Tien kenmerken van een goede relatie

minuten leestijd

In de onderstaande Blog vind je de tien meest genoemde kenmerken van een goede relatie. Deze kenmerken zijn afkomstig uit boeken, wetenschappelijke artikelen, internet Blogs en YouTube video’s. Ook heb ik mijn vrienden gevraagd om hun persoonlijk belangrijkste kenmerken te noemen. Hieronder het resultaat.

Waarom is een goede relatie belangrijk?

Kenmerken van een goede relatie - mediation - scheiden
Tien kenmerken van een goede relatie

Er is wereldwijd veel onderzoek gedaan naar het belang van goede relaties. Eerder schreef ik Blogs over Geluk en over Positiviteit. Hieruit blijkt dat goed relaties de belangrijkste factor zijn voor een lang, gelukkig en gezond leven.

We leven langer, gezonder en gelukkiger

Alle onderzoeken komen tot dezelfde conclusie. Een goede relatie leidt ertoe dat je:

 • tot wel tien jaren ouder wordt;
 • daarbij langer gezond blijft;
 • en gelukkiger bent.

Het langstlopende relatieonderzoek ter wereld

In 1938 werd een onderzoek gestart aan de Harvard University, waaraan 724 mensen meededen. Het doel van dit onderzoek was om het geheim te ontdekken van een goed leven. Inmiddels zijn sommige deelnemers hoogbejaard en die worden nog steeds gevolgd.

De belangrijkste conclusie uit dit langstlopende onderzoek luidt: ‘een lang, gezond en gelukkig leven bestaat uit goede relaties’.

Drie relatielessen

Er zijn uit dit onderzoek drie relatielessen te leren:

 1. Sociale banden zijn goed voor ons en eenzaamheid is dodelijk. Het blijkt dat mensen met meer sociale banden, gelukkiger zijn, gezonder zijn en een stuk langer leven. Er is geen andere factor gevonden die meer invloed heeft op een goed leven dan deze.
 2. Het gaat hierbij niet om het aantal vrienden, maar om de kwaliteit van je relaties. Een huwelijk vol conflicten is juist slecht voor je gezondheid.
 3. Goede relaties beschermen niet alleen ons lichaam tegen ouderdom, maar houden ook ons brein scherp.

Oké, genoeg over het belang van een goede relatie. Dat is inmiddels wel duidelijk. Maar, wat is dat nu precies, een goede relatie? Hieronder volgen tien kenmerken van een goede relatie.

Een goede partnerkeuze (1)

Dit lijkt een inkoppertje. Maar een goede relatie begint echt bij de juiste partnerkeuze. Recent heeft het CBS een grootschalig onderzoek gedaan onder gescheiden stellen. Hierbij geeft 25,5% van de mannen en 30,3% van de vrouwen ‘karakters die botsen’ aan als belangrijkste reden om te gaan scheiden. Maar ja, wat zijn dan karakters die botsen?

Hieronder volgen drie ‘karaktereigenschappen’ om rekening mee te houden bij jouw partnerkeuze:

 1. Waarden en normen
 2. Voorkeur in liefdestaal
 3. Pijnplekken uit de eigen jeugd

Waarden en normen in goede relaties

Persoonlijke waarden leer je al heel vroeg via je gezin van herkomst. Waarden en normen zitten dus diepgeworteld. In een goede relatie hebben partners voldoende raakvlak qua waarden. Deze hoeven niet exact hetzelfde te zijn, als ze elkaar maar niet teveel bijten.

Een voorbeeld

Avontuur en orde kunnen elkaar bijvoorbeeld behoorlijk in de weg zitten. Jij gaat het liefst backpacken in Azië, terwijl je partner al paniek voelt als jij de handdoeken anders opvouwt.

Mogelijk tegengestelde waarden en normen

Dit plaatje toont een overzicht van mogelijke tegengestelde waarden in een relatie.

Waarden en Normen in Relaties

Er is een Engels spreekwoord dat zegt “opposites attract”. Natuurlijk is het ook mooi als je elkaar aanvult. Als je iets in een ander ziet, wat jezelf van nature minder hebt. Dat kan heel aantrekkelijk zijn. Toch is het in een relatie fijn als jullie voldoende raakvlakken hebben qua waarden en normen. Het is raadzaam om hier samen naar te kijken en dit van elkaar te weten.

