Acht-stappenplan en tijdsduur

Wil je inhoudelijk meer weten over het stappenplan?

 Klik dan op de betreffende stap voor alle achtergrondinformatie. Hieronder wordt de tijdsduur van een scheiding toegelicht aan de hand van het stappenplan.

Stappenplan scheiding – Hoe lang duurt het?

Wat is de tijdsduur van een scheidingstraject? Veel mensen vragen zich dit af. Houd globaal rekening met een periode van drie tot zes maanden. Hieronder zie je de tijdsduur uitgesplist per stap van het stappenplan.

01. Scheidingsmelding

Tijdsduur: dagen tot maanden

Dit is het moment waarop één van jullie de knoop definitief doorhakt. Het moment waarop de één tegen de ander uitspreekt echt te willen scheiden.

Verrassing of niet?

Tijdsduur stappenplan scheiding via Mediation
Stappenplan – Tijd nemen of doorpakken?

Soms zijn hier jaren van gesprekken aan vooraf gegaan. Als jullie al keer op keer samen op dit kruispunt hebben gestaan. Dan is het besluit geen complete verrassing of wordt zelfs samen genomen. Het komt echter ook voor dat er weinig of nooit over scheiden of problemen is gesproken. De één verrast de ander min of meer met de scheidingsmelding.

Tijd nemen of doorpakken?

Afhankelijk van de specifieke situatie nemen jullie dagen, weken of soms maanden de tijd om tot concrete actie over te gaan. Zijn jullie samen tot een besluit gekomen? Dan wordt er vaak snel doorgepakt. Is er bij één van jullie sprake van een verrassing? Dan wordt er meestal meer tijd genomen om dit te verwerken.

Samen het tempo bepalen

Voor het ene stel betekent dit enkele weken. Maar ook enkele maanden komt regelmatig voor. Vaak wil de initiatiefnemer van de scheiding het gaspedaal wel intrappen. Terwijl de ander spreekwoordelijk op de rem gaat staan. Te vroeg gas geven of te lang op de rem staan, zet het lijntje tussen jullie op scherp. Jullie bepalen samen het tempo en zullen hierin rekening moeten houden met elkaar. Samen zorg je ervoor dat het lijntje tussen jullie intact blijft.

Wat kunnen wij betekenen?

Professionele en betrokken hulp bij relatie of scheiding

Jullie zoeken Relatietherapie

Relatiecoaching op basis van EFT past goed als:

 • jullie beiden commitment hebben voor verbetering.
Dit traject geeft jullie

Praktische handvatten en nieuwe inzichten richting veilige hechting en verbinding. Jullie relatie wordt sterker én leuker!

Jullie zoeken Verheldering

Verhelderende gesprekken zijn geschikt als:

 • er sprake is van sterke twijfel en onduidelijkheid.
Dit traject geeft jullie

De mogelijkheden om samen de knoop te ontwarren. Na afloop hebben jullie meer zicht op de toekomst, samen óf uiteen.

Jullie zoeken Scheidingsmediation

Scheidingsmediation past bij de situatie dat:

 • tenminste één van jullie echt wil scheiden.
Dit traject geeft jullie

Een helder inzicht over het stappenplan, de tijdsduur en kosten van jullie complete scheidingstraject.

Jullie willen advies over de relatie/ scheiding
Plan direct een gratis advies-gesprek

Tijdsduur (45 minuten)

Het adviesgesprek duurt ca. 45 minuten. Tijdens dit gesprek verkennen we samen waarvoor jullie komen. Er is voldoende ruimte voor eventuele vragen. Na afloop is jullie in elk geval helder wat de mogelijkheden zijn, hoe zo’n traject eruit ziet en welke kosten hiermee gepaard gaan.

Samen het traject aangaan?

Na het adviesgesprek bepalen jullie zelf thuis in alle rust de richting. Meestal duurt dit enkele dagen tot enkele weken. Maar neem vooral de tijd die jullie nodig hebben. Kiezen jullie ervoor om de scheiding door te zetten via mediation? Dan ontvangen jullie een uitgebreide welkomstbrief met uitleg over het traject. We gaan dan samen de volgende stappen zetten. Kiezen jullie voor verhelderende gesprekken of relatietherapie, dan plannen we samen de eerste afspraak in. Dit gaat eenvoudig via onze website.

03. Financieel verhelderen

Tijdsduur: 1 tot 2 weken

Deze stap uit ons stappenplan gaat primair over het herstellen van enige rust en zekerheid. Een scheiding brengt veel onzekerheid en stress met zich mee. Blijf jij wonen of de ander? Kan je het huis overnemen, iets anders kopen of huren? Wat is financieel allemaal mogelijk? Om hierin rust te brengen wordt eerst een alimentatieberekening gemaakt. Dit geeft meer financiële helderheid:

Scheiding financiën en mediation
Snel financiële helderheid
 • Hoeveel heb ik na de scheiding netto te besteden?
 • Wat is de hoogte van de kinderkosten en hoe verdelen we dat onderling?
 • Bestaat er recht op partneralimentatie en hoeveel dan?

