Wat moet je regelen na de scheiding? – Checklist

minuten leestijd

De handtekening is gezet onder het convenant en/ of ouderschapsplan. En dan? Er moet nog veel praktisch geregeld worden. Deze blog zet alles overzichtelijk op een rij. Je vindt hier dus een goede checklist. Bij elk punt, kun je zelf bepalen of dat op jullie situatie van toepassing is of niet.

Laat me weten als je iets mist

Checlist - regelen na de scheiding - Mediation en relatie coaching Soest
Checklist – regelen na de scheiding

Ik heb geprobeerd om de checklist zo volledig mogelijk te maken. Maar laten we elkaar helpen. Ontbreekt er iets? Stuur me dan een mailtje en ik zet het erbij.

Tenslotte zijn alle punten logisch gerubriceerd in de onderstaande onderwerpen. Waar mogelijk, staat een directe link naar de plek waar je de actie kunt uitvoeren. Doe hier je voordeel mee.

Juridische afwikkeling

Na het zetten van de handtekening onder de stukken, moeten de volgende zaken gebeuren:

 • Verzoekschrift indienen bij de rechtbank
  Dit kan alleen door een advocaat worden gedaan. Wonen jullie alleen samen, dan is deze stap en de volgende stappen niet nodig.
 • Scheiding doorgeven aan de overheid
  Wonen jullie namelijk niet meer op één adres, dan zijn jullie de maand na het doorgeven van de scheiding al geen toeslagpartners. Doe dit dus voor het einde van de maand! Dit scheelt vaak honderden euro’s per maand. Wacht hier dus niet mee. Heb je een kopie van het verzoekschrift, dan kun je de scheiding direct doorgeven via Toeslag.nl. Doe je dit niet, dan weet de overheid pas circa twee maanden later van jullie scheiding (zie scheiding inschrijven in het register van de burgerlijke stand).
 • Akte van berusting tekenen
  De ‘akte van berusting’ is een brief waarin je aangeeft niet tegen de uitspraak van de rechter in hoger beroep te gaan. Meestal ontvang je de akte van berusting van jullie advocaat. Zodra deze door jullie beiden ondertekend is, is jullie beschikking definitief.
 • Scheiding inschrijven in het register van de burgerlijke stand
  Dit doet de advocaat doorgaans, nadat hij jullie akte van berusting heeft ontvangen. Let op. Jullie zijn pas officieel gescheiden, nadat de scheiding in het register van de burgerlijke stand is ingeschreven. Het bewijs hiervan, heb je vaak nodig bij de aankoop van een huis of het aanvragen van een hypotheek.

Financiële afwikkeling

 • Voldoen van de eindafrekening
  In het convenant staat een financiële eindafrekening. Dit is een optelsom van alle bezittingen en schulden die jullie hebben verdeeld. Vaak heeft de één net iets meer toebedeeld gekregen dan de ander. De ander ontvangt dus nog een bedrag. Dit moet vaak binnen de termijn van één tot twee maanden worden betaald of bijvoorbeeld na overdracht van het huis bij de notaris.
 • Verdelen van de gezamenlijke rekening
  Wonen jullie tijdens het scheidingsproces nog in één woning? Dan voeren jullie nog steeds een gezamenlijke huishouding. Waarschijnlijk hebben jullie dan ook een gezamenlijke huishoudrekening. Zodra jullie apart gaan wonen, verandert de financiële situatie. Ieder voert zijn eigen huishouding en is verantwoordelijk voor zijn eigen financiën. Het geld op de gezamenlijke rekening wordt op dat moment verdeeld.
 • Automatische overboeking kinderkosten en alimentatie
  Na de praktische scheiding, gaan alle financiële afspraken tussen jullie van start. Jullie leggen bijvoorbeeld beiden maandelijks een bedrag in op de kinderrekening. Soms betaalt de één maandelijks kinder- of partneralimentatie aan de ander. In alle gevallen is het handig om jullie afspraken om te zetten in een automatische maandelijkse overboeking. Zo hoeven jullie er niet meer naar om te kijken.