Vijf talen van liefde

Scheiden en 5 Talen van de Liefde via Mediation | Soest, Nieuwegein en Utrecht(
Vijf talen van de liefde (klik op de foto)

Volgens Gary Chapman zijn er vijf manieren waarop we ons geliefd voelen. Iedereen heeft een voorkeur voor één of twee van deze vijf liefdestalen:

 1. Words of Affirmation (lieve woordjes)
 2. Acts of Service (iets voor een ander doen)
 3. Receiving Gifts (cadeaus geven)
 4. Quality Time (samen zijn in volle aandacht)
 5. Physical Touch (aanraking en intimiteit)

Ken je de taal van je partner?

Het juist belangrijk om de taal van je partner te kennen en te ‘spreken’. Nog makkelijker is het als jullie beiden dezelfde voorkeurstaal hebben. Doe dus samen de online zelftest uit mijn blog ‘Vijf talen van liefde’ en kijk hoe goed jullie op dit vlak bij elkaar passen.

Plan een vrijblijvend adviesgesprek (ONLINE AGENDA)

Plan een vrijblijvend adviesgesprek (ONLINE AGENDA)

Willen jullie een open gesprek over jullie relatie, twijfel of scheiding? Dit gesprek biedt jullie wellicht (1) handvaten om het samen leuker te krijgen, (2) meer inzicht in de aard van jullie twijfel of (3) een helder pad richting gezamenlijke scheiding. Het adviesgesprek duurt ca. 45 minuten en is geheel vrijblijvend.

JA, ZO'N GESPREK WILLEN WE

Pijnplekken uit je eigen jeugd

Pijnplekken uit eigen jeugd heeft iedereen. Stel dat je een kritische vader had. Dan kun je makkelijk het gevoel krijgen, dat je het nooit goed genoeg kunt doen. Of als je bijvoorbeeld een overbezorgde moeder had. In dat geval, voel je je waarschijnlijk snel beperkt in je eigen vrijheid.

Waar ligt jou gevoeligheid?

Gebeurt er iets kleins wat lijkt op je jeugdervaring, dan voel je je direct weer zoals toen. Dit resulteert erin dat je bijvoorbeeld extra gevoelig bent voor afwijzing. In bijgaande Blog staan de acht meest voorkomende pijnplekken.

Sommige combinaties kunnen problemen veroorzaken

Kijk samen eens welke pijnplekken jullie hebben. Stel nu dat de één angst heeft dat de ander vreemdgaat en de ander niet beperkt wil worden in zijn eigen vrijheid. Deze combinatie zou wel eens tot problemen kunnen leiden.

Nog een voorbeeldcombinatie

Een ander voorbeeld. Stel dat de één vaak het gevoel heeft er alleen voor te staan. Deze partner zal snel het heft in eigen hand nemen en alles zelf doen. Stel dat de andere partner het gevoel heeft, het nooit goed genoeg te kunnen doen. Deze partner zal niet snel ergens mee starten. Het is immers toch nooit goed genoeg. Wederom een combinatie die neigt naar scheefgroei en mogelijkerwijs problemen.

Het is dus belangrijk om de pijnplek te kennen van jezelf en je partner.

Accepteer jezelf en de ander

Pijnplekken vragen om liefdevolle acceptatie van twee kanten. Wees voorzichtig met de pijnplekken van je partner en houd hier bewust rekening mee. Hetzelfde geldt ook voor jezelf. Als je geraakt wordt in je oud pijn, accepteer dit dan als iets van jou en weest lief voor jezelf. Bewustzijn is bovendien de beste heelmeester voor pijnplekken. En een relatie is bij uitstek de plek om samen te leren en groeien.

Communicatie, communicatie en communicatie (2)

Communicatie is het smeermiddel voor alles. Zo ontstaat een gedeelde werkelijkheid, die verbindt. Geen wonder dus dat er in goede relaties veel en makkelijk gecommuniceerd wordt.

Vier communicatie-stappen in goede relaties

De onderstaande vier stappen van “geweldloze communicatie” van Marshall Rosenberg zijn kenmerkend voor een goede relatie:

 1. Waarnemen zonder oordeel
 2. Gevoelens herkennen en uiten
 3. Verantwoordelijkheid nemen voor je gevoelens, door je eigen behoefte te onderkennen
 4. Heldere en concrete verzoeken doen aan de ander

Hieronder lees je meer over het toepassen van de vier stappen. Let er bij alle voorbeelden even op dat er veel gesproken wordt vanuit het “ik” in plaats van het “jij”.

