Alles over mediation

minuten leestijd

Hier vind je alle relevante informatie over mediation bij scheiding. De volgende zes onderwerpen komen aan bod:

 1. Wat is mediation?
 2. De vijf voordelen van mediation
 3. Wanneer is mediation geschikt en wanneer juist niet?
 4. Wie praten er mee?
 5. Hoe ziet een mediation-overeenkomst eruit?
 6. Hoe is de kwaliteit geborgd?

Wat is mediation?

Mediation, of bemiddeling, houdt in dat jullie de oplossing bepalen voor alle aspecten van de scheiding. Hierbij worden jullie geholpen door een mediator. Zo’n mediator is een onafhankelijke, neutrale deskundige op het gebied van onderhandelen en communicatie.

Scheiden met kinderen | Mediation | Soest, Nieuwegein en Utrecht
De familiemediator

Een mediator is bijvoorbeeld getraind om jullie achterliggende belangen boven tafel te krijgen. Zodra deze belangen transparant en helder zijn, wordt het ineens makkelijker om een oplossing te bedenken. Een oplossing die tegemoet komt aan jullie belangen. En vooral ook, een oplossing waar jullie zelf achterstaan. Dit is veel beter dan een uitspraak van de rechter. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal.

De MfN Familiemediator

Bij scheidingen worden nog extra eisen gesteld aan de mediator. Zo’n mediator heet officieel een ‘familiemediator’ (wie we zijn). Een familiemediator beschikt niet alleen over de normale mediation vaardigheden, maar is ook getraind in:

 1. de specifieke emoties en fases in een scheidingsproces;
 2. het opstellen van alle relevante stukken, zoals een echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan;
 3. alle specifieke juridische, financiële en fiscale kennis die komt kijken bij een scheiding;
 4. het doen van alimentatieberekeningen.

De familie mediator heeft dus verstand van alle facetten van het scheidingsproces. Hij leidt jullie er stap voor stap doorheen.

Twee belangrijkste uitgangspunten van mediation

Mediation berust op twee belangrijke uitgangspunten en wel de volgende:

 1. Vertrouwen en geheimhouding
  Tijdens een scheiding is er vaak minder vertrouwen in de ander. Tijdens de mediation wordt dan ook gewerkt aan het herstellen van dit onderlinge vertrouwen. Daarom valt alles wat tijdens de mediation gesprekken besproken wordt onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt uiteraard ook voor de mediator.
 2. Vrijwilligheid
  Een mediation kan alleen starten als beide partijen aan mediation willen meedoen. Ook als je partner mediation voorstelt, ben je niet verplicht om deel te nemen. Kiezen voor mediation betekent actief meewerken vanuit de wens om samen uiteen te gaan.

Met gemengde gevoelens het mediation-traject ingegaan maar Gerwin heeft alles met veel gevoel tot in de puntjes begeleid.

Dit is bijvoorbeeld een review van een cliënt, die iets schrijft over het onderwerp ‘vertrouwen’ voorafgaand aan het traject:

“Met gemengde gevoelens het mediation-traject ingegaan maar Gerwin heeft alles met veel gevoel tot in de puntjes begeleid. Kundig en luisterend oor voor beide partijen. Zeer tevreden. Bedankt ! (Het is dat er maar 5 sterren gegeven kunnen worden…….).”

De vijf voordelen van een mediator versus een advocaat

Kosten scheiding via mediation - Soest - Nieuwegein
Mediation is vaak de goedkoopste oplossing met een duurzaam resultaat

Mediation heeft vijf belangrijke voordelen ten opzichte van een gang naar de rechter:

 1. Lagere kosten – één mediator in plaats van twee dure advocaten.
 2. Sneller resultaat – jullie bepalen zelf de snelheid van het proces.
 3. In ‘control’ over de oplossing – er is ruimte voor creatieve win-win oplossingen.
 4. Behoud van de relatie – tijdens de mediation investeren jullie in de relatie. Zelf zeg ik altijd: “Jullie scheiden als levenspartners, maar blijven de rest van jullie leven samen ouders” (uiteraard alleen als jullie samen kinderen hebben).
 5. Nakoming van afspraken – de gemaakte afspraken worden vastgelegd in een gezamenlijk echtscheidingsverzoek naar de rechtbank. De mediation wordt pas beëindigd zodra dit helemaal rond is.

