Co-ouderschap – Welke belastingvoordelen zijn er in 2024?

minuten leestijd

Bij co-ouderschap zijn in elk geval de volgende vijf belastingvoordelen van belang:

 1. Kinderbijslag
 2. Kind Gebonden Budget (KGB)
 3. Inkomensafhankelijke Combinatiekorting
 4. Kinderopvangtoeslag
 5. Huurtoeslag

Hieronder volgt eerst een definitie van co-ouderschap en vervolgens een korte samenvatting per regeling. Heb je co-ouderschap? Dan lees je hier over de mogelijke belastingvoordelen (regelingen 2024).

Verandering toeslagen 2024

In 2024 gaat de huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget (KGB) omhoog. Alleen de zorgtoeslag gaat een stuk omlaag.

Wat is co-ouderschap volgens de belastingdienst?

In de volgende gevallen zijn jullie co-ouder volgens de belastingdienst:

 • Je kind woont ten minste 3 hele dagen per week bij jou. Hetzelfde geldt voor je ex. De week hoeft hierbij niet persé op zondag of maandag te beginnen.
 • Jullie kind woont om en om 1 week bij jou en 1 week bij je ex-partner.

Vakanties tellen mee

Bij de bepaling van co-ouderschap, tellen de vakanties ook mee. Dus stel dat je tijdens de normale schoolweken net niet aan de zes dagen komt per twee weken, maar dat jullie wel de vakanties 50/ 50 verdelen. Zolang je op jaarbasis in totaal 156 dagen de zorg voor de kinderen hebt, is er wettelijk gezien sprake van co-ouderschap.

Co-ouderschap en kinderbijslag

Uit elkaar - Scheiden en dan? | Mediation Soest, Nieuwegein en Utrecht
Belastingvoordelen bij co-ouderschap

Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten van de opvoeding van je kind. Woon of werk je in Nederland en heb je kinderen onder de 18 jaar? Dan heb je in principe recht op kinderbijslag. Voor co-ouderschap maakt het niet uit welke ouder de kinderbijslag ontvangt. Beide ouders hebben recht op 50%. Ook al ontvangt één ouder alles.

Kinderbijslag verdelen vanwege KGB (en AOK)

De kinderbijslag kan echter ook verdeeld worden over beide ouders. Dit laatste is met name verstandig bij twee of meer kinderen. Dit houdt verband met het Kind Gebonden Budget (KGB) en de Alleenstaande Ouderkop (AOK). KGB en AOK kan namelijk alleen worden aangevraagd als jezelf aanvrager bent van kinderbijslag. Zo heb je beide recht op KGB en AOK. Bij kinderalimentatie wordt ervan uitgegaan dat de kinderbijslag wordt gebruikt ten behoeve van de kinderen. Het is daarom bij co-ouderschap gebruikelijk dat de kinderbijslag wordt bijgeschreven op de gezamenlijke kinderrekening.

Co-ouderschap Kind Gebonden Budget (KGB) en Alleenstaande Ouderkop (AOK)

Het KGB is een extra bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Deze bijdrage is uitsluitend beschikbaar voor ouders die kinderbijslag ontvangen. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van het inkomen, het persoonlijk vermogen, de hoeveelheid kinderen en hun leeftijd.

De Alleenstaande Ouderkop (AOK) is een extra tegemoetkoming voor alleenstaande ouders. Hierop hebben jullie dus voor de scheiding geen recht, maar na de scheiding waarschijnlijk wel. Een fiscale meevaller dus.

KGB (en AOK) uitsluitend voor aanvrager kinderbijslag

Het KGB wordt dus uitsluitend vergoed aan de aanvrager van de kinderbijslag. Hebben jullie dus co-ouderschap met meerdere kinderen? Dan is het verstandig om beide apart kinderbijslag aan te vragen. Wil je weten op welk moment je KGB kunt aanvragen na de scheiding, lees dan bijgaande blog “Fiscaal partner en toeslagpartner bij scheiding“. Bij de berekening van de kinderalimentatie wordt ervan uitgegaan dat het KGB onderdeel uitmaakt van het netto inkomen. Voor de ontvangende ouder verhoogt het dus zijn of haar draagkracht. KGB wordt dan ook bijgeschreven op de eigen rekening en niet op de gezamenlijke kinderrekening.

Bedrag KGB fors verhoogd per 2024

In bijgaande tabel zijn de maximale bedragen voor KGB in 2022 en 2023 weergegeven. Hier is duidelijk zichtbaar dat het KGB fors is verhoogd per 2023.

