Een scheiding roept vaak veel vragen op. Een veel gestelde vraag is: “Wie blijft er wonen in het huis na de scheiding? Dit hangt van veel factoren af. Waar wonen de kinderen straks en wie heeft de primaire zorg? Wie kan na de scheiding wat betalen? Hoe zit het met de emotionele gehechtheid aan deze woning?

Hebben jullie een koop- of huurwoning?

De allereerste en meest belangrijke vraag is: “Hebben jullie een koop- of een huurwoning?” Hieronder wordt voor beide situaties een overzicht gegeven van:

 1. De verschillende oplossingen die mogelijk zijn.
 2. De stappen die jullie hierbij moeten doorlopen.
 3. De meest gestelde vragen en antwoorden.

We zullen beginnen met het koophuis. Daarna wordt de situatie rondom een huurwoning toegelicht.

Jullie hebben een koophuis – en dan?

Scheiden en woning, koophuis, huurhuis, Echtscheidings mediation | Soest, Utrecht en Nieuwegein-

Scheiden en koopwoning

Naast de emotionele waarde die een huis heeft, is een koophuis ook gewoon iets dat geld waard is. Niet alleen moet er dus bepaald worden wie er blijft wonen. Ook moet er worden afgesproken hoe dit onderling wordt verrekend.

De vier opties bij een scheiding met koophuis

Bij een koophuis zijn er globaal gezien vier opties:

 1. Één van jullie neemt het koophuis over
 2. Jullie verkopen het huis aan een derde
 3. Één blijft wonen, maar jullie blijven samen eigenaar (onverdeeld laten)
 4. Het huis blijft jullie eigendom en wordt verhuurd aan derden

Hieronder wordt elke optie toegelicht.

Optie 1: één van jullie neemt het koophuis over

De eerste vraag is uiteraard of iemand in het huis wil blijven wonen. Vaak is dat wel het geval. De tweede vraag is vervolgens of dit financieel haalbaar is. Deze berekening kunnen jullie ook beiden laten doen. Het is daarbij belangrijk om eerst samen te bepalen wat de woning waard is.

Download het gratis eBook “Alles over scheiden – de complete checklist”

Wat is jullie woning waard?

De waarde van de woning kan op meerdere manieren worden vastgesteld:

 1. Jullie kunnen een officiële taxatie laten doen door een taxateur. Een taxatie kost al snel een paar honderd euro. Het is verstandig om het contact met de taxateur samen te doen. Vraag hierbij om de zogenaamde marktwaarde (vrij van huur en gebruik). Dus niet de waarde in verhuurde staat, de executiewaarde of een andere waarde.
 2. Tegenwoordig bestaat de mogelijkheid om een waardebepaling te laten doen. Vaak biedt een makelaar dit gratis of tegen geringe kosten aan. Het is hierbij verstandig om minimaal twee waardebepalingen te laten uitvoeren. Doe de contacten met de makelaar ook weer samen.
 3. Jullie kunnen zelf een waarde bepalen. Voorwaarde is dat jullie beiden een goed beeld hebben van de waarde van de woning en het onderling eens zijn. Dit bespaart mogelijk tijd en geld. Het kan zijn dat jullie waardering afwijkt van de marktwaarde. Daar kies je dan samen voor.
 4. Het hanteren van de WOZ waarde. Hierbij moeten jullie goed beseffen dat de WOZ waarde behoorlijk kan afwijken van de marktwaarde. In jaren dat de woningmarkt sterk stijgt, is de WOZ waarde over het algemeen een stuk lager dan de marktwaarde. Zouden jullie de woning nog lager waarderen dan de WOZ waarde, dan kan de fiscus stellen dat er sprake is van een verkapte schenking. Pas hier dus voor op.

Jullie hebben de woningwaarde bepaald en dan?

Hoe kan je weten of je de woning kunt overnemen bij scheiding?

Bij het overnemen van het koophuis, neemt één van jullie de totale hypotheekverplichting over. Of dit mogelijk is, is totaal afhankelijk van de medewerking van de hypotheekverstrekker. Deze besluit uiteindelijk of zij hiermee akkoord gaan of niet. Ook is het eventueel mogelijk om een geheel nieuwe hypotheek af te sluiten. Daarom is het van belang om een afspraak te plannen met een hypotheekadviseur. Zo’n adviseur kan voor 99,9% al vooraf bepalen of überhaupt mogelijk is om de koopwoning over te nemen.