Kortom, met mediation houden jullie zelf het heft in handen, met respect voor ieders belangen, en versterken jullie daarmee de ouderlijke relatie. Het is bovendien snel, vertrouwelijk en relatief goedkoop!

Wanneer is mediation geschikt en wanneer juist niet?

Geweldloze communicatie als gescheiden ouders
Voorkom een vechtscheiding

Het belangrijkste is dat jullie er samen uit willen komen. Bij een scheiding is er soms minder vertrouwen in de ander en in een gezamenlijke oplossing. Toch blijkt in de praktijk dat veruit de meeste stellen er prima uitkomen. Hieronder staan de belangrijkste factoren die bepalen of mediation geschikt is of juist niet.

WEL mediation als:

 • Behoud van de ouderrelatie met gezamenlijke kinderen gewenst is.Beide partijen met elkaar in gesprek willen voor een oplossing.
 • Snelheid en lage kosten belangrijk zijn.
 • Een duurzame oplossing noodzakelijk is.

GEEN mediation als:

 • Er geen enkele onderhandelingsruimte is. Dit wordt vaak te pessimistisch ingeschat.
 • De scheiding te ver geëscaleerd is. Zoals bijvoorbeeld bij een vechtscheiding. Er is sprake van een vechtscheiding als je liever hebt dat de ander verliest, dan dat je zelf je belangen behaalt.
 • Er een te grote machtsongelijkheid is. Ook dit wordt vaak verkeerd ingeschat.
 • Eén van beide partijen belang heeft bij vertraging.

Tijdens het eerste gesprek kijkt de mediator welke oplossing het beste past bij jullie specifieke situatie.

Wie praten er mee bij mediation?

Wie zitter er aan de mediation tafel? In het algemeen zitten er geen derden aan tafel. Maar soms kan het toch goed of nodig zijn dat er een specialist bij een gesprek aanwezig is. Bijvoorbeeld een fiscalist, om de gevolgen van een minder gebruikelijke oplossing te bepalen. Of een accountant als één van beide partners een eigen bedrijf met enige omvang heeft. Als jullie dat graag willen, mag zo’n derde bij de gesprekken aanwezig zijn. Hij of zij tekent dan wel eerst een geheimhoudingsovereenkomst.

Hoe ziet een mediationovereenkomst eruit?

Hoe ziet de mediationovereenkomst er uit?

Elke MfN-registermediator is verplicht om te werken met de MfN-mediationovereenkomst. Deze overeenkomst regelt zaken als:

 • vrijwilligheid van deelname;
 • inspanningsverplichting om er samen uit te willen komen;
 • geheimhoudingsplicht van alle betrokkenen;
 • opdracht aan de mediator en de vergoeding daarvoor.

Hier vind je de mediationovereenkomst van SAMEN UITEEN. De mediationovereenkomst is automatisch gekoppeld aan het MfN-mediationreglement.

MfN-mediationreglement

In het MfN-mediationreglement wordt bijvoorbeeld de klachtenprocedure beschreven. Een klacht kan worden ingediend als de mediator zich niet houdt aan de gedragsregels.

De zes gedragsregels van de mediator

De gedragsregels beschrijven wat je van een goede mediator mag verwachten. Dit is:

 1. integriteit (volgens de algemene normen en waarden);
 2. transparantie (bijvoorbeeld over de werkwijze en het scheidingsproces);
 3. onafhankelijkheid (de mediator heeft geen eigenbelang bij jullie scheiding);
 4. onpartijdigheid (de mediator kiest nooit een kant);
 5. vertrouwelijkheid (er is sprake van strikte geheimhouding);
 6. competentie (kennis van communicatie, conflictoplossing, onderhandelingen en interventietechnieken).