Samenstelling huishouden

2023 (KGB per jaar)

2024 (KGB per jaar)

Gezin met 1 kind

€ 1.653,-

€ 2.436,-

Gezin met 2 kinderen

€ 3.185,-

€ 4.872,-

Gezin met 3 kinderen

€ 4.717,-

€ 7.308,-

AOK voor alleenstaande ouders eveneens verhoogd per 2024

Tel daarbij op de de AOK (voor alleenstaande ouders dus), die in 2024 maximaal 3.480 euro bedraagt. Even en rekenvoorbeeld. Stel jullie hebben samen drie kinderen. De minstverdienende van jullie schrijft twee kinderen in op adres en woont daar als alleenstaande ouder. Dit levert een KGB op van 4.872 euro plus een AOK van 3.480 euro. Samen komt dat neer op een netto bijdrage van 8.352 euro per jaar. Maar liefst 696 euro netto per maand! Maak eenvoudig een proefberekening op de site van de belastingdienst.

Foto van GRATIS E-Book: alles over scheiden (inclusief twijfelfase)

GRATIS E-Book: alles over scheiden (inclusief twijfelfase)

Wil je een compleet en helder overzicht? Hoe om te gaan met de twijfel? Wanneer en wat vertellen jullie de kinderen, familie en vrienden? Welke financiële consequenties zijn er en wat is er mogelijk qua woning? Wat spreken jullie af in het ouderschapsplan? Hoe blijf je samen goede ouders en werk je toe naar meer geluk? Het gratis eBook gaat in op alle aspecten rondom een scheiding.

JA, IK WIL HET GRATIS E-BOOK !

Co-ouderschap en Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Hieraan zijn veel voorwaarden verbonden. Eén daarvan is dat het kind op het eigen adres moet zijn ingeschreven. Voor co-ouderschap geldt een uitzondering. Hierdoor hebben beide ouders in principe recht op kinderopvangtoeslag. Mits aan de overige voorwaarden wordt voldaan uiteraard.

Co-ouderschap en Inkomensafhankelijke Combinatiekorting (IACK)

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een korting op de te betalen inkomsten belasting. In 2024 wordt de IACK verhoogd tot 2.953 euro (2023: 2.694 euro). Ook hiervoor gelden een aantal voorwaarden. Zo moet er tenminste één kind op het eigen adres staan ingeschreven dat jonger is dan 12 jaar.

Uitzondering IACK bij co-ouderschap

Hier geldt wederom een uitzondering voor co-ouderschap. Verzorgen jullie beide minimaal drie dagen per week de kinderen? Dan hebben jullie beide mogelijk recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Dus ook als het kind jonger dan 12 jaar is ingeschreven op het adres van de andere ouder.

Afschaffing IACK per 2027

In het belastingplan 2024 is voorgesteld om de IACK vanaf 2027 gefaseerd af te schaffen. De maximale korting wordt vanaf 2027 afgebouwd in 9 stappen voor alle ouders die op basis van hun inkomens- en gezinssituatie recht hebben op de IACK.

Co-ouderschap en Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. In geval van co-ouderschap kunnen beide ouders huurtoeslag aanvragen en het kind/ de kinderen meetellen bij het eigen huishouden. De Belastingdienst vraagt dan om een “verklaring co-ouderschap”. Deze verklaring moet door beide ouders ondertekend zijn. Het maakt dus ook hier niet uit op welk adres de kinderen feitelijk zijn ingeschreven.

Laatste tips voor belastingvoordelen bij co-ouderschap

Kosten scheiding via mediation - Soest - Nieuwegein
Belastingvoordelen bij co-ouderschap

De volgende drie tips besparen belasting:

 1. Als er één kind is, dan is het financieel verstandig om hem/ haar in te schrijven op het adres van de ouder met het laagste inkomen. Veel regelingen zijn immers inkomensafhankelijk, dus hoe lager het inkomen, hoe hoger het belastingvoordeel.
 2. Als er twee kinderen zijn, dan is het qua belasting handig om beide één kind op het eigen adres in te schrijven. Zo profiteren beide ouders van de betreffende regelingen.
 3. Stel jullie hebben twee of meer kinderen verdeeld over beide adressen. Diegene met het jongste kind geniet het langst de bijbehorende belastingvoordelen. Daarom spreken ouders in het ouderschapsplan soms af om dit voordeel te verdelen in de laatste periode als er alleen nog belastingvoordeel is voor het jongste kind.

