Acht-stappenplan bij echtscheiding via mediation

Alles over scheiden | Mediation | Soest - Utrecht - NieuwegeinBij een echtscheiding via mediation kunnen jullie globaal het volgende stappenplan aanhouden. Klik op de links voor meer informatie over de acht stappen:

 1. Scheidingsmelding
 2. Intake en kennismaking (vrijblijvend)
 3. Financiële afspraken
 4. Afspraken over de kinderen
 5. Scheidingsverzoek rechtbank
 6. Rechterlijke beschikking
 7. Inschrijving burgerlijke stand
 8. Evaluatie en nazorg

Tijdsduur echtscheidingstraject

Een echtscheiding is pas definitief bij stap 7. Dat is de inschrijving bij de burgerlijke stand. Tot die tijd moeten jullie rekening houden met een tijdsduur van ongeveer drie tot zes maanden. Hieronder zie je de tijdsduur voor het hele stappenplan per stap.

Stap 1 – Scheidingsmelding (enkele dagen tot maanden)

Dit is het moment waarop één van jullie de knoop definitief doorhakt. Het moment waarop de één tegen de ander uitspreekt definitief te willen scheiden.

Soms zijn hier jaren van gesprekken aan vooraf gegaan. Hebben jullie al keer op keer samen op dit kruispunt gestaan, dan is het besluit geen complete verrassing. Soms komt het ook voor dat er weinig over wordt gesproken. De één verrast de ander min of meer met de scheidingsmelding.

Afhankelijk van jullie specifieke situatie nemen jullie dagen, weken of soms maanden de tijd om tot concrete actie over te gaan. Een eerste concrete actie is dan bijvoorbeeld een adviesgesprek bij een advocaat of mediator (stap 2).

Stap 2 – Intake en kennismaking (enkele dagen)

Tijdsduur echtscheiding via mediation | Soest - Utrecht - Nieuwegein

Tijdsduur van een echtscheiding

Jullie hebben de afspraak gemaakt voor een adviesgesprek. Dit kan bij een advocaat of een mediator zijn. Het biedt jullie de gelegenheid om al je vragen te stellen. Maar ook om de advocaat of mediator te leren kennen. Is er voldoende klik en vertrouwen? Ben je niet helemaal zeker? Plan dan liever nog een adviesgesprek in bij een ander. Binnen enkele dagen nemen jullie het besluit om met deze professional jullie echtscheidingstraject aan te gaan. Het stappenplan komt daarmee in een stroomversnelling. Er is werk aan de winkel.

Bij Samen Uiteen is het mogelijk om zelf online een adviesgesprek in te plannen. Zo leg je eenvoudig beide agenda’s naast elkaar en kies je zelf het beschikbare tijdstip wat jullie het beste uitkomt.

Stap 3 en 4 – Financiële afspraken en afspraken over de kinderen (2 tot 4 maanden)

Deze beide stappen lopen vaak door elkaar heen. Ze hangen deels ook met elkaar samen. In totaal nemen beide stappen tussen de twee en vier maanden in beslag. Jullie bepalen grotendeels zelf de snelheid van het stappenplan.

Veelal wordt gestart met een berekening van kinderkosten en alimentatie. Dit geeft financieel overzicht voor allebei. Het beantwoord vragen als:

Ouderschapsplan

Zodra deze financiële basisvragen zijn beantwoord, wordt direct gestart met de afspraken over de kinderen. Deze afspraken resulteren in het ouderschapsplan. Hierbij maken jullie afspraken over zaken als:

 • praktische zorgverdeling voor de kinderen;
 • verdeling van de kinderkosten;
 • afspraken over vakanties, feestdagen, verjaardagen, etc.;
 • en nog veel meer …

Echtscheidingsconvenant

Echtscheidingsconvenant - Mediator - Soest | Nieuwegein

Echtscheidingsconvenant

Zodra de afspraken over de kinderen in concept klaar zijn, starten jullie met een financiële inventarisatie. Wat hebben jullie aan schulden en bezittingen? Denk hierbij aan:

 • bank- en spaar tegoeden
 • eigen woning met overwaarde
 • lijfrentes en pensioenen;
 • studieschulden of leaseverplichtingen
 • een eigen bedrijf of aandelen
 • inboedel, auto’s, motoren, etc.

