Stap 5. Scheidingsverzoek rechtbank

Alleen advocaten zijn bevoegd om een echtscheidingsverzoek in te dienen bij de rechter. Het indienen is een standaard formaliteit omdat het convenant en het eventuele ouderschapsplan al zijn opgesteld. Het is meestal niet eens nodig om voor de rechter te verschijnen, tenzij er bijzonderheden zijn en de rechter het noodzakelijk acht aanvullende informatie te verkrijgen.

Benodigde gegevens

De mediator werkt in deze samen met een advocaat, die hiervoor de volgende aanvullende gegevens nodig heeft:

  • Uittreksels uit het persoonsregister met vermelding van nationaliteit en datum van vestiging in Nederland.
  • Uittreksel uit het huwelijksregister.
  • Akte huwelijkse voorwaarden, indien aanwezig.
  • Uittreksel uit het geboorteregister van de minderjarige kinderen, al dan niet uit dit huwelijk geboren.

Bel nu voor een afspraak: 06-53246814