Hoe is de kwaliteit geborgd bij mediation?

Kosten echtscheiding en mediation
Hoe is de kwaliteit geborgd?

Bij Samen Uiteen is de kwaliteit als volgt geborgd:

Wat kunnen wij betekenen?

Professionele en betrokken hulp bij relatie of scheiding

Jullie zoeken Relatietherapie

Relatiecoaching op basis van EFT past goed als:

 • jullie beiden commitment hebben voor verbetering.
Dit traject geeft jullie

Praktische handvatten en nieuwe inzichten richting veilige hechting en verbinding. Jullie relatie wordt sterker én leuker!

Jullie zoeken Verheldering

Verhelderende gesprekken zijn geschikt als:

 • er sprake is van sterke twijfel en onduidelijkheid.
Dit traject geeft jullie

De mogelijkheden om samen de knoop te ontwarren. Na afloop hebben jullie meer zicht op de toekomst, samen óf uiteen.

Jullie zoeken Scheidingsmediation

Scheidingsmediation past bij de situatie dat:

 • tenminste één van jullie echt wil scheiden.
Dit traject geeft jullie

Een helder inzicht over het stappenplan, de tijdsduur en kosten van jullie complete scheidingstraject.

Jullie willen advies over de relatie/ scheiding
Plan direct een gratis advies-gesprek

Gerelateerde blogs

De handtekening is gezet onder het convenant en/ of ouderschapsplan. En dan? Er moet nog veel praktisch geregeld worden. Deze blog zet alles overzicht...

“Geweldloze communicatie” is een geweldige praktisch en bruikbaar boek van Marshall Rosenberg. Dit artikel gaat over omgang met boosheid. En laten...

Deze serie van twee artikelen gaat over systemisch werken en de drie systemische wetmatigheden. Dit is ook wel bekend onder de naam familieopstellinge...

Wel eens bij stil gestaan op welke manier we persoonlijk met conflicten omgaan? Ik vond het wel confronterend om dit bij mezelf te herkennen. Hieruit ...

Wat kunnen we bij een scheiding leren van NLP? NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Het is een grote verzameling modellen en technieken va...

Dit artikel gaat over conflictpatronen. Toen ikzelf enkele jaren geleden een test deed voor conflictstijlen (zie het vorige artikel over conflictstijl...

Uit elkaar, scheiden en dan? Dat is misschien wel één van de lastigste vragen uit je leven. Maar ja, waar kies je dan voor? Wat komt er allemaal op ...

Op een seminar van Rutney Sluis hoorde ik onlangs over vijf talen van liefde. Een interessante theorie over de liefde van Gary Chapman. Gary is relati...

Over de auteur

Foto van Gerwin Timmerman

Gerwin Timmerman

VESTIGING SOEST

Ik ben mediator sinds 2010 en de oprichter van Samen Uiteen. Inmiddels combineer ik mediation met EFT relatietherapie. Hieruit haal ik veel voldoening. Met name word ik blij van persoonlijke groei, herstel van relaties en verbetering van communicatie. Ouders die er samen weer sterker voor staan en een veilige basis vormen voor hun kinderen. Voor mij is het heel belangrijk dat ik zelf ervaring heb met persoonlijke ontwikkeling, relaties, ouderschap, scheiden, samengestelde gezinnen en omgang met ex-partners. Daarnaast ben ik ook financieel, fiscaal en juridisch goed onderlegd als ondernemer en bedrijfskundige.

VOLG MIJ OP: LinkedIn Facebook

LEER MIJ KENNEN

Waar sta jij momenteel?

Onze vier beloftes

JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR

WIJ BIEDEN JULLIE VOLLEDIGE SUPPORT

OPENHEID IN EEN VEILIGE SFEER

ALS STERKERE PERSONEN EEN NIEUWE TOEKOMST IN