Stap 4. Afspraken over de kinderen

Bij de scheiding eindigt de liefdesrelatie als partners, maar als er kinderen zijn blijft voor altijd de relatie als ouders bestaan. Sinds enkele jaren is het daarom verplicht om samen een ouderschapsplan op te stellen, in geval van minderjarige kinderen. Hierin moet wettelijk het volgende worden opgenomen:

 • Verdeling van zorg- en opvoedingstaken
 • Manier waarop ouders elkaar informeren
 • Kosten van verzorging en opvoeding
 • Omgangsregeling of co-ouderschap

Ook moeten de kinderen worden betrokken bij de totstandkoming van bovenstaande afspraken. Daarnaast zijn er aanvullende zaken waarover afspraken gemaakt kunnen worden, zoals bijvoorbeeld:

 • Hoe informeer je de kinderen over de scheiding?
 • Wat spreek je concreet af over halen en brengen?
 • Hoe ga je om met toekomstige meningsverschillen?
 • Hoe verloopt het contact met opa’s, oma’s, etc.?
 • Over welke zaken besluiten jullie samen?
 • Hoe ga je om met toekomstige nieuwe partners of verhuizingen?
 • Waar verblijven de huisdieren?

Al deze afspraken worden door de mediator opgenomen in het ouderschapsplan.

Achtergrondinformatie

Meer informatie over kinderen bij scheiding is te vinden in de volgende Blog artikelen:

Bel nu voor een afspraak: 06-53246814.