Een simpel rekenvoorbeeld

Overwaarde koopwoning - scheidingen - mediation | Soest, Utrecht en Nieuwegein

Voorbeeld overwaarde koopwoning

Jullie hebben samen een huis wat 270.000 euro waard is. De resterende hypotheekschuld is 225.000 euro. De levensverzekeringspolis heeft een waarde van 15.000 euro. De woning heeft dus een overwaarde van 60.000 euro (270.000 minus 225.000 plus 15.000). Jullie hebben beiden recht op de helft daarvan. Dat is dus 30.000 per persoon.

Uitkopen van de ander

Als één van jullie de woning wil overnemen, zal de ander hiervoor 30.000 euro moeten ontvangen. Laten we er even vanuit gaan dat dit geld niet op de spaarrekening staat. Dat betekent dat de bestaande hypotheek zal moeten worden opgehoogd. Even terug naar het voorbeeld. De totale hypotheekschuld komt dan na de verhoging uit op  225.000 euro (bestaande hypotheek) + € 30.000,– (uitkoop ander) + 5.000 euro bijkomende kosten (notaris, bank, taxatie, etc.) = 260.000 euro.

Hoe ‘rekent’ de hypotheekverstrekker ongeveer?

De vraag is nu, of de bank bereid is om deze hypotheek te verstrekken. Hiervoor geldt een simpele stelregel. De bank leent ongeveer 4,5 keer het bruto jaarinkomen. In dat geval heb je dus minimaal (260.000 / 4,5 =) 58.000 euro bruto jaarinkomen nodig om het huis alleen te kunnen financieren. Let op, dit kan in de praktijk behoorlijk afwijken! Ook zal de hypotheekverstrekker rekening houden met de eventuele partneralimentatie die jullie hebben afgesproken.

Altijd naar een hypotheekadviseur gaan!

Hypotheekverstrekker - scheiden - mediation - Sest, Utrecht en Nieuwegein

Ga naar een hypotheekadviseur

De bovenstaande stelregel is een gemiddelde en hangt in de praktijk van veel zaken af. Bijvoorbeeld van de actuele rentestand en de taxatiewaarde van het onderpand. Ook is het zo dat een bestaande hypotheekverstrekker ruimere normen kan hanteren dan 4,5. Dit om er voor te zorgen dat het huis bewoond blijft. Tenslotte wordt er ook gekeken of de nieuwe woonlasten praktisch zijn op te brengen. De hypotheekadviseur kan vooraf al met 99% zekerheid bepalen of het mogelijk is. Zowel bij de bestaande bank, als bij andere hypotheekverstrekkers. Ga daarom altijd naar een hypotheekadviseur om jullie specifieke situatie te laten doorrekenen!

Alle (alternatieve) opties om de ander uit te kopen op een rij

De één koopt dus eigenlijk de helft van het huis van de ander. Dit wordt ook wel het ‘uitkopen van de ander’ genoemd. Je moet dan de helft van de overwaarde van de woning aan je partner betalen. Dit kan op de volgende manieren:

 1. Uit eigen middelen als er spaargeld is.
 2. Via een extra lening, bijvoorbeeld bij dezelfde bank of bij familie of vrienden.
 3. Door het afsluiten van een nieuwe hypotheek, waarbij de helft van de overwaarde is meegenomen.
 4. Door het bedrag om te zetten naar een vordering van jou aan de ander. Jullie spreken dan bijvoorbeeld af dat dit bedrag op een later moment geheel of in delen wordt afgelost.

Wat moet er formeel geregeld worden bij overname van een koopwoning?

Tijdens het huwelijk waren jullie samen eigenaar van de woning en ook samen aansprakelijk voor de hypotheek. Deze beide zaken moeten nu overgaan op naam van één van jullie. Lees hieronder hoe.

De ander ontslaan uit hoofdelijke aansprakelijkheid

Kosten echtscheiding en mediation

Waarvoor moet je naar de notaris?

Hierbij is het van belang dat de koper de aansprakelijkheid voor de hele hypotheekschuld op zich neemt en de ander hiervoor niet langer aansprakelijk is. Als de koper bij dezelfde bank blijft, kan dat door middel van een schriftelijk stuk van de bank. Deze ‘akte van ontslag’ kost vaak enkele honderden euro’s en wordt uiteindelijk door jullie bij de notaris ondertekend. Je hoeft dan niet naar de notaris om de hypotheekakte te veranderen. Dat is wel zo als er bij een andere bank een nieuwe hypotheek wordt genomen.

