Stap 3. Financiële afspraken

Voor het maken van financiële afspraken zijn er veel juridisch normen beschikbaar (zie o.a. Tremanorm voor alimentatieberekening). Ook kan er sprake zijn van huwelijkse voorwaarden. Tijdens mediation staat het echter vrij om afwijkende afspraken te maken, mits u hier samen uitkomt. Dit kan leiden tot een creatieve en betere oplossing. De mediator heeft daarbij een goed overzicht over de normen, de juridische achtergrond en de fiscale gevolgen, maar zal ook verwijzen naar juridische, financiële of fiscale specialisten als de situatie daar aanleiding toe geeft.

De volgende vijf zaken zijn het belangrijkste om goede afspraken over te maken:

  • Woning: wie woont waar, kan één van beide in de echtelijke woning blijven en hoe wordt dit bijvoorbeeld bij een koopwoning financieel afgehandeld?
  • Partner- en kinderalimentatie: wat is de behoefte (zie bijgaande checklist voor meer inzicht in de eigen-behoefte en die van de kinderen) van iedereen, welke draagkracht is er nu en na de scheiding en wat blijft er dus over voor alimentatie? De wettelijke alimentatieberekening van de mediator kan hierbij als uitgangspunt worden genomen.
  • Vermogen en schulden: waaruit bestaat het gezamenlijk vermogen en hoe kan dat het beste verdeeld worden. Let wel, ook bepaalde verzekeringen kunnen daarbij een rol spelen.
  • Inboedel: wat zit er in de gezamenlijke inboedel en hoe wordt dit verdeeld?
  • Pensioen: hoe om te gaan met eventuele pensioenrechten?

Alle afspraken worden door de mediator opgenomen in het zogenaamde echtscheidingsconvenant.

Achtergrondinformatie

Meer informatie over financiën bij scheiding is te vinden in de volgende Blog artikelen:

Bel nu voor een afspraak: 06-53246814