Stap 1 – waarnemen in plaats van oordelen

Communicatie bij scheiding | Mediation | Soest, Nieuwegein en Utrecht
Communicatie in goede relaties (klik op de foto)

In een relatie ligt het oordeel soms snel op de loer. Bijvoorbeeld als er sprake is van een terugkerende frustratie. Stel je zegt tegen de ander: “Je drinkt altijd teveel”. Dit is een mooi voorbeeld van een oordeel zonder waarneming. Dikke kans dat je partner zich irriteert of gaat verdedigen.

Hoe kan het anders?

Stel je zou zeggen: “Als ik je vanavond drie biertjes zie drinken, dan ben ik bang voor je gezondheid.” Je laat het zo bij jezelf en veroordeelt niet je partner. Hierdoor komt een heel ander gesprek op gang.

Stap 2 – gevoelens onderkennen en uiten

Als we ons kwetsbaar opstellen en onze gevoelens tonen, kan dit bijdragen aan de oplossing van conflicten. Het is hierbij belangrijk om goed onderscheid te maken tussen gevoelens en gedachtes.

Dit is een pseudo-gevoel

Stel dat je zegt: “ik heb het gevoel dat ik met een muur samenleef”. Dit is duidelijk geen gevoel, maar een gedachte en een oordeel. De ander voelt zich aangevallen en gaat zich verdedigen.

Hoe het ook anders kan

Zeg je echter: “ik voel me vaak eenzaam”, dan zal de ander niet snel zeggen “je voelt je helemaal niet eenzaam”. Immers, de enige die dat met zekerheid kan weten, ben jezelf.

Stap 3 – verantwoordelijkheid nemen voor je gevoelens

Het is de overtuiging van Marshall Rosenberg dat achter elk gevoel een vervulde of onvervulde behoefte ligt. Wat betekent het dan om verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen gevoelens? Dit vraagt om zelfonderzoek. Waarom voel ik wat ik voel? Wat is eigenlijk mijn achterliggende behoefte?

Van emotie naar achterliggende behoefte

Stel dat je ergens ontzettend van baalt. In plaats van je frustratie te uiten, ga je nu op zelfonderzoek.

Stel even dat je ontzettend baalt, dat je partner laat thuiskomt. In plaats van je frustratie te uiten, ga je nu op zelfonderzoek. Je komt erachter dat je eigenlijk wat belangrijks wilde bespreken. Dit is dus je achterliggende (onvervulde) behoefte. Een behoefte die je wellicht niet eens met je partner had gedeeld.

Neem zelf verantwoordelijkheid voor je gevoel

In goede relaties neem je verantwoordelijkheid voor je eigen gevoel, doe je op basis daarvan zelfonderzoek en geef je actief uiting aan je behoeftes. Op de website van het Nederlands Centrum voor Geweldloze Communicatie (NCGC), vindt je bijgaande lijst met gevoelens en behoeftes.

Stap 4 – heldere en concrete verzoeken doen aan een ander

Hoe duidelijker we zijn in onze verzoeken, hoe groter de kans dat we ook werkelijk krijgen wat we wensen. Het is niet alleen belangrijk om heel duidelijk en concreet te zijn. Het is misschien nog wel veel belangrijker om het verschil te weten tussen een verzoek en een eis.

Wanneer wordt een verzoek een eis?

Bij een verzoek, kun je prima leven met een “nee”. Terwijl je bij een eis waarschijnlijk zwaar geërgerd ben als je partner “nee” zegt. Onderzoek dit dus goed bij jezelf. In een goede relatie uit je vooral concrete verzoeken en stel je liever geen eisen aan elkaar.

Lees meer over geweldloze communicatie

Vind je geweldloze communicatie interessant? Lees dan ook de blog ‘ Geweldloze communicatie’. Hierin staat namelijk veel over relaties en communicatie.

Verbinding en intimiteit (3)

Verbinding en intimiteit zijn sterk aan elkaar gerelateerd. Soms wordt er gezegd dat mannen makkelijk verbinden via intimiteit. En dat vrouwen juist verbinding nodig hebben om intiem te kunnen zijn. Er is een duidelijke wisselwerking. In goede relaties is er primair een veilige hechting (verbinding) en daardoor stroomt ook de intimiteit. Dit gaat hand in hand.

De drie ingrediënten voor verbinding

Relatie verbeteren - EFT - Therapie - Mediation Soest, Nieuwegein en Utrecht
Tien stappen richting een goede relatie (met EFT)

Volgens Dr. Sue Johnson, grondlegster van de Emotionally Focussed Therapy (EFT), zijn er drie basis ingrediënten voor een goede verbinding. Dit zijn: toegankelijkheid, responsiviteit en betrokkenheid.