Snel duidelijkheid en dan?

In principe kan deze derde stap heel snel gaan. De informatie die nodig is voor een alimentatieberekening is meestal digitaal voorhanden. Zodra deze is opgestuurd, wordt binnen twee werkdagen de berekening gemaakt. Tijdens de eerstvolgende afspraak wordt alles samen doorgesproken. Dit biedt jullie een heldere basis voor vervolgstappen:
 • gesprek aangaan bij jullie bank of hypotheekverstrekker over financiering;
 • contact zoeken met de gemeente of woningcorporatie over urgentie;
 • op zoek naar een huurwoning in de sociale of vrije sector.

Tijdens deze derde stap wordt snel duidelijk hoe het er na de scheiding financieel voorstaat. Dat geeft rust voor de vervolgstappen van ons stappenplan.

04. Emotioneel ontladen

Tijdsduur: 1 tot enkele weken

Dit is wellicht een aparte stap in het stappenplan en tevens een optionele stap. Onze ervaring leert dat er vaak ‘lading’ zit tussen partners in scheiding. Soms is het een grote ‘beladen’ gebeurtenis, zoals overspel of emotionele afwezigheid. Veel vaker is het een ingesleten patroon. Een patroon waarin jullie elkaar langzaam kwijt zijn geraakt. Vanuit zo’n patroon is dan wederzijds onbegrip, ergernis, verdriet of machteloosheid ontstaan. Ook een vorm van lading dus.

In principe kan deze derde stap heel snel gaan.

Hoe herken je lading?

Geweldloze communicatie als gescheiden ouders
Hoe herken je emotionele lading?
 Soms is de lading al vanaf de start zichtbaar. Het laait af en toe heftiger op in emoties. Het is steeds sluimerend aanwezig en vraagt regelmatig om tijd en aandacht. Andere keren gaat alles op rolletjes. Totdat een bepaald onderwerp ter sprake komt en het gesprek ineens stroperig wordt. Alles lijkt te stagneren op individuele standpunten. Ook dit kan een signaal zijn voor lading. Lading die nog onder water zit en daardoor tot nu toe onzichtbaar was.

Een aparte afspraak?

Als lading telkens een grote plek inneemt tijdens de gesprekken. Of als lading lijkt te zorgen voor stagnatie. Dan is het vaak beter om de lading tot hoofdonderwerp te maken. Een apart gesprek om emotioneel te ontladen. Dat, wat gezien of gehoord wil worden, krijgt een podium. Zo ontstaat er weer ruimte, begrip en beweging. Een dergelijk gesprek vindt uiteraard alleen plaats als jullie dit zelf willen. Meestal is één of zijn maximaal twee gesprekken voldoende om de scherpe kantjes eraf te halen.

Of toch gewoon tussendoor?

 Soms is het onvermijdelijk om lading direct te bespreken. Het is dan zo prominent aanwezig, dat het direct wordt besproken. Hierbij worden vaardigheden uit de mediation en de relatietherapie gecombineerd. Er ontstaat zo een ander gesprek over dat wat er echt toe doet. De praktische zaken volgen daarna vanzelf weer.

05. Ouderschapsplan bespreken

Tijdsduur: 2 tot 4 weken

Tijdens deze stap worden alle afspraken over de kinderen gemaakt. Deze afspraken resulteren in het ouderschapsplan. Hierbij maken jullie afspraken over zaken als:

 • praktische zorgverdeling voor de kinderen;
 • verdeling van de kinderkosten;
 • afspraken over vakanties, feestdagen, verjaardagen, etc.;
 • en nog veel meer …

Meestal zijn er één tot drie gesprekken nodig om tot een afronding van het ouderschapsplan te komen.

06. Convenant vaststellen

Tijdsduur: 2 tot 4 weken

Scheiden – Relatietherapie – Mediator – Soest – Soesterberg – Amsterdam
Stappenplan – Het echtscheidingsconvenant

Zodra de afspraken over de kinderen in concept klaar zijn, starten jullie met een financiële inventarisatie.

Financiële inventarisatie

Wat hebben jullie aan schulden en bezittingen? Denk hierbij aan:
 • bank- en spaar tegoeden
 • eigen woning met overwaarde
 • lijfrentes en pensioenen;
 • studieschulden of leaseverplichtingen;
 • een eigen bedrijf of aandelen;
 • inboedel, auto’s, motoren, etc.

Verdeling en eindafrekening

Eerst maken jullie een compleet overzicht van alle schulden en bezittingen. Daarna bespreken jullie pas de onderlinge verdeling. Alle afspraken hierover komen in het echtscheidingsconvenant. Ook de afronding van het echtscheidingsconvenant neemt circa één tot drie gesprekken in beslag.

07. Checken en ondertekenen

Tijdsduur: 1 tot 2 weken

Alle documenten zijn nu in concept gereed. De tekenafspraak kan alvast worden ingepland voor over één of twee weken. Er wordt namelijk nooit direct ondertekend.