Bank en spaarrekeningen

Kosten scheiding via mediation - Soest - Nieuwegein
Regel de bankzaken op tijd

Welke bankzaken zijn voor jullie van toepassing:

 • Opheffen of omzetten van en/ of rekeningen
  In het convenant hebben jullie afgesproken wat er moet gebeuren met de en/ of rekeningen. De en/ of rekening kan blijven bestaan en dienst gaan doen als kinderrekening. Dan hoeven jullie niets te doen. De en/ of rekening kan overgaan op één van jullie. Deze wijziging moeten jullie doorgeven aan de bank en hier zullen jullie beide toestemming voor moeten geven. Hetzelfde geldt als jullie de en/ of rekening gaan opheffen.
 • Doorgeven naam en/ of adreswijziging
  Is je naam gewijzigd na de scheiding? Ben je verhuisd na de scheiding? In beide gevallen, zul je deze wijziging zelf aan de bank moeten doorgeven. Dit geldt ook voor alle andere bedrijven of instellingen waar je een financiële relatie mee hebt.
 • Aanvragen nieuwe bankpasjes
  Ben je van naam veranderd na de scheiding? Dan zul je nieuwe bankpasjes nodig hebben met daarop je nieuwe naam.
 • Nieuwe rekeningnummer doorgeven
  Stel dat veel maandelijkse lasten automatisch van jullie oude en/ of rekening werden afgeschreven. Denk hierbij aan gas, water en licht.
  Maar denk ook bijvoorbeeld aan Netflix of Spotify. Dan zul je dit bij de betreffende bedrijven en instellingen moeten wijzigen. Zorg ervoor dat ze tijdig weten dat het rekeningnummer wijzigt. Hetzelfde geldt voor de tenaamstelling en/ of het adres.

Verhuizing

Scheiden en woning, koophuis, huurhuis, Echtscheidings mediation | Soest, Utrecht en Nieuwegein-
Verhuizing regelen

De volgende zaken moeten administratief geregeld worden in geval van een verhuizing:

 • Verhuizing doorgeven aan de gemeente
  Je moet een eventuele verhuizing doorgeven aan de gemeente waar je gaat wonen. De termijn hiervoor is van 4 weken vóór de verhuizing tot uiterlijk 5 dagen erna. Na het doorgeven van de verhuizing past de gemeente jouw adres aan in de Basisregistratie Personen (BRP).
 • DigID wijzigen of aanvragen
  Met DigID kunt je inloggen op diverse websites van de overheid en de zorg. Kent je ex-partner jouw inloggegevens van DigID? Wijzig dan het wachtwoord. Heb je jouw ex-partner gemachtigd voor jouw DigID? Trek deze machtiging dan in.
 • Verhuisservice Post NL regelen
  Post NL biedt een handige verhuisservice. Hiermee is het mogelijk om al je post automatisch te laten doorsturen van je oude naar je nieuwe adres. Ook kun je zo handige alle bedrijven en instellingen waar je klant bent, op de hoogte brengen van jouw verhuizing. Geef ook door als je naam en/ of rekeningnummer gewijzigd is.