De woning overzetten op één naam

Het op één naam krijgen van woning kan alleen door een ‘akte van verdeling’ bij de notaris. Het is gebruikelijk dat alle noodzakelijke aktes (hypotheek, ontslag en verdeling) tijdens één afspraak bij de notaris worden ondertekend. Jullie hoeven dus niet drie keer langs.

Wie betaalt de kosten van de notaris en hypotheekverstrekker?

Scheiden financieel - mediation -Soest, Utrecht en Nieuwegein

Wie betaalt de notaris en hypotheekverstrekker?

Het is gebruikelijk dat de kosten van zowel de ‘akte van ontslag’ als de ‘akte van verdeling’ worden gedeeld. Soms, bijvoorbeeld als de andere partner ook een eigen huis gaat kopen, wordt er afgesproken om beiden de eigen notariskosten te betalen. Het is dus maar net wat jullie zelf redelijk vinden. De kosten van een eventuele nieuwe hypotheek, zowel de bemiddelingskosten als ook de kosten van de notaris, zijn in het algemeen alleen voor de ‘koper’.

Optie 2: jullie verkopen het huis aan een derde

Als jullie de woning gaan verkopen, kan je naar een makelaar gaan om de verkoop te begeleiden. Voordat jullie dit doen is het handig om de volgende afspraken te maken.

Afspraken bij gezamenlijke verkoop van de woning

 • Welke makelaar nemen jullie in de hand of gaan jullie het zelf via internet proberen?
 • Wat is het minimale bedrag waartegen jullie beiden ja zeggen en welk bedrag hopen jullie op?
 • Wanneer is de woning beschikbaar voor overdracht?
 • Wie blijft er tot die tijd wonen of blijven jullie er nog even samenwonen om de lasten te drukken?
 • Wie betaalt tot wanneer welk deel van de hypotheek, de woonverzekeringen, de gemeentelijke belastingen, de verbruikskosten en dergelijke?
 • Hoe gaan jullie om met het onderhoud van de woning en de tuin en ook met de kosten hiervan?

Hoe creëer je rust in geval van kinderen?

Hebben jullie samen kinderen en gaat het huis in de verkoop? In dat geval geeft het vaak rust als één van jullie twee al een nieuwe stabiele woonsituatie heeft, voordat het huis wordt verkocht. Op die manier zorgen jullie ervoor, dat de kinderen niet hoeven te wennen aan twee nieuwe woningen tegelijkertijd.

Mogelijke fiscale gevolgen bij verkoop van de koopwoning

Zodra één van beiden de woning heeft verlaten, kan dit op termijn fiscale gevolgen hebben. Jullie mogen namelijk tot twee jaar na het verlaten van de woning nog beiden de hypotheekrente blijven aftrekken. Is na twee jaar de woning nog niet verkocht, dan komt de aftrek van hypotheekrente voor de helft te vervallen. Jullie netto maandlasten nemen daardoor behoorlijk toe.

Optie 3: één blijft wonen, maar jullie blijven samen eigenaar (onverdeeld laten)

De woning blijft van jullie samen en één van jullie blijft er wonen. Deze opties wordt meestal gekozen in het belang van de kinderen. Stel dat jullie geen van beiden financieel in de mogelijkheid zijn om de woning over te nemen. Wel vinden jullie het belangrijk dat de kinderen een tijd lang in de vertrouwde omgeving kunnen blijven. Dan is onverdeeld laten een optie.

Afspraken bij onverdeeld laten van de woning

Het onverdeeld laten van de woning vraagt om goede afspraken. Dat gaat tenminste over de volgende zaken:

 • Wie betaalt tot wanneer welk deel van de hypotheek en woonlasten? Meestal betaalt de gebruiker de hypotheekrente. Aflossing en premies worden daarentegen vaak gedeeld.
 • Wie betaalt de woonverzekeringen? Meestal betaalt de gebruiker de inboedelverzekering en wordt de opstalverzekering gedeeld.
 • Wie betaalt de gemeentelijke belastingen? Vaak wordt de eigenarenheffing gedeeld en de gebruikersheffing betaald door de gebruiker.
 • Hoe gaan jullie om met het onderhoud van de woning en de tuin en ook met de kosten hiervan? Meestal betaalt de gebruiker de onderhoudskosten, die normaal gesproken voor een ‘huurder’ zouden zijn. De overige onderhoudskosten worden dan gedeeld.
 • Tot wanneer laten jullie de woning onverdeeld? Het is vaak handig om hier een concrete termijn voor af te spreken. Het is mogelijk om af te spreken dat de woning voor maximaal 5 jaar onverdeeld blijft. De wet verbiedt een langere afspraak.
 • Wat doen jullie na de afgesproken termijn? Gaat de woning in de verkoop? Maak dan nu alvast de afspraken, zoals bij deze opties aangegeven. Neemt de één de woning over van de ander? Spreek dan nu al iets af over de manier waarop jullie straks waardebepaling gaan doen.

