Co-ouderschap – Hoe werkt kinderalimentatie en zorgkorting?

minuten leestijd

Ook bij co-ouderschap kan er sprake zijn van kinderalimentatie of het gezamenlijke dragen van de kinderkosten.

Kinderalimentatie in drie simpele stappen

Kinderalimentatie en zorgkorting - Samen Uiteen Echtscheiding Mediation Soest, Nieuwegein en Utrecht
Kinderalimentatie en zorgkorting in drie stappen

In de volgende drie simpele stappen wordt kinderalimentatie berekend:

  1. Bepalen van de financiële behoefte van de kinderen. Oftewel hoeveel hebben de kinderen nodig?
  2. Berekenen van de draagkracht van de ouders. Oftewel hoeveel kunnen jullie als ouders betalen?
  3. Bepalen van de kinderalimentatie. Oftewel hoeveel moeten beide ouders, gelet op hun draagkracht, naar rato bijdragen aan de kosten van de kinderen?

Stap 1 – Kinderbehoefte bepalen

Netto gezinsinkomen voor de scheiding

Allereerst wordt gekeken welke financiële ‘behoefte’ kinderen hebben. De kinderbehoefte bepalen jullie door jullie jaarlijkse netto inkomen bij elkaar op te tellen. Dit betreft jullie gezamenlijk inkomen vóór de scheiding. Uitgangspunt is immers dat de kinderen er door de scheiding niet op achteruitgaan.

NIBUD tabel kinderbehoefte

Dit zogenaamde netto gezinsinkomen wordt vervolgens vergeleken met een tabel met vastgestelde normbedragen voor de kinderbehoefte (NIBUD). De gedachte hierbij is: hoe hoger het gezinsinkomen, hoe meer geld er aan de kinderen wordt besteed. Verder wordt er in de tabel ook rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen en de hoeveelheid kinderen. Tenslotte is in de tabel de te ontvangen kinderbijslag al afgetrokken. Het resultaat uit de tabel is dus de noodzakelijke extra kosten van de kinderen bovenop de kinderbijslag. Dit wordt officieel de kinderbehoefte genoemd.

Een voorbeeld kinderbehoefteberekening

Als vader verdien je voor de scheiding 2.400 euro netto en als moeder 1.600 euro. Het netto gezinsinkomen is dus 4.000 euro. Jullie hebben samen twee kinderen, 4 en 7 jaar oud. Uit de NIBUD tabel van 2016 volgt dan een kinderbehoefte van 930 euro, exclusief de kinderbijslag.

Stap 2 – Draagkracht berekenen

Kinderalimentatie en draagkrachtloos inkomen

Scheiden financieel - mediation - Soest, Utrecht en Nieuwegein
Draagkracht berekenen

Bij de draagkrachtberekening wordt er gekeken hoeveel geld elke ouder überhaupt beschikbaar heeft voor de kinderen. Let wel, dit wordt berekend op basis van de situatie ná de scheiding en hierbij wordt het toekomstige Kind Gebonden Budget (KGB) van elke ouder meegeteld bij het feitelijke inkomen (uitspraak van de Hoge Raad van 9 oktober 2015). Bij deze berekening wordt eerst het zogenaamde draagkrachtloos inkomen bepaald. Dit is gebaseerd op de bijstandsnorm (rekening houdend met bepaalde vaste lasten) en zou dus net voldoende moeten zijn om zelf te ‘overleven’.

Draagkracht

Het verschil tussen het feitelijke inkomen na de scheiding en het draagkrachtloos inkomen, levert de zogenaamde draagkrachtruimte op. Van deze draagkrachtruimte is 70% beschikbaar voor kinderalimentatie en 30% voor de ouder zelf. Deze 70% wordt de draagkracht genoemd.

Een voorbeeld draagkrachtberekening

Als vader heb je na de scheiding een inkomen van 2.600 euro netto (inclusief KGB). Jouw draagkrachtloos inkomen is 1.600 euro. Dit heb je minimaal nodig om zelf rond te kunnen komen. Er blijft 1.000 euro draagkrachtruimte over, waarvan 70% voor de kinderen beschikbaar is. Jouw draagkracht voor kinderalimentatie is dus 700 euro.

Stap 3 – Kinderalimentatie bepalen

Als de draagkracht bekend is, kan worden berekend wat jullie als ouders naar rato van draagkracht kunnen meebetalen aan de kosten voor de kinderen. Vervolgens wordt de zogenaamde ‘zorgkorting’ toegepast. Gemakshalve wordt er in onderstaand voorbeeld vanuit gegaan dat er samen voldoende draagkracht is voor de kinderen.

Voorbeeld naar rato van draagkracht

De kinderbehoefte (stap 1) is 930 euro. Als vader heb je een draagkracht van 700 euro (stap 2) en als moeder 467 euro. Samen hebben jullie als ouders 1.167 euro draagkracht, wat ruim voldoende is voor de kinderbehoefte. In dit voorbeeld heeft de vader (700/1.167)*100 = 60% van de draagkracht en de moeder heeft de resterende 40% draagkracht. In deze verhouding van draagkracht gaan jullie dan ook in de kinderbehoefte voorzien. Vader 60% van 930 euro, zijnde 558 euro en moeder de resterende 372 euro (40%).

Voorbeeld kinderalimentatie en zorgkorting bij co-ouderschap

Zorgkorting toepassen bij kinderalimentatie

Een deel van de kinderkosten ligt besloten in de normale huishoudkosten. Denk hierbij aan de extra slaapkamer, extra gas/ water/ licht, de dagelijkse boodschappen, uitjes, etc. Een ouder, die de dagelijkse zorg voor de kinderen op zich neemt, heeft deze extra kosten in zijn of haar eigen huishoudbudget. Juist daarom is de ‘zorgkorting’ bedacht. De zorgkorting staat gelijk aan deze extra kosten in de huishouding en mag van ieders aandeel in de kinderbehoefte worden afgetrokken. Voor co-ouderschap hebben beide ouders een zorgkorting van 35%.