Checken van de stukken

Het is immers aan jullie om hier nog rustig een paar nachtjes over te slapen. Ook is het aan jullie om alle conceptdocumenten nog eenmaal goed te checken. Hebben jullie dit in alle rust gedaan? Pas dan geven jullie beiden expliciet akkoord op de concepten.

Voorbereiden van de tekenafspraak

Tekenafspraak scheiding bij mediation
Het ondertekenen van de stukken

Tijdens de tekenafspraak hebben jullie een aantal extra documenten nodig. Zorg ervoor dat jullie deze documenten tijdig opvragen (bij de betreffende gemeentes) en/ of voorbereiden:

 • recente (max. 6 maanden) huwelijksakte of akte geregistreerd partnerschap;
 • recente (max. 6 maanden) geboorteakte van alle minderjarige kinderen;
 • jullie paspoort/ ID bewijs, zodat jullie jezelf kunnen legitimeren bij de advocaat;
 • papieren kopie van ieders paspoort/ ID bewijs, met daarop jullie handtekening;
 • ingevulde advocaatverklaring, die jullie van tevoren toegestuurd krijgen.

Tekenafspraak met de advocaat

De tekenafspraak vind gewoon bij ons in de praktijk plaats. Tijdens deze afspraak moet de advocaat jullie circa vijf minuten spreken. Dit gebeurt online. De advocaat stelt jullie identiteit vast en bespreekt jullie stukken op hoofdlijnen. Daarna gaan jullie tekenen.

Persoonlijke tint

Nadat jullie de handtekening hebben gezet, bieden we altijd de gelegenheid om iets persoonlijks naar elkaar uit te spreken. Het staat jullie uiteraard geheel vrij om van deze gelegenheid gebruik te maken. Lees wellicht bijgaande blog over scheidingsrituelen als inspiratie.

08. Afwikkeling en nazorg

Tijdsduur: 6 tot 8 weken

Na de tekenafspraak moet jullie scheiding nog formeel worden afgewikkeld. Deze stap bestaat hoofdzakelijk uit wachten.

Formele afwikkeling

Kosten echtscheiding en mediation
De formele afwikkeling – stappenplan

De formele afwikkeling bestaat achtereenvolgens uit de volgende drie sub stappen:

 1. Het indienen van jullie gezamenlijk verzoekschrift. Dit doet de advocaat vaak al de volgende werkdag. Het duurt circa vier tot zes weken totdat de rechter jullie verzoekschrift heeft behandeld.
 2. Kort na deze behandeling ontvangen jullie de beschikking van de rechter. De advocaat stuurt dit toe samen met een zogenaamde akte van berusting. Middels het ondertekenen van deze akte van berusting, geven jullie aan om niet tegen de beschikking in hoger beroep te gaan.
 3. Zodra de advocaat jullie getekende aktes heeft ontvangen, is de beschikking definitief. Maar jullie zijn nog niet gescheiden. De advocaat laat nu jullie scheiding registreren in het register van de burgerlijke stand. Bij sommige gemeentes gaat dit vrij snel, maar soms neemt dit meer dan een week in beslag. Pas na registratie bij de gemeente zijn jullie officieel gescheiden.

Praktische zaken na de scheiding

Na de scheiding hebben jullie nog veel te regelen. Hiervoor heeft Samen Uiteen een handige checklist met alles wat er te regelen is na de scheidingg. Doe hier je voordeel mee.

Nazorg, waar gaat dat over?

Deze laatste stap van ons stappenplan is meestal niet nodig. In sommige gevallen is het echter wel wenselijk. Denk bijvoorbeeld aan de volgende situaties:

 • Er is een nieuwe partner gevonden of een nieuw kindje geboren. Jullie zijn benieuwd naar de consequenties voor kinder- en partneralimentatie.
 • Een belangrijke kwestie houdt jullie verdeeld, zoals bijvoorbeeld een gewenste verhuizing, de schoolkeuze, de vakantie of het vaccineren. Jullie zoeken een gezamenlijke oplossing zonder de ouderrelatie te schaden.
 • Het inkomen van één van jullie is substantieel veranderd. Wat zijn hiervan de gevolgen?
 • De relatie tussen jullie als ouders is behoorlijk verstoord. Het wordt steeds lastiger om nog te communiceren. Zelfs over de kinderen. Vaak is dit ook terug te zien in het gedrag of het welzijn van de kinderen. Jullie zoeken naar herstel, communicatie en een verbindende beweging.

Hier nogmaals alle acht stappen

Klik op één van de acht stappen uit ons stappenplan en je vindt nog uitgebreidere informatie over deze stap. Bovendien tref je onderaan de betreffende pagina een overzicht van alle relevante blogs, behorende bij deze stap.

Onze vier beloftes

JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR

WIJ BIEDEN JULLIE VOLLEDIGE SUPPORT

OPENHEID IN EEN VEILIGE SFEER

ALS STERKERE PERSONEN EEN NIEUWE TOEKOMST IN