 1. Ben je toegankelijk voor mij?
 2. Reageer je wanneer ik je nodig heb?
 3. Ben je emotioneel betrokken bij mij? Ben ik belangrijk voor je?

Betrokkenheid in de dagelijkse praktijk

Mensen vragen via kleine opmerkingen hun partner regelmatig om steun, aandacht, humor of genegenheid. Door even je mobieltje weg te leggen en te reageren, versterk je de emotionele band. Juist dit soort kleine momenten van aanwezigheid vormen de basis van een goede relatie.

Maar ook bij belangrijke gebeurtenissen

Deze emotionele betrokkenheid is uiteraard nog veel belangrijker bij grote ‘life-events’. Denk bijvoorbeeld aan het verlies van dierbaren, je gezondheid of je baan.

Liefde en hechting net zo belangrijk als eten en drinken

Volgens onderzoek zijn liefde en hechting, net als eten en drinken, noodzakelijk om te kunnen overleven. Dit was in de oertijd al zo. De mens kon alleen overleven in een groep. De verbinding met anderen was dus letterlijk noodzakelijk om in leven te kunnen blijven. Elk mens heeft nog steeds een ‘ingebouwde radar’ die in contact voortdurend checkt of de verbinding wel goed is.

Een trigger voor overlevingsangst

Het limbisch angstcentrum van ons brein reageert direct op verlies aan verbinding. We kunnen niet langer gezond nadenken, maar gaan voelen en reactief handelen. Het is een soort overlevingsangst, die bezit van ons neemt.

Het lichamelijke effect van intimiteit in goede relaties

Er is veel onderzoek gedaan naar het effect van fysieke intimiteit. Hieruit komt steevast naar voren dat er in het lichaam oxytocine vrijkomt. Oxytocine staat ook wel bekend als het ‘gelukshormoon’. Dit hormoon speelt bij baby’s een belangrijke rol bij de moederbinding. Ook bij volwassenen resulteert dit gelukshormoon direct in een sterker gevoel van verbinding met je partner.

Zwitsers onderzoek heeft ook aangetoond dat een dagelijks portie van 11 minuten fysieke intimiteit (masseren, knuffelen, zoenen of seks) al leidt tot substantieel lagere niveaus van het stresshormoon cortisol.

Spontaniteit versus plannen

Zijn jullie als stel al langer bij elkaar? Dan kun je soms vastzitten in de dagelijkse beslommeringen van werk en zorg voor de kinderen. Fysieke intimiteit komt daardoor op een laag pitje te staan. Het wekelijks inplannen van verbindende seks, heeft direct een positief effect op de relatie. De voorbereiding ervan genereert al opwinding en zin. De intimiteit zelf leidt weer tot een groter gevoel van verbondenheid.

Kortom, verbinding en intimiteit gaan hand in hand. Het zijn beide kenmerken van een goede relatie.

Geld en financiën (4)

Geld en financiën zijn vaak een twistpunt binnen relaties. Sowieso kan gesteld worden dat geldproblemen leiden tot stress en ongeluk. Zie ook bijgaande blog over ‘Geluk, hoe bereik je dat?’. Hierin staat op nummer vijf, dat geld niet gelukkig maakt. Maar geldproblemen wel tot stress en ongeluk kunnen leiden.

Check hoe goed jullie financieel bij elkaar passen

Scheiden financieel - mediation - Soest, Utrecht en Nieuwegein
Financiën en goede relaties

Ook als er binnen de relatie geen geldproblemen zijn, kan de omgang met geld wel tot problemen leiden. David Olson, professor aan de Universiteit van Minnesota, bestudeerde 21.000 stellen. Via bijgaande vijf vragen, kun je eenvoudig checken of jullie op financieel vlak bij elkaar passen:

 1. We zijn het eens over hoe we ons geld spenderen.
 2. Ik maak me nooit zorgen over hoe mijn partner met geld omgaat.
 3. We gaan samen naar tevredenheid om met spaargeld.
 4. Er is geen sprake van grote schulden binnen de relatie
 5. Het is makkelijk om financiële beslissingen te nemen.

Stellen die minstens vier van de vijf vragen met “ja” kunnen beantwoorden, blijken het gelukkigst te zijn.

Waarden, normen en overtuigingen over geld

Stel dat jezelf uit een gezin komt, waar ieder dubbeltje werd omgedraaid. Terwijl je partner is opgevoed met de overtuiging dat geld moet rollen. Je kunt het immers niet meenemen in je graf. Hoe doe je dat dan samen?

