Bij co-ouderschap zijn in elk geval de volgende vijf belastingvoordelen van belang:

 1. Kinderbijslag
 2. Kind Gebonden Budget (KGB)
 3. Inkomensafhankelijke Combinatiekorting
 4. Kinderopvangtoeslag
 5. Huurtoeslag

Hieronder volgt eerst een definitie van co-ouderschap en vervolgens een korte samenvatting per regeling. Heb je co-ouderschap? Dan lees je hier over de mogelijke belastingvoordelen (regelingen 2022).

Wat is co-ouderschap volgens de belastingdienst?

In de volgende gevallen zijn jullie co-ouder volgens de belastingdienst:

 • Je kind woont ten minste 3 hele dagen per week bij jou. Hetzelfde geldt voor je ex. De week hoeft hierbij niet persé op zondag of maandag te beginnen.
 • Jullie kind woont om en om 1 week bij jou en 1 week bij je ex-partner.

Co-ouderschap en kinderbijslag

Uit elkaar - Scheiden en dan? | Mediation Soest, Nieuwegein en Utrecht

Belastingvoordelen bij co-ouderschap

Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten van de opvoeding van je kind. Woon of werk je in Nederland en heb je kinderen onder de 18 jaar? Dan heb je in principe recht op kinderbijslag. Voor co-ouderschap maakt het niet uit welke ouder de kinderbijslag ontvangt. Beide ouders hebben recht op 50%. Ook al ontvangt één ouder alles. De kinderbijslag kan echter ook verdeeld worden over beide ouders. Dit laatste is met name verstandig bij twee of meer kinderen. Dit houdt verband met het Kind Gebonden Budget (zie hieronder). KGB kan namelijk alleen worden aangevraagd als jezelf aanvrager bent van kinderbijslag. Zo heb je beide recht op KGB. Bij kinderalimentatie wordt ervan uitgegaan dat de kinderbijslag wordt gebruikt ten behoeve van de kinderen. Het is daarom bij co-ouderschap gebruikelijk dat de kinderbijslag wordt bijgeschreven op de gezamenlijke kinderrekening.

Co-ouderschap en Kind Gebonden Budget (KGB)

Het KGB is een extra bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Deze bijdrage is uitsluitend beschikbaar voor ouders die kinderbijslag ontvangen. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van het inkomen, het persoonlijk vermogen, de hoeveelheid kinderen en hun leeftijd.

Download het gratis eBook “Alles over scheiden – de complete checklist”

Het KGB wordt dus uitsluitend vergoed aan de aanvrager van de kinderbijslag. Hebben jullie dus co-ouderschap met meerdere kinderen? Dan is het verstandig om beide apart kinderbijslag aan te vragen. Wil je weten op welk moment je KGB kunt aanvragen na de scheiding, lees dan bijgaande blog “Fiscaal partner en toeslagpartner bij scheiding“. Bij de berekening van de kinderalimentatie wordt ervan uitgegaan dat het KGB onderdeel uitmaakt van het netto inkomen. Voor de ontvangende ouder verhoogt het dus zijn of haar draagkracht. KGB wordt dan ook bijgeschreven op de eigen rekening en niet op de gezamenlijke kinderrekening.

Co-ouderschap en Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Hieraan zijn veel voorwaarden verbonden. Eén daarvan is dat het kind op het eigen adres moet zijn ingeschreven. Voor co-ouderschap geldt een uitzondering. Hierdoor hebben beide ouders in principe recht op kinderopvangtoeslag. Mits aan de overige voorwaarden wordt voldaan uiteraard.

Co-ouderschap en Inkomensafhankelijke Combinatiekorting

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een korting op de te betalen inkomsten belasting. Ook hiervoor gelden een aantal voorwaarden. Zo moet er tenminste één kind op het eigen adres staan ingeschreven dat jonger is dan 12 jaar. Hier geldt wederom een uitzondering voor co-ouderschap. Verzorgen jullie beide minimaal drie dagen per week de kinderen? Dan hebben jullie beide mogelijk recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Dus ook als het kind jonger dan 12 jaar is ingeschreven op het adres van de andere ouder.

Co-ouderschap en Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. In geval van co-ouderschap kunnen beide ouders huurtoeslag aanvragen en het kind/ de kinderen meetellen bij het eigen huishouden. De Belastingdienst vraagt dan om een “verklaring co-ouderschap”. Deze verklaring moet door beide ouders ondertekend zijn. Het maakt dus ook hier niet uit op welk adres de kinderen feitelijk zijn ingeschreven.

Download het gratis eBook “Alles over scheiden – de complete checklist”

Drie tips voor belastingvoordelen bij co-ouderschap

 1. Als er één kind is, dan is het financieel verstandig om hem/ haar in te schrijven op het adres van de ouder met het laagste inkomen. Veel regelingen zijn immers inkomensafhankelijk, dus hoe lager het inkomen, hoe hoger het belastingvoordeel.
 2. Als er twee kinderen zijn, dan is het qua belasting handig om beide één kind op het eigen adres in te schrijven. Zo profiteren beide ouders van de betreffende regelingen.
 3. Stel jullie hebben twee of meer kinderen verdeeld over beide adressen. Diegene met het jongste kind geniet het langst de bijbehorende belastingvoordelen. Daarom spreken ouders in het ouderschapsplan soms af om dit voordeel te verdelen.

Andere artikelen uit de serie: Co-ouderschap

De volgende artikelen gaan dieper in op bepaalde aspecten van co-ouderschap:

 1. Co-ouderschap – Wat zijn voor- en nadelen?
 2. Hoe werkt kinderalimentatie en zorgkorting?
 3. Een gezamenlijke kinderrekening?

Vragen of hulp nodig?

Voor vragen of hulp bij een scheiding kan een vrijblijvend adviesgesprek worden gevoerd. Ik werk als mediator en maak graag tijd vrij voor zo’n vrijblijvend adviesgesprek. In de regio Amersfoort/ Utrecht beschik ik over een fijne praktijkruimte in Soest.

Locaties: Soest, online of bij u thuis

Jullie zijn welkom in de praktijkruimte in Soest. Vrij parkeren voor de deur. Als alternatief is het ook mogelijk om de gesprekken (deels) online te voeren. Binnen het werkgebied Amersfoort Utrecht is het desgewenst ook mogelijk om een keer aan huis te komen.

Werkgebied – Samen Uiteen Mediation

Dit werkgebied omvat de volgende plaatsen: Amersfoort, Baarn, Bilthoven, Blaricum, Bosch en Duin, Bunnik, Bussum, De Bilt, Den Dolder, Driebergen, Eemnes, Groenekan, Hilversum, Houten, Huis ter Heide, IJsselstein, Lage Vuursche, Laren, Nieuwegein, Maarssen, Maartensdijk, Soest, Soesterberg, Utrecht, Vianen en Zeist.