Wil je meer lezen over scheiden? Download dan hier het gratis eBook “Alles over scheiden – de complete checklist”.

Bereken Uw Recht (NIBUD)

Als laatste tip wijzen we jou graag op de website van het NIBUD, genaamd ‘Bereken Uw Recht‘. Door een paar specifieke vragen te beantwoorden, krijg je een mooi overzicht van alle toeslagen en belastingvoordelen waar jij recht op hebt. Doe hier je voordeel mee.

Andere artikelen uit de serie: Co-ouderschap

De volgende artikelen gaan dieper in op bepaalde aspecten van co-ouderschap:

 1. Co-ouderschap – alle ins en outs
 2. Co-ouderschap – Wat zijn voor- en nadelen?
 3. Hoe werkt kinderalimentatie en zorgkorting?
 4. Een gezamenlijke kinderrekening?

Wat kunnen wij betekenen?

Professionele en betrokken hulp bij relatie of scheiding

Jullie zoeken Relatietherapie

Relatiecoaching op basis van EFT past goed als:

 • jullie beiden commitment hebben voor verbetering.
Dit traject geeft jullie

Praktische handvatten en nieuwe inzichten richting veilige hechting en verbinding. Jullie relatie wordt sterker én leuker!

Jullie zoeken Verheldering

Verhelderende gesprekken zijn geschikt als:

 • er sprake is van sterke twijfel en onduidelijkheid.
Dit traject geeft jullie

De mogelijkheden om samen de knoop te ontwarren. Na afloop hebben jullie meer zicht op de toekomst, samen óf uiteen.

Jullie zoeken Scheidingsmediation

Scheidingsmediation past bij de situatie dat:

 • tenminste één van jullie echt wil scheiden.
Dit traject geeft jullie

Een helder inzicht over het stappenplan, de tijdsduur en kosten van jullie complete scheidingstraject.

Jullie willen advies over de relatie/ scheiding
Plan direct een gratis advies-gesprek

Gerelateerde blogs

Van plan om te scheiden? Of ben je al gescheiden en wil je weer met iemand gaan samenwonen? In beide gevallen zal dit gevolgen hebben voor wie je fisc...

Ook bij co-ouderschap kan er sprake zijn van kinderalimentatie of het gezamenlijke dragen van de kinderkosten.Kinderalimentatie in drie simpele stappe...

Deze uitspraken over alimentatie en verdiencapaciteit hoor ik steeds vaker in mijn praktijk:Waarom moet ik wel 32 uur in de week werken en wordt er bi...

Waarschijnlijk weet je weinig over jouw eigen pensioen. Ben je echter van plan om te gaan scheiden? Dan moeten jullie ineens samen afspraken maken, oo...

Een kind wordt met 18 jaar voor de wet volwassen. Jullie kind kan dan alles zonder toestemming doen. Denk aan het kopen van een huis of het afsluiten ...

Heeft één van jullie een eigen bedrijf? In dat geval is deze blog sowieso interessant. Een echtscheiding kan best complexer zijn en dat is goed om t...

Deze blog gaat specifiek over de mix van verschillende oudedagsvoorzieningen. Er zijn veel manieren om nu te sparen voor later. Het meest gebruikelijk...

Over de auteur

Foto van Gerwin Timmerman

Gerwin Timmerman

VESTIGING SOEST

Ik ben mediator sinds 2010 en de oprichter van Samen Uiteen. Inmiddels combineer ik mediation met EFT relatietherapie. Hieruit haal ik veel voldoening. Met name word ik blij van persoonlijke groei, herstel van relaties en verbetering van communicatie. Ouders die er samen weer sterker voor staan en een veilige basis vormen voor hun kinderen. Voor mij is het heel belangrijk dat ik zelf ervaring heb met persoonlijke ontwikkeling, relaties, ouderschap, scheiden, samengestelde gezinnen en omgang met ex-partners. Daarnaast ben ik ook financieel, fiscaal en juridisch goed onderlegd als ondernemer en bedrijfskundige.

VOLG MIJ OP: LinkedIn Facebook

LEER MIJ KENNEN

Waar sta jij momenteel?

Onze vier beloftes

JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR

WIJ BIEDEN JULLIE VOLLEDIGE SUPPORT

OPENHEID IN EEN VEILIGE SFEER

ALS STERKERE PERSONEN EEN NIEUWE TOEKOMST IN