Voorbeeld zorgkorting

Uitgaande van 930 euro kinderbehoefte, krijgen jullie als co-ouder dus 35% korting (lees, 325 euro). Deze korting van 325 euro wordt als het ware indirect aan de kinderen uitgegeven in de 3 tot 4 dagen per week dat ze bij jou als vader/ moeder in huis wonen. De resterende 30% (280 euro) wordt bijvoorbeeld op een aparte kinderrekening gestort. Aangezien de vader 60% draagkracht heeft minus 35% zorgkorting, blijft er voor hem 25% over om maandelijks in te leggen op de kinderrekening. De moeder betaalt de ontbrekende 5% (40% – 35%). Zie ook het bovenstaande schema.

Andere artikelen uit de serie: Co-ouderschap

De volgende artikelen gaan dieper in op bepaalde aspecten van co-ouderschap:

  1. Co-ouderschap – alle ins en outs
  2. Wat zijn voor- en nadelen?
  3. Welke belastingvoordelen?
  4. Een gezamenlijke kinderrekening?

Lees ook bijgaande blog ‘Kinderalimentatie berekenen – eenvoudig uitgelegd’. Deze blog is vanuit breder perspectief geschreven dan alleen co-ouderschap.

GRATIS E-Book: alles over scheiden (inclusief twijfelfase)

GRATIS E-Book: alles over scheiden (inclusief twijfelfase)

Wil je een compleet en helder overzicht? Hoe om te gaan met de twijfel? Wanneer en wat vertellen jullie de kinderen, familie en vrienden? Welke financiële consequenties zijn er en wat is er mogelijk qua woning? Wat spreken jullie af in het ouderschapsplan? Hoe blijf je samen goede ouders en werk je toe naar meer geluk? Het gratis eBook gaat in op alle aspecten rondom een scheiding.

JA, IK WIL HET GRATIS E-BOOK !

Wat kunnen wij betekenen?

Professionele en betrokken hulp bij relatie of scheiding

Jullie zoeken Relatietherapie

Relatiecoaching op basis van EFT past goed als:

  • jullie beiden commitment hebben voor verbetering.
Dit traject geeft jullie

Praktische handvatten en nieuwe inzichten richting veilige hechting en verbinding. Jullie relatie wordt sterker én leuker!

Jullie zoeken Verheldering

Verhelderende gesprekken zijn geschikt als:

  • er sprake is van sterke twijfel en onduidelijkheid.
Dit traject geeft jullie

De mogelijkheden om samen de knoop te ontwarren. Na afloop hebben jullie meer zicht op de toekomst, samen óf uiteen.

Jullie zoeken Scheidingsmediation

Scheidingsmediation past bij de situatie dat:

  • tenminste één van jullie echt wil scheiden.
Dit traject geeft jullie

Een helder inzicht over het stappenplan, de tijdsduur en kosten van jullie complete scheidingstraject.

Jullie willen advies over de relatie/ scheiding
Plan direct een gratis advies-gesprek

Gerelateerde blogs

Van plan om te scheiden? Of ben je al gescheiden en wil je weer met iemand gaan samenwonen? In beide gevallen zal dit gevolgen hebben voor wie je fisc...

Deze uitspraken over alimentatie en verdiencapaciteit hoor ik steeds vaker in mijn praktijk:Waarom moet ik wel 32 uur in de week werken en wordt er bi...

Bij co-ouderschap zijn in elk geval de volgende vijf belastingvoordelen van belang: Kinderbijslag Kind Gebonden Budget (KGB) Inkomensafhankelijke Comb...

Waarschijnlijk weet je weinig over jouw eigen pensioen. Ben je echter van plan om te gaan scheiden? Dan moeten jullie ineens samen afspraken maken, oo...

Een kind wordt met 18 jaar voor de wet volwassen. Jullie kind kan dan alles zonder toestemming doen. Denk aan het kopen van een huis of het afsluiten ...

Heeft één van jullie een eigen bedrijf? In dat geval is deze blog sowieso interessant. Een echtscheiding kan best complexer zijn en dat is goed om t...

Deze blog gaat specifiek over de mix van verschillende oudedagsvoorzieningen. Er zijn veel manieren om nu te sparen voor later. Het meest gebruikelijk...

Over de auteur

Gerwin Timmerman

Gerwin Timmerman

VESTIGING SOEST

Ik ben mediator sinds 2010 en de oprichter van Samen Uiteen. Inmiddels combineer ik mediation met EFT relatietherapie. Hieruit haal ik veel voldoening. Met name word ik blij van persoonlijke groei, herstel van relaties en verbetering van communicatie. Ouders die er samen weer sterker voor staan en een veilige basis vormen voor hun kinderen. Voor mij is het heel belangrijk dat ik zelf ervaring heb met persoonlijke ontwikkeling, relaties, ouderschap, scheiden, samengestelde gezinnen en omgang met ex-partners. Daarnaast ben ik ook financieel, fiscaal en juridisch goed onderlegd als ondernemer en bedrijfskundige.

VOLG MIJ OP: LinkedIn Facebook

LEER MIJ KENNEN

Waar sta jij momenteel?

Onze vier beloftes

JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR

WIJ BIEDEN JULLIE VOLLEDIGE SUPPORT

OPENHEID IN EEN VEILIGE SFEER

ALS STERKERE PERSONEN EEN NIEUWE TOEKOMST IN