In een goede relatie ken je elkaar en houd je rekening met elkaar. Vooral ook op het financiële vlak vraagt dat om regelmatige afstemming en onderlinge afspraken.

Drie eenvoudige geldtips binnen goede relaties

Transparantie

Ten eerste, wees beide open en eerlijk over uitgaves. Doe je dit niet? Dan is dat in zekere zin vergelijkbaar met ‘ontrouw’. Het schaadt het onderlinge vertrouwen. Geheime uitgaves aan kleding, hobby’s en gokken, veroorzaken het vaakst relatieproblemen.

Mate van onafhankelijkheid

Ten tweede is het belangrijk om beide enige mate van financiële onafhankelijkheid te hebben. Stel dat jullie tweeverdieners zijn. Dan is het belangrijk om een deel van ieders inkomen zelf te houden voor persoonlijke uitgaves. Dus een deel samen en een deel eigen.

Investeren

Ten derde is het belangrijk om in je relatie te investeren. Ga samen uit eten, naar een concert, een weekendje weg of naar de sauna.

GRATIS E-Book: alles over scheiden (inclusief twijfelfase)

GRATIS E-Book: alles over scheiden (inclusief twijfelfase)

Wil je een compleet en helder overzicht? Hoe om te gaan met de twijfel? Wanneer en wat vertellen jullie de kinderen, familie en vrienden? Welke financiële consequenties zijn er en wat is er mogelijk qua woning? Wat spreken jullie af in het ouderschapsplan? Hoe blijf je samen goede ouders en werk je toe naar meer geluk? Het gratis eBook gaat in op alle aspecten rondom een scheiding.

JA, IK WIL HET GRATIS E-BOOK !

Overvloed in geven en nemen (5)

Het gaat hier om de balans tussen geven en nemen. Wanneer ons iets wordt gegeven, ontstaat als vanzelf schuldgevoel. Door iets terug te geven, herstelt de balans en verdwijnt dit schuldgevoel. Geven en nemen hoeft zeker niet hetzelfde te zijn. De één geeft bijvoorbeeld geld, de ander klust of zorgt. Ook het simpelweg tonen van dankbaarheid, kan de balans herstellen.

Een relatie waarin geven en nemen zich rijkelijk afwisselt, voelt natuurlijk en goed. Het natuurlijke streven naar balans kan gezien worden als systemische wetmatigheid.

Generositeit in welke vorm?

Balans tussen geven en nemen
Balans en overvloed in geven en nemen

Generositeit gaat niet over geld. Het gaat over het delen van de dagelijkse verantwoordelijkheid, zorg en aandacht voor elkaar. Hoe vaak help je de ander met kleine dingen? Zet je spontaan koffie, haal je even de boodschappen of zet je de vuilnis buiten? Spreek je regelmatig liefde en waardering uit voor de ander?

De stroom van overvloed

Doe jij dit regelmatig voor de ander, dan doet de ander dat ook voor jou. Er komt een stroom op gang, die steeds overvloediger gaat stromen. Niemand heeft het gevoel er alleen voor te staan.

Vier tips om meer balans te krijgen

 1. Maak samen een lijst met alle taken en verantwoordelijkheden. Hoe is het nu verdeeld. Wat is er nodig om een betere balans te krijgen?
 2. Bedenk vantevoren of je ergens hulp bij nodig hebt. Doe niet alles alleen en geef je wensen concreet aan.
 3. Praat regelmatig over de taakverdeling. Vooral als dit een issue is binnen jullie relatie. Evalueer en maak nieuwe afspraken voor de komende week.
 4. Laat regelmatig je waardering blijken. Zeker als je partner nieuwe verantwoordelijkheden op zich neemt. Maar ook gewoon bij kleine dingen die jullie voor elkaar doen.

Tijd voor jezelf versus tijd met elkaar (6)

Tijd voor jezelf versus tijd voor elkaar gaat in wezen over autonomie versus verbinding.

Autonomie houdt in dat je helemaal je eigen stroom kunt volgen. Je hoeft met niemand anders rekening te houden. Je focust je als het ware op je eigen verlangens en wensen. Tijd voor jezelf.

Verbinding gaat juist over contact met de ander. Je houdt dus rekening met elkaars wensen. Je gaat op zoek naar raakvlakken. Waar hebben jullie beiden zin in? Soms wordt dit een compromis. Tijd voor elkaar.

