Stap 2. Intake en kennismaking

Allereerst vindt er een intake c.q. kennismakingsgesprek plaats met beide echtgenoten en de mediator. Dit gesprek is kosteloos en geheel vrijblijvend. Het belangrijkste is om te bepalen of er een ‘klik’ en/of vertrouwen is in de mediator.

Mediation geschikt?

De mediator zal op zijn beurt bepalen of de echtscheiding zich leent voor mediation. Eén van de belangrijkste zaken hierbij is of beide ex-partners er ook echt samen uit willen komen (zie verder “Wanneer mediation?”). Indien dit niet het geval is, is een alternatief een juridisch gevecht met ieder een eigen advocaat.

Benodigde informatie

Verder zal in deze fase veel informatie verstrekt worden over het verloop van het traject. Tevens zal uitgebreid gecommuniceerd worden welke stukken straks bij eventuele vervolgsessies zullen moeten worden aangeleverd (zie alvast bijgaande checklist).

Kosten

Tenslotte wordt de mediation-overeenkomst besproken, waaronder de vrijwilligheid van deelname, de geheimhouding en de kosten van de mediator. Doordat de intake inzicht geeft in de verwachte complexiteit van de echtscheiding en de eventueel benodigde experts (zie bijvoorbeeld samenwerking), ontstaat er een goede inschatting van de totale kosten.

Hoe verder?

Aan het einde van de intake heeft u dus voldoende informatie om een beslissing te kunnen nemen of u het traject samen aangaat. Dit bepaalt u in alle rust achteraf thuis.

Bel nu voor een afspraak: 06-53246814