Leg deze afspraken goed vast in jullie echtscheidingsconvenant.

Echtscheidingsconvenant - Mediator - Soest | Nieuwegein

Leg afspraken vast in het echtscheidingsconvenant

Juridische en fiscale consequenties van onverdeeld laten

Het onverdeeld laten van de woning

 • Jullie blijven beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheekschuld. Betaalt je partner de hypotheek niet, dan komt de bank het geld ook bij jou verhalen.
 • Diegene die vertrekt, kan niet of minder makkelijk zelf een eigen woning kopen. Dit komt doordat de hypotheek nog op zijn of haar naam staat en de bank dit deel in mindering brengt.
 • Twee jaar na vertrek uit de woning, kan de overwaarde in de woning belast worden in Box III bij degene die de woning heeft verlaten. Dit is een ingewikkelde materie, dus laat je hierover goed informeren bij een deskundige.
 • Dit houdt tevens in dat, twee jaar na het verlaten van de woning, voor diegene de hypotheekrenteaftrek komt te vervallen. De netto maandlasten nemen daardoor fors toe.

Optie 4: het huis blijft jullie eigendom en wordt verhuurd aan derden

Het kan een optie zijn om de eigen woning te verhuren, bijvoorbeeld totdat deze is verkocht. In de praktijk gebeurt dit niet vaak.

Waar moet je rekening mee houden bij verhuur aan derden?

Houd bij verhuur rekening met de volgende zaken:

 • De hypotheekverstrekker moet vooraf schriftelijk akkoord gaan met verhuur. Standaard staat er namelijk in de hypotheek een clausule dat jullie de koopwoning niet mogen verhuren. Doe je dit toch zonder goedkeuring, dan heeft de hypotheekverstrekker het recht om per direct de hypotheeksom op te eisen.
 • Een huurovereenkomst geeft veel rechten aan de huurder, waardoor de woning lastiger verkoopbaar is. Dit betekent dus direct dat de taxatiewaarde van de woning lager wordt. Dit wordt ook wel ‘waarde in verhuurde staat’ genoemd.
 • Zodra jullie de woning gaan verhuren, gaat deze fiscaal van Box I naar Box III. Dit betekent concreet dat de hypotheekrente niet meer aftrekbaar is. De huur is dan wel belastingvrij.
 • Mochten jullie een nieuwe koopwoning willen aanschaffen, dan is de financiële armslag kleiner. De bestaande hypotheek van de verhuurde woning drukt namelijk op jullie hypotheekruimte.

Jullie hebben een huurwoning – hoe werkt dat bij scheiding?

Allereerst is het van belang om te bepalen wie er in de huurwoning achterblijft. Kom je daar niet samen uit, dan zal de rechter hierover een beslissing kunnen nemen. Beter is het dus om samen tot afspraken te komen. Houd hierbij rekening met de mogelijkheden van ‘urgentie’. Kan één van jullie aanspraak maken op urgentie? Dan is het soms handig als deze partner op zoek gaat naar een nieuwe woning. Wat  jullie rechten en mogelijkheden zijn wordt hieronder voor vier situaties beschreven. Het is belangrijk dat degene die de woning moet verlaten, een redelijke termijn heeft om een andere woning te vinden na de scheiding. Maak hierover samen afspraken en leg deze met alle andere afspraken van in het convenant.

Vier situatie bij scheiding in een huurwoning

Huurhuis - scheiden - mediation | Soest, Utrecht en Nieuwegein

Scheiden en huurwoning

De volgende situaties kunnen optreden:

 1. Het huurcontract staat op naam van jullie beiden
 2. Jullie wonen samen maar het huurcontract staat op één naam
 3. Jullie zijn gehuwd of hebben een geregistreerd partnerschap
 4. Niemand blijft in de huurwoning achter

Alle vier situaties worden hieronder kort besproken.

Situatie 1: het huurcontract staat op naam van jullie beiden

Jullie zijn beiden hoofdhuurder of één is hoofdhuurder en de ander is medehuurder. In beide situaties mag de verhuurder jullie niet uit de woning zetten. Blijf je als medehuurder na scheiding in het huis wonen, dan word je automatisch hoofdhuurder.