Belastingen

 • Belastingaangifte doen (samen of apart)
  Waren jullie fiscale partners? Dit fiscaal partnerschap stopt zodra jullie het scheidingsverzoek indienen en niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven. Dit laatste jaar kunnen jullie kiezen om wel of geen gezamenlijke aangifte te doen.
 • Voorlopige aanslag wijzigen of aanvragen
  Financieel verandert er vaak veel na de scheiding. Wil je voorkomen dat je een groot bedrag van de belasting terugkrijgt of moet betalen? Vraag dan een voorlopige aanslag aan of wijzig je lopende voorlopige aanslag.
 • Kinderbijslag wijzigen
  Voor kinderen jonger dan 18 jaar, kan dit noodzakelijk zijn als gevolg van jullie ouderschapsplan. Geef jullie gewijzigde situatie daarom binnen 4 weken door aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Alleen diegene die de kinderbijslag heeft aangevraagd kan een wijziging doorgeven.
 • Kindgebonden budget wijzigen
  Jullie scheiding heeft mogelijk gevolgen voor het kindgebonden budget. Geef deze wijziging binnen 4 weken door via Toeslagen.nl. Let erop dat kindgebonden budget alleen mag worden aangevraagd door de aanvrager van de kinderbijslag (zie hiervoor).
 • Kinderopvangtoeslag wijzigen
  Als jullie gaan scheiden of uit elkaar gaat heeft dit mogelijk gevolgen voor de Geef de gewijzigde situatie binnen 4 weken door via Toeslagen.nl. Deze wijziging geldt voor al uw toeslagen.
 • Zorgtoeslag wijzigen of aanvragen
  Na de scheiding verandert waarschijnlijk je inkomen. Het inkomen van je ex-partner telt immers niet meer mee. Je kunt hierdoor recht hebben op (meer) zorgtoeslag.
 • Huurtoeslag wijzigen of aanvragen
  Blijf je in een huurwoning wonen of ga je verhuizen naar een huurwoning? Kijk dan of je in aanmerking komt voor huurtoeslag. Vraag dit nieuw aan of wijzig je gegevens als je al huurtoeslag ontving voor de scheiding.
 • Eenoudertoeslag aanvragen
  Krijgt u studiefinanciering (omdat u studeert) en verzorgt u een kind jonger dan 18 jaar? Als u geen partner meer heeft kunt u extra geld bovenop de studiefinanciering krijgen. Dit heet de eenoudertoeslag. Het kind dat u verzorgt kan uw eigen kind zijn, maar dat hoeft niet.
 • Toeslag van UWV aanvragen
  Dit is een aanvulling op een eventuele WW-uitkering. Kom je onder het sociaal minimum na de scheiding? Dan kun je misschien een toeslag van UWV krijgen.

Verzekeringen

 • Zorgverzekering wijzigen of aanvragen
  Stonden jullie voor de scheiding allemaal op één polis? Dan zal één van jullie een nieuwe zorgverzekering moeten afsluiten. Hebben jullie kinderen? Kijk dan even wiens polis de beste dekking heeft voor de kinderen.
 • WA verzekering wijzigen of aanvragen
  Hiervoor geldt min of meer hetzelfde als voor de zorgverzekering. Bedenk hierbij even of jullie beiden een gezinsdekking nemen of slechts één van jullie.
 • Levensverzekering aanvragen
  Is één van jullie (nog een tijd lang) financieel afhankelijk van de ander? Bijvoorbeeld via betaling van kinder- of partneralimentatie? Stel dat je in de problemen zou komen, als je ex-partner zou komen te overlijden. In dat geval is het verstandig om een levensverzekering af te sluiten op zijn of haar leven.
 • Kapitaalverzekeringen en/ of lijfrentes aanpassen
  Hebben jullie kapitaalverzekeringen en/ of lijfrentes? Dan hebben jullie hier in het convenant vast afspraken over gemaakt. Deze afspraken moeten na de scheiding worden geëffectueerd. Soms verandert er niets, maar soms ook wel. Denk bijvoorbeeld aan het opheffen en financieel verdelen, het splitsen in twee aparte polissen of het overdragen van de polis naar een andere begunstigde.
 • Overige verzekeringen wijzigen
  de belangrijkste verzekeringen staan hierboven genoemd. Voor alle andere verzekeringen geldt min of meer hetzelfde. Ga na of de betreffende verzekering moet wijzigen en regel dit.
  Denk bijvoorbeeld aan de opstal en/ of inboedelverzekering, reisverzekering, uitvaartverzekering, autoverzekering, fietsverzekering, rechtsbijstandsverzekering en dergelijke.

Pensioenen

Scheiden en Pensioen via Mediation in Nieuwegein (IJsselstein, Vianen, Houten, Utrecht)
Regel je pensioen tijdig

Woning(en)

Alle onderstaande actiepunten hebben in principe te maken met de echtelijke woning. Sommige stellen hebben de luxe van een tweede (vakantie)woning. Hiervoor gelden dan grotendeels dezelfde punten.