Autonomie en verbinding in een goede relatie

Hechtingsstijlen - relaties - scheiden - mediation Soest, Amersfoort en Utrecht
Vier hechtingsstijlen – Welke herken je?

Autonomie en verbinding zijn twee kanten van dezelfde medaille. Als mens heb je behoefte aan beide. In een relatie is het daarom zoeken naar een passend evenwicht. In goede relaties ontstaat zo’n evenwicht van nature. Er is dus een gezonde balans tussen autonomie en verbinding.

Hechting als basis voor autonomie

In zekere zin zou je zelfs kunnen stellen dat een veilige verbinding (hechting) de belangrijkste voorwaarde is om autonoom je eigen ding te kunnen doen. Of de hechting veilig is? Dat hangt af van de hechtingsstijl die jezelf vanuit je eigen jeugd ontwikkeld hebt.

Vier hechtingsstijlen, welke herken je?

Bijgaande vier hechtingsstijlen zijn ooit ontdekt door John Bowlby (kinderpsychiater) en worden ook gehanteerd in de SCHIP-aanpak. Dit is een aanpak voor postrelationele rouw.

Patronen uit je eigen kindertijd

Het komt er in het kort op neer dat je hechting als kind, bepalend is voor je hechtingsstijl als volwassene. Deze hechtingsstijl is vervolgens weer allesbepalend voor hoe je relateert met anderen. Zie bijgaande vier kwadranten. Ieder met hun eigen hechtingsstijl. Welke herken je?

Hoe ga je om met problemen (coping)?

In de SCHIP-aanpak wordt een verband gelegd tussen hechtingsstijl enerzijds en coping-stijl anderzijds. Je coping-stijl is je voorkeursstijl in de omgang met problemen. De Utrechtse Copinglijst, onderkent een zevental coping-stijlen.

Hoe ga je om met problemen?
Hoe ga jij meestal om met problemen?

Sommige stijlen zijn effectief en dragen bij aan een oplossing. Er zijn ook coping-stijlen, die je alleen maar verder in de problemen brengen.

Hechting en coping in een goede relatie

Een goede relatie kenmerkt zich in principe door een gezonde balans tussen autonomie en verbinding. Ook bij minder veilige hechtingsstijlen is dat prima mogelijk. Het vraagt er wel om dat je de hechtingsstijl van jezelf en je partner kent. En hiermee rekening houdt.

Wat is je eigen coping-stijl?

In een goede relatie zijn jullie in staat om problemen samen effectief op te lossen. Ook dit vraagt om bewustzijn op de coping-stijl van jezelf en de ander. Als je weet dat jouw partner conflicten vermijdt, dan kun je dit makkelijker accepteren en hiermee omgaan.

Gezamenlijke toekomstvisie en creatie (7)

Bij gescheiden stellen geeft 20% als belangrijkste oorzaak: “het ontbreken van een gezamenlijke toekomst”. In een goede relatie geven jullie samen vorm aan de toekomst. Dit is een continu proces van creatie, van ideeën en van plannen. Gezamenlijke creatie van de toekomst is essentieel voor jullie relatie.

Als de kinderen het huis uitgaan

In mijn praktijk zie ik regelmatig stellen, waarvan de kinderen (bijna) uit huis gaan. Ze komen dan op een punt dat ze na gaan denken over de toekomst. Als een gedeelde toekomstvisie ontbreekt, dan is dat vaak een reden om uit elkaar te gaan. Het is dus belangrijk om een gedeelde verwachting te hebben over het doorbrengen van jullie ‘oude dag’.

Besluiten of laten gebeuren?

Galena Rhoades, een relatie-wetenschapster aan de Universiteit van Denver, heeft interessant onderzoek gedaan. Vooral naar het effect van besluitvorming op de kwaliteit van relaties.

Aan de ene kant van het spectrum staan stellen, die met een duidelijke intentie besluiten. Denk bijvoorbeeld aan de beslissing om te gaan samenwonen, kinderen te krijgen of te gaan trouwen. Aan de andere kant van het spectrum staan stellen, waar dingen gewoon gebeuren.

De besluitvaardige relatie

En wat blijkt? Stellen die hun toekomst bewust samen bespreken en plannen, hebben gemiddeld een langere en betere relatie. Het is dus belangrijk om energie te steken in een gezamenlijke toekomst. Hierover met elkaar in gesprek te blijven. Samen intenties uit te spreken. En bovenal om samen te besluiten en zo de toekomst bewust vorm te geven.

