Wat is mediation?

Mediation of bemiddeling houdt in dat de deelnemers aan de mediation zelf een oplossing vinden voor hun scheiding. Dit gebeurt onder leiding van een mediator, een onafhankelijke, neutrale deskundige op het terrein van onderhandelen en communicatie. Hierbij draait het om de werkelijke belangen.
Tijdens de mediation werkt en denkt u dus zelf actief mee en bepaalt u zelf de oplossing. Hierdoor is de oplossing vaak beter dan een opgelegde oplossing van bijvoorbeeld een rechter. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal.

Er gelden twee belangrijke uitgangspunten bij mediation:

  1. Vertrouwelijkheid en geheimhouding
    In een scheidingssituatie vertrouwt men elkaar meestal niet meer. Tijdens de mediation wordt er ook gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen. Daarom valt alles wat tijdens de mediation gesprekken besproken wordt onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt uiteraard ook voor de mediator.
  2. Vrijwilligheid
    Een mediation kan alleen starten als beide partijen aan mediation willen meedoen. Ook als uw partner mediation voorstelt, bent u niet verplicht om deel te nemen. Kiezen voor mediation betekent actief meewerken vanuit de wens om samen uiteen te gaan.

Bel nu voor een afspraak: 06-53246814