 • Verkoopmakelaar inschakelen
  Hebben jullie in het convenant afgesproken om het huis te verkopen? Dan zullen jullie samen een verkoopmakelaar moeten inschakelen. Bespreek vantevoren met elkaar welke prijs jullie acceptabel vinden. Stem ook de oplevertermijn en overige voorwaarden samen af. Zo weet je zeker dat jullie dezelfde uitgangspunten hanteren en niet in conflict komen.
 • Financiering regelen
  Neemt één van jullie de koopwoning over? Deze persoon zal de financiering van het huis moeten regelen. Vaak gaat dit via een hypotheekadviseur of bank. Let op. Een bindende hypotheekofferte wordt pas verstrekt nadat jullie scheiding rond is. De inschrijving in de burgerlijke stand is hiervoor het bewijs.

De kosten van de hier vermelde notariële aktes delen jullie meestal. De kosten van een nieuwe hypotheekakte, een taxatie of het hypotheekadvies is voor de koper.

 • Notariële overdracht regelen
  Zodra de financiering rond is, kan de overdracht plaatsvinden. Een woning wordt altijd bij de notaris overgedragen. Dit gaat via één of meerdere aktes.
  Via de zogenaamde ‘akte van verdeling’ gaat de helft van de woning over van de één naar de ander. Zo krijgt de ander de woning voor 100% op zijn of haar naam. De één ontvangt dan via de notaris het afgesproken geldbedrag (in geval van overwaarde).
  Op hetzelfde moment wordt de één ook ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van de oude hypotheek. Dit gebeurt door een ‘akte van royement’ als de oude hypotheek wordt opgeheven of een ‘ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid’ als de oude hypotheek doorloopt op naam van de ander.
 • Huurcontract aanpassen
  Woonden jullie in een huurwoning? Dan hebben jullie vast afgesproken wie van jullie twee blijft wonen. Het huurcontract zal hierop moeten worden aangepast.

Auto’s

 • Tenaamstelling auto’s wijzigen
  In het convenant staat aan wie welke motorvoertuigen zijn toebedeeld. Dit kan betekenen dat de tenaamstelling moet worden aangepast. Dit gaat eenvoudig online via DigID.
 • Autoverzekering wijzigen
  Hadden jullie samen één polis met een aantal schadevrije jaren? Maar reden jullie wel samen in de auto? Of reed de één in een auto die altijd op naam stond van de ander? In beide gevallen zal je de schadevrije jaren moeten verdelen of overhevelen van de één naar de ander. Ook moet de tenaamstelling worden veranderd of een nieuwe verzekering worden afgesloten.

Inboedel

 • Verdelen van de fysieke inboedel
  De inboedel zal feitelijk moeten worden verdeeld, zoals afgesproken. Maak duidelijke afspraken wanneer wat opgehaald wordt.
 • Verdelen van de digitale ‘inboedel’
  De meeste ‘administratie’, maar ook de meeste familiefoto’s, zijn inmiddels grotendeels digitaal. Hiervan is het fijn als jullie beide een eigen kopie hebben en dit in goed onderling overleg regelen.

Abonnementen

 • Loop samen alle abonnementen na
  Bij alle abonnementen moet bepaald worden hoe jullie hiermee om willen gaan. Wordt het stopgezet? Neem de één het over op zijn of haar naam? Laten jullie het doorlopen en verdelen jullie de kosten? Denk bijvoorbeeld aan tijdschriften, streamingdiensten, pechhulp, klantenkaarten, (sport)verenigingen. Ook als er sprake is van een naamswijziging, adreswijziging en/ of gewijzigd rekeningnummer, zal dit moeten worden doorgegeven.

Testament

 • Testament aanpassen of opstellen
  Een testament is altijd persoonlijk, nooit van jullie samen. Heb je een testament, check dan even bij de notaris of dit moet worden aangepast na de scheiding. Heb je geen testament, overweeg dan of je dit alsnog wilt laten opstellen. Hiermee regel je ook zaken als voogdij en bewindvoering als één van jullie komt te overlijden.

Regel voldoende ‘Selfcare’

Een scheiding is altijd een heftige periode in het leven. Dit gaat gepaard met veel stress. Het is dan ook van het grootste belang om juist nu goed voor jezelf te zorgen.