Eerst maken jullie een compleet overzicht van alle schulden en bezittingen. Daarna bespreken jullie pas de onderlinge verdeling. Alle afspraken hierover komen in het echtscheidingsconvenant.

Als het goed is, hebben jullie nu een ouderschapsplan en een echtscheidingsconvenant. Zodra jullie beiden akkoord zijn, worden deze documenten ondertekend. Dit vormt de basis voor jullie echtscheidingsverzoek naar de rechtbank.

Stap 5 – Scheidingsverzoek rechtbank (enkele dagen)

Het echtscheidingsverzoek naar de rechtbank gaat grotendeels op papier. Het indienen van dit verzoek is een kleine formaliteit. Als jullie alle stukken bij elkaar hebben, kan het scheidingsverzoek al binnen 1 of 2 werkdagen zijn ingediend. De volgende papieren zijn nodig:

 • het getekende echtscheidingsconvenant in tweevoud;
 • twee exemplaren van het getekende ouderschapsplan (alleen als er kinderen onder de 18 zijn);
 • een recente huwelijksakte;
 • recente geboorteaktes van de kinderen;
 • een papieren kopie van jullie legitimatiebewijs met jullie originele handtekening erop.

Stap 6 – Rechterlijke beschikking (2 tot 6 weken)

Kosten echtscheiding en mediation

Rechterlijke beschikking

Deze stap bestaat voornamelijk uit wachten. Wachten totdat jullie echtscheidingsverzoek op de rol staat en door de rechter behandeld wordt. De rechter zal in principe altijd besluiten om jullie verzoek in te willigen. Het is immers door jullie samen ingediend. Jullie ontvangen dan na afloop een rechterlijke beschikking. Dit vormt een belangrijke juridische basis voor de scheiding. Het betekent nog niet dat jullie al formeel gescheiden zijn!

Akte van berusting

In Nederland kun je tegen elk besluit van de rechter in hoger beroep gaan. Dus ook tegen de rechterlijke beschikking van jullie eigen scheiding. Daarom tekenen jullie een ‘akte van berusting’. Hiermee geven jullie aan om niet in hoger beroep te gaan. Zodra dit is ondertekend, kan jullie scheiding worden ingeschreven in het register van de burgerlijke stand.

Stap 7 – Inschrijving burgerlijke stand (enkele dagen)

Het inschrijven van de scheiding in de burgerlijke stand is een kleine stap. Deze kleine stap uit het stappenplan is echter wel het moment waarop jullie officieel gescheiden zijn. Als deze kleine stap wordt vergeten, blijven jullie dus gewoon getrouwd. De inschrijving is meestal binnen enkele werkdagen verwerkt door de betreffende gemeente. Hiervan krijgen jullie uiteraard bericht.

Stap 8 – Evaluatie en nazorgMediation gesprek - echtscheiding - Soest, Utrecht en Nieuwegein

Deze stap is meestal niet nodig. In sommige gevallen is het echter wel wenselijk. Denk bijvoorbeeld aan de volgende situaties:

 • De kinderen worden ouder en de afspraken uit het ouderschapsplan zijn door de tijd achterhaald. Jullie vinden het handiger om de nieuwe afspraken weer samen met een mediator te maken.
 • Eén van jullie wil verhuizen. Dit vraagt om aanpassing van de gemaakte afspraken.
 • Er is een nieuwe partner en jullie zijn benieuwd naar de consequenties voor kinder- en partneralimentatie.
 • Het inkomen van één van jullie is substantieel veranderd. Wat zijn hiervan de gevolgen?

eBook “Alles over scheiden – een complete checklist”

Wil je meer informatie over een scheiding? Vraag dan het gratis eBook aan. Hierin wordt een volledig en helder overzicht gegeven. Het eBook gaat veel verder dan het globale acht-stappenplan op deze pagina.

 

Klik hier om zelf online een vrijblijvend adviesgesprek in te plannen
(Ik verwelkom maximaal twee nieuwe cliënten per maand)

Google Reviews Soest

Google Reviews Nieuwegein

Gratis eBook

Wil je een compleet en helder overzicht van wat er op je af komt bij een scheiding?

Alles over scheiden | Mediation | Soest - Utrecht - Nieuwegein

Afspraak plannen

Vragen over scheiden en mediation? Plan zelf online een vrijblijvend adviesgesprek in.

Samen Uiteen afspraak plannenMaximaal twee nieuwe cliënten per maand