Stap 7. Inschrijving burgerlijke stand

De echtscheiding wordt pas definitief als de echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in het huwelijksregister van de woonplaats waar het huwelijk is voltrokken. Hiervoor moeten eerst beide partners verklaren dat ze niet tegen de beschikking in hoger beroep zullen gaan. Dit kan door de ondertekening van een zogenaamde akte van berusting. Hierna kan direct worden ingeschreven in het huwelijksregister, waarna de echtscheiding een feit wordt.

In geval van pensioen, zullen ook de betrokken pensioenuitvoerders op de hoogte moeten worden gesteld van de scheiding.

Bel nu voor een afspraak: 06-53246814