Situatie 2: jullie wonen samen maar het huurcontract staat op één naam

Jullie wonen samen in een huurwoning die op naam staat van één van jullie. Als de officiële hoofdhuurder wil blijven, is dat uiteraard geen probleem. Als de ander graag zou willen blijven wonen en jullie zijn het daar over eens, dan kan dat alleen in overleg met de verhuurder. De ander heeft dus niet automatisch het recht om te blijven wonen. Neem daarvoor altijd even contact op met de verhuurder.

Situatie 3: jullie zijn gehuwd of hebben een geregistreerd partnerschap

In deze situatie maakt het niet uit of jullie allebei als huurder zijn aangemeld. Door het huwelijk zijn jullie bij wet beiden huurder geworden van de woning. Wie er ook blijft wonen, de verhuurder mag jullie er niet uitzetten.

Situatie 4: niemand blijft in de huurwoning achter

Stel jullie willen beiden graag verhuizen. Maak goede afspraken met elkaar wie als eerste de woning gaat verlaten. Wie is verantwoordelijk voor de correcte oplevering aan de verhuurder? Hoe gaan jullie om met eventuele kosten die hieruit voortvloeien? Wat spreken jullie af over de eventuele borg die terugkomt? Leg dit allemaal goed vast in het convenant, zodat hierdoor later geen problemen ontstaan.

Download het gratis eBook “Alles over scheiden – de complete checklist”

Wat te doen met een tweede- of vakantiewoning na de scheiding?

Hebben jullie nog een woning in eigendom, waar jullie niet zelf wonen? Denk bijvoorbeeld aan een vakantiehuisje voor eigen gebruik of een appartement wat jullie verhuren. Dit eigendom valt fiscaal in Box III. Daardoor speelt de factor hypotheekrenteaftrek geen rol. Voor de rest gelden de zelfde vier opties als bij de koopwoning in Box I:

 • De één koopt de tweede woning over van de ander
 • Jullie verkopen samen de tweede woning
 • Het eigendom van de tweede woning wordt samen behouden. Maak goede afspraken over wie er wanneer gebruik van mag maken.
 • Jullie blijven samen eigenaar van de tweede woning en deze wordt aan derden verhuurd.

Voor al deze opties geldt dat jullie dezelfde afspraken moeten maken als ware het de eerste koopwoning (zie hiervoor). Leg dit alles goed vast in het convenant.

Vragen en antwoorden over scheiden en de woning

Hieronder volgen veel gestelde vragen over scheiden en de woning.

Vanaf welk moment kan ik een nieuwe woning kopen?

Koopwoning - scheiden - mediation | Soest, Utrecht en Nieuwegein

Scheiden en koopwoning

In principe zal de hypotheekverstrekker wachten op het bewijs van inschrijving van jullie scheiding in het register van de burgerlijke stand. Dan krijg je pas een definitieve hypotheekofferte. Waren jullie niet gehuwd, maar woonden jullie samen, dan is een getekende vaststellingsovereenkomst voldoende voor de hypotheekofferte. Bedenk verder dat het voor de hypotheekverstrekker meeweegt of je nog hoofdelijke aansprakelijk bent voor een bestaande hypotheek. Waarschijnlijk is het voor je nieuwe hypotheek noodzakelijk om uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van je oude hypotheek te zijn ontslaan. Als dat zo is, dan is het noodzakelijk dat de ‘akte van verdeling’ inclusief ‘akte van ontslag’ ook daadwerkelijk wordt ondertekend. Pas als zeker is dat dit kan plaatsvinden, is het verstandig om de aankoop van een nieuw huis te doen. Stel dat voorgaande twee zaken redelijkerwijs zijn te voorzien. Je weet bijvoorbeeld dat de inschrijving van jullie scheiding alsmede de ondertekening van de ‘akte van verdeling’ binnen drie weken rond is. Er kan in principe niets meer tussen komen. Nu zou je een huis kunnen kopen onder voorbehoud van financiering. Dit voorbehoud van financiering geeft je meestal de mogelijkheid om binnen vier tot zes weken de financiering te regelen. Het wordt wellicht spannend, maar zou moeten kunnen.

Hoe zit het met de overdrachtsbelasting bij overname van de eigen woning?

Overdrachtsbelasting hoeft niet te worden betaald, ongeacht of je in gemeenschap van goederen bent getrouwd of onder huwelijkse voorwaarden. Bij huwelijkse voorwaarden vraagt het soms wel een speciale aanpak om overdrachtsbelasting te voorkomen.