Vandaar onderstaande suggesties:

 • Ga naar een coach of therapeut om je persoonlijke issues op te pakken.
 • Spreek regelmatig af met familie en vrienden, maar leer ook nieuwe mensen kennen.
 • Eet gevarieerd, gezond en beweeg voldoende.
 • Zorg voor je eigen ontspanning. Verwen jezelf bijvoorbeeld op een massage, begin met Yoga of doe een mindfulness opleiding.

Nogmaals, ik heb geprobeerd om de checklist zo volledig mogelijk te maken. Maar laten we elkaar helpen. Ontbreekt er iets? Stuur me dan een mailtje en ik zet het erbij.

Wat kunnen wij betekenen?

Professionele en betrokken hulp bij relatie of scheiding

Jullie zoeken Relatietherapie

Relatiecoaching op basis van EFT past goed als:

 • jullie beiden commitment hebben voor verbetering.
Dit traject geeft jullie

Praktische handvatten en nieuwe inzichten richting veilige hechting en verbinding. Jullie relatie wordt sterker én leuker!

Jullie zoeken Verheldering

Verhelderende gesprekken zijn geschikt als:

 • er sprake is van sterke twijfel en onduidelijkheid.
Dit traject geeft jullie

De mogelijkheden om samen de knoop te ontwarren. Na afloop hebben jullie meer zicht op de toekomst, samen óf uiteen.

Jullie zoeken Scheidingsmediation

Scheidingsmediation past bij de situatie dat:

 • tenminste één van jullie echt wil scheiden.
Dit traject geeft jullie

Een helder inzicht over het stappenplan, de tijdsduur en kosten van jullie complete scheidingstraject.

Jullie willen advies over de relatie/ scheiding
Plan direct een gratis advies-gesprek

Gerelateerde blogs

Uit elkaar, scheiden en dan? Dat is misschien wel één van de lastigste vragen uit je leven. Maar ja, waar kies je dan voor? Wat komt er allemaal op ...

Jullie gaan scheiden en bezitten samen een koopwoning. In het verleden heeft één van jullie meer 'eigen inbreng' gehad dan de ander. Inmiddels is he...

Klokhuis besteedt aandacht aan scheidingen. In een serie van vier afleveringen wordt het onderwerp ‘scheiden’ toegankelijk gemaakt voor kinderen. ...

In mijn praktijk kom ik regelmatig relaties tegen waarbij ADD (recent hernoemt tot ADHD-I) een rol speelt. Soms is er sprake van een heldere diagnose ...

Een echtscheidingsconvenant bevat alle afspraken rondom de scheiding. Dit met uitzondering van afspraken over eventuele minderjarige kinderen. Deze af...

“Geweldloze communicatie” is een geweldige praktisch en bruikbaar boek van Marshall Rosenberg. Dit artikel gaat over omgang met boosheid. En laten...

Hier vind je alle relevante informatie over mediation bij scheiding. De volgende zes onderwerpen komen aan bod:Wat is mediation?De vijf voordelen van ...

Een kind wordt met 18 jaar voor de wet volwassen. Jullie kind kan dan alles zonder toestemming doen. Denk aan het kopen van een huis of het afsluiten ...

Over de auteur

Gerwin Timmerman

Gerwin Timmerman

VESTIGING SOEST

Ik ben mediator sinds 2010 en de oprichter van Samen Uiteen. Inmiddels combineer ik mediation met EFT relatietherapie. Hieruit haal ik veel voldoening. Met name word ik blij van persoonlijke groei, herstel van relaties en verbetering van communicatie. Ouders die er samen weer sterker voor staan en een veilige basis vormen voor hun kinderen. Voor mij is het heel belangrijk dat ik zelf ervaring heb met persoonlijke ontwikkeling, relaties, ouderschap, scheiden, samengestelde gezinnen en omgang met ex-partners. Daarnaast ben ik ook financieel, fiscaal en juridisch goed onderlegd als ondernemer en bedrijfskundige.

VOLG MIJ OP: LinkedIn Facebook

LEER MIJ KENNEN

Waar sta jij momenteel?

Onze vier beloftes

JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR

WIJ BIEDEN JULLIE VOLLEDIGE SUPPORT

OPENHEID IN EEN VEILIGE SFEER

ALS STERKERE PERSONEN EEN NIEUWE TOEKOMST IN