Openheid, afspraken en vertrouwen (8)

Kinderalimentatie - scheiden - mediation Soest, Nieuwegein en Utrecht
Geheimen werken als een splijtzwam in de relatie

In een relatie is het van belang om open en eerlijk te zijn naar de ander. Dit betekent dat je niet alleen de leuke dingen met elkaar deelt, maar ook de minder leuke dingen. Zelfs als je bang bent dat je partner misschien boos, teleurgesteld of verdrietig zou kunnen worden. Angst en schaamte zijn hierin dus slechte ‘raadgevers’.

Informatie achterhouden

Alles wat je achterhoudt, kost jezelf energie. Energie die ten koste gaat van de eigen levensenergie. Grote maar ook kleine geheimen werken zo als een splijtzwam in de relatie.

Verliefd op een ander, wat nu?

Stel bijvoorbeeld dat je langzaam merkt dat je gevoelens krijgt voor die leuke nieuwe collega. Je hebt nu de keuze om dit achter te houden of niet. Als je besluit om dit ‘geheim’ achter te houden, dan plaats je een deel van jezelf buiten de relatie. Dit deel zal de neiging hebben om te groeien en te leiden tot afstand en verwijdering.

Openheid en kwetsbaarheid

Andersom geldt dat openheid juist leidt tot openheid. Heb je je wel eens kwetsbaar opgesteld? Iets gedeeld met een ander, waarvoor je je wellicht schaamde? Toen heb je wellicht gemerkt dat de ander zich ook opende. Dat de ander ook iets bijzonders met jou heeft gedeeld. Dat daardoor jullie gevoel van verbinding is versterkt. Herken je dit?

Goede relaties kenmerken zich door openheid en kwetsbaarheid. Er worden geen ‘geheimen’ achtergehouden of waarheden verdraaid. Openheid leidt tot verbinding en vertrouwen.

Afspraken nakomen en grenzen respecteren

In een relatie zijn er tal van afspraken. Sommige afspraken maak je expliciet. Andere afspraken zijn voor jullie wellicht vanzelfsprekend of ongeschreven.

Hieronder een paar voorbeelden van afspraken over:

 • Intimiteit (exclusief of juist meer open?)
 • Financiën (waaraan besteden jullie geld en wie draagt hoeveel bij?)
 • Zorg en huishouden (wie doet wat en wanneer?)
 • Toekomst (vakantie, toekomstdromen, oude dag?)
 • Grenzen (je kent elkaars grenzen en respecteert die)

In goede relaties houden partners zich aan de onderlinge afspraken. Lukt het een keer niet, dan wordt er proactief gecommuniceerd. Ook welgemeende excuses kunnen naar elkaar toe worden uitgesproken. Hoe consistenter dit wordt gedaan, hoe groter het onderling vertrouwen.

Samenvattend geldt in goede relaties dat er

 • geen ‘geheimen’ worden achtergehouden;
 • wederzijdse openheid en kwetsbaarheid is, die leidt tot verbinding;
 • consistent aan afspraken wordt gehouden en sprake is van veel vertrouwen over en weer.

Elkaar inspireren en accepteren (9)

Dit laatste kenmerk van goede relaties heeft alles te maken met persoonlijke ontwikkeling. Hoe word je de beste versie van jezelf?

Voor jezelf zorgen

Dit vraagt enerzijds om goed voor jezelf te zorgen. Ben je fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel gezond en in balans? Door veel stress in je leven raak je bijvoorbeeld uit balans. Alleen als je ‘accu’ goed is opgeladen, ervaar je de rust en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Het is primair je eigen verantwoordelijkheid om voor jezelf te zorgen.

Growth mindset

Stappenplan Scheiden | Mediation | Soest, Utrecht en Nieuwegein
De relatie en het leven als pad om jezelf te ontwikkelen

Anderzijds vraagt het om een zogenaamde ‘growth mindset’. Heb je de overtuiging dat je kunt leren van fouten? Dat je kunt groeien en veranderen?

Fixed mindset

De keerzijde hiervan is een ‘fixed mindset’. De overtuiging dat je nou eenmaal zo (geweldig of waardeloos) bent en ook altijd zult blijven. Dus als je bijvoorbeeld heel zelfingenomen bent. Je vindt jezelf helemaal geweldig. Dan sta je uiteraard niet erg open voor zelfontwikkeling.

De relatie als spiegel van jezelf

Een relatie is de perfecte plek om jezelf te ontwikkelen. Er is niemand die je zo ‘naakt’ en van dichtbij meemaakt als je eigen partner. In de relatie met je partner, kom je bovenal jezelf tegen. Zijn jullie beiden goed in balans en hebben jullie een ‘growth mindset’? Dan is jullie relatie de ideale voedingsbodem voor ontwikkeling en groei.