Wat gebeurt er als we allebei de woning willen overnemen?

Stel jullie willen beiden de koopwoning overnemen. Het is allereerst van belang om het eens te worden over de waarde van de woning. Vervolgens zoeken jullie beiden uit of financieel haalbaar is om de woning tegen deze prijs over te nemen. Stel nu dat jullie beiden financieel deze mogelijkheid hebben. Komen jullie er samen niet uit, dan kan de rechter uitspraak doen. Beter en goedkoper is het om via mediation zelf tot afspraken te komen.

Kan ik voorkomen dat mijn ex-partner de koopwoning behoudt?

Stel, dat je niet wilt dat je ex-partner in jullie woning blijft wonen. Jullie zijn juridisch beiden eigenaar van de woning en hebben dus evenveel recht om de woning over te nemen. Als jij dat niet kan, maar je ex-partner wel, dan kan je dat niet voorkomen. Uiteraard is het nu nog belangrijker om goede afspraken te maken over de waarde van de woning. Je zult immers niet mee willen werken aan een lagere overnameprijs of andere afwijkende voorwaarden. Daartoe ben je namelijk niet verplicht.

Hoe zit het bij scheiding met de Nationale Hypotheek Garantie?

Jullie hebben een bestaande hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Stel dat jullie huis momenteel onderwaarde heeft en jullie het vanwege de scheiding moeten verkopen. In dat geval zal de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) de restschuld vergoeden aan jullie hypotheekvertrekker. De restschuld zal meestal door NHG worden kwijtgescholden. Wel wordt dit bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) geregistreerd. Als er sprake is van een onderwaarde en één van de partners zou in het huis willen blijven wonen, dan kan het NHG soms besluiten een deel van de onderwaarde voor haar rekening te nemen. Goed om uit te zoeken.

Mijn ex-partner werkt niet mee aan de verkoop. Wat kan ik doen?

Het belangrijkste is natuurlijk om met elkaar in gesprek te gaan. Wat is zijn of haar achterliggende belang om verkoop tegen te gaan. Meestal vinden jullie samen een oplossing als de achterliggende belangen helder zijn. Lukt dit echter niet, dan is een gang naar de rechter mogelijk. Als deze ook vaststelt dat je ex-partner niet meewerkt, dan kan de rechter besluiten dat jij de woning mag verkopen zonder zijn of haar toestemming.

Wat houdt de bijleenregeling in bij scheiding?

In het kort komt de bijleenregeling hierop neer. Als een woning wordt verkocht met overwaarde, dan moet deze overwaarde in principe worden gebruikt voor de aanschaf van de volgende woning, mits binnen een termijn van drie jaar. Bij een scheiding wordt voor jullie beiden met de helft van de totale overwaarde gerekend. Dit bedrag valt dan volgens de Belastingdienst onder de ‘eigenwoningreserve’. De eigenwoningreserve neemt af als je deze gebruikt voor de aankoop van een volgende eigen woning, de kosten voor verbetering en onderhoud en de afkoop van de rechten van erfpacht. Koop je nu weer binnen drie jaar een andere woning, dan ben je verplicht jouw deel van de overwaarde in deze woning te steken. Doe je dit niet, dan krijg je over dat deel geen hypotheekrenteaftrek.

Vragen over scheiden en de woning?

Voor vragen of ondersteuning bij een scheiding en de woning kan een vrijblijvende afspraak worden gemaakt. Ik werk als mediator en maak graag tijd vrij voor een vrijblijvend adviesgesprek. In de regio Amersfoort/ Utrecht beschik ik over een eigen praktijkruimte in Soest.

Locaties: Soest, Online of bij u thuis

Jullie zijn welkom in de praktijkruimte in Soest. Vrij parkeren voor de deur. Daarnaast is het ook mogelijk om de Mediation (deels) online te doen. Binnen het werkgebied Amersfoort/ Utrecht, kom ik desgewenst ook aan huis. Dit werkgebied omvat de volgende plaatsen: Amersfoort, Baarn, Bilthoven, Blaricum, Bosch en Duin, Bunnik, Bussum, De Bilt, Den Dolder, Driebergen, Eemnes, Groenekan, Hilversum, Houten, Huis ter Heide, IJsselstein, Lage Vuursche, Laren, Nieuwegein, Maarssen, Maartensdijk, Soest, Soesterberg, Utrecht, Vianen en Zeist.