het conflict te ver geëscaleerd is (dat de ander verliest, wordt belangrijker dan het behalen van de eigen belangen);
  • Er sprake is van te grote machtsongelijkheid (ook dit wordt vaak verkeerd ingeschat);
  • Eén van beide partijen belang heeft bij vertraging.

Bel nu voor een afspraak: 06-53246814