In een goede relatie accepteer en inspireer je elkaar

In goede relaties inspireren partners elkaar om de beste versie van zichzelf te worden. Dat is wat anders dan de ander willen veranderen. Het gaat er juist om dat je de ander volledig accepteert zoals hij of zij is. Deze acceptatie is het vertrekpunt. Van daaruit ondersteun je je partner om enerzijds goed voor zichzelf te zorgen en anderzijds te ontwikkelen. Mensen zijn het gelukkigst in relaties waarin partners elkaar ondersteunen om de beste versie van henzelf te worden.

Om en met elkaar lachen (10)

Humor en lachen is tot slot ook een belangrijk kenmerk van goede relaties. Hebben jullie dezelfde humor? Maakt je partner je regelmatig aan het lachen? Dit aspect werd regelmatig aangehaald door mijn vrienden, als ik vroeg naar hun eigen relatietip.

Wat kunnen wij betekenen?

Professionele en betrokken hulp bij relatie of scheiding

Jullie zoeken Relatietherapie

Relatiecoaching op basis van EFT past goed als:

 • jullie beiden commitment hebben voor verbetering.
Dit traject geeft jullie

Praktische handvatten en nieuwe inzichten richting veilige hechting en verbinding. Jullie relatie wordt sterker én leuker!

Jullie zoeken Verheldering

Verhelderende gesprekken zijn geschikt als:

 • er sprake is van sterke twijfel en onduidelijkheid.
Dit traject geeft jullie

De mogelijkheden om samen de knoop te ontwarren. Na afloop hebben jullie meer zicht op de toekomst, samen óf uiteen.

Jullie zoeken Scheidingsmediation

Scheidingsmediation past bij de situatie dat:

 • tenminste één van jullie echt wil scheiden.
Dit traject geeft jullie

Een helder inzicht over het stappenplan, de tijdsduur en kosten van jullie complete scheidingstraject.

Jullie willen advies over de relatie/ scheiding
Plan direct een gratis advies-gesprek

Gerelateerde blogs

Ik heb diverse blog geschreven over relatiepatronen. Denk hierbij aan patronen vanuit EFT (Emotionally Focused Therapy), maar ook aan patronen vanuit ...

In tien stappen naar een gezonde relatie. Bijna te mooi om waar te zijn. Toch is er een methode die in ruim driekwart van de gevallen een positief eff...

In deze blog neem ik je mee in de relatiecyclus richting een bewuste relatie. De blog is geïnspireerd op het werk van Harville Hendrix en Helen Hunt....

“Geweldloze communicatie” is een geweldige praktisch en bruikbaar boek van Marshall Rosenberg. Dit artikel gaat over omgang met boosheid. En laten...

In mijn mediation praktijk zie ik vaak dat eenzelfde onderwerp steeds naar voren blijft komen. Er zit zoveel ‘lading’ op, dat er bij het minste of...

Wel eens bij stil gestaan op welke manier we persoonlijk met conflicten omgaan? Ik vond het wel confronterend om dit bij mezelf te herkennen. Hieruit ...

Dit artikel gaat over conflictpatronen. Toen ikzelf enkele jaren geleden een test deed voor conflictstijlen (zie het vorige artikel over conflictstijl...

Over de auteur

Gerwin Timmerman

Gerwin Timmerman

VESTIGING SOEST

Ik ben mediator sinds 2010 en de oprichter van Samen Uiteen. Inmiddels combineer ik mediation met EFT relatietherapie. Hieruit haal ik veel voldoening. Met name word ik blij van persoonlijke groei, herstel van relaties en verbetering van communicatie. Ouders die er samen weer sterker voor staan en een veilige basis vormen voor hun kinderen. Voor mij is het heel belangrijk dat ik zelf ervaring heb met persoonlijke ontwikkeling, relaties, ouderschap, scheiden, samengestelde gezinnen en omgang met ex-partners. Daarnaast ben ik ook financieel, fiscaal en juridisch goed onderlegd als ondernemer en bedrijfskundige.

VOLG MIJ OP: LinkedIn Facebook

LEER MIJ KENNEN

Waar sta jij momenteel?

Onze vier beloftes

JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR

WIJ BIEDEN JULLIE VOLLEDIGE SUPPORT

OPENHEID IN EEN VEILIGE SFEER

ALS STERKERE PERSONEN EEN NIEUWE TOEKOMST IN