Wettelijke indexering alimentatie 2024

minuten leestijd

Zowel kinderalimentatie als ook partneralimentatie wordt jaarlijks verhoogd met de wettelijke indexering. Dit is geregeld in ons Burgerlijk Wetboek (artikel 402-a Boek I). Dus ook als jullie hierover niets hebben afgesproken in het convenant of ouderschapsplan, zal de alimentatie jaarlijks moeten worden opgehoogd.

Waarom wordt alimentatie geïndexeerd?

Het leven wordt elk jaar normaalgesproken een klein beetje duurder. In 2023 zijn de meeste prijzen zelfs zeer fors gestegen. Dit fenomeen wordt ‘inflatie’ genoemd. Doordat de salarissen ook jaarlijks iets omhoog gaan, blijft de koopkracht doorgaans gelijk.

Wettelijke indexatie over 2024 met uitleg en rekentool

Hieronder vind je het nieuwe wettelijke indexeringspercentage voor dit jaar, inclusief uitleg en een handige berekeningstool. Let ook even op de laatste paragraaf over de aftrekbaarheid van partneralimentatie. Deze aftrekbaarheid wordt verlaagd tussen 2020 en 2023. Wellicht reden om jullie alimentatie te laten herrekenen?

Wat is inflatie? – de Big-Mac-indexWettelijke indexering alimentatie

Door de jaren heen gaan alle prijzen steeds een beetje omhoog. Denk maar aan de huizenprijzen, maar ook de prijs van brandstof, eten, drinken, vakanties, enzovoort. In 1986 is de zogenaamde Big-Mac-index bedacht.

Big-Mac index

Vanaf 1986 wordt wereldwijd de Big-Mac-index bijgehouden. Hiermee kun je zien hoeveel Big Mac’s je voor 50 Amerikaanse dollars in elk land kunt kopen. De Big Mac is in praktisch elk land verkrijgbaar. Bovendien is de Big Mac overal exact hetzelfde. Hiermee kun je dus perfect over alle landen heen de ‘koopkracht’ vergelijken. Zo kostte bijvoorbeeld in 2018 een Big Mac in Zwitserland 5,58 euro. In Egypte kostte deze maar 1,49 euro.

Koopkracht in Big Mac’s

Wat is nu precies de koopkracht? De koopkracht zegt eigenlijk, hoeveel je kunt kopen van je maandelijks inkomen. Stel dat we dat de koopkracht in Big Mac’s zouden uitdrukken. We nemen even het jaar 2012 als voorbeeld. Een Big-Mac kostte toen in Nederland 3,15 euro. Stel even dat je in 2012 per maand 1.700 euro verdiende. Je kon dus 1.700 euro gedeeld door 3,15 euro is 540 Big Mac’s kopen van je salaris. Dit is jouw koopkracht uitgedrukt in Big Mac’s.

Een voorbeeld van inflatie en koopkracht

We hebben net vastgesteld dat je in 2012 met 1.700 euro, exact 540 Big Mac’s kon kopen. Inmiddels leven we in 2022. Een losse Big Mac kost nu gemiddeld 4,55 euro. Bij welk inkomen zou je dezelfde koopkracht hebben als in 2012? Je moet dan immers nog steeds 540 Big Mac’s kunnen kopen. Zie onderstaande tabel.

Jaar Prijs Big Mac Inkomen Aantal Big Mac’s
2012 € 3,15 € 1.700 540
2013 € 3,25 € 1.755 540
2014 € 3,45 € 1.863 540
2015 € 3,45 € 1.863 540
2016 € 3,60 € 1.944 540
2017 € 3,75 € 2.025 540
2018 € 3,90 € 2.106 540
.. .. .. ..
2023 € 5,25 € 2.835 540

Uit deze tabel blijkt dat je in 2023 een inkomen nodig hebt van 540 keer 4,55 euro is 2.835 euro. Je ziet dus dat jouw inkomen nu een stuk hoger is dan in 2012, terwijl jouw koopkracht gelijk is gebleven. Dit fenomeen van jaarlijkse prijsstijgingen wordt ook wel ‘inflatie’ genoemd.

Indexering versus de Big-Mac index

Bij de wettelijke indexering van alimentatie wordt uiteraard niet gekeken naar de prijs van een Big Mac. De minister van Justitie bepaalt rond november met welk percentage de alimentatiebedragen moeten worden aangepast. Dit percentage hangt af van de loonstijgingen. Het loonindexcijfer wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de landelijke salarisontwikkelingen.

Wettelijke indexering alimentatie 2023

De wettelijke indexering voor alimentatie is voor 2023 vastgesteld op 3,4 procent. De aanpassing van jullie alimentatie gaat uiteraard niet automatisch. Jullie moeten dit zelf in de gaten houden en aanpassen. Betaal jij alimentatie, pas dan het bedrag op tijd aan. Mocht je alimentatie ontvangen, geef dan je ex even een seintje dat het bedrag omhoog gaat.

Wat is het verband tussen inflatie en wettelijke indexering?

Inflatie geeft de gemiddelde stijging van prijzen weer. Prijzen voor boodschappen, huizen, brandstof enzovoort. De wettelijke indexering, daarentegen, volgt de gemiddelde stijging van lonen in Nederland. Meestal loopt de inflatie voorop bij de loonstijging. Met andere woorden. Als de prijzen heel erg stijgen, zal als gevolg daarvan, daarna het salaris mee gaan stijgen.

Het jaar 2023 als voorbeeld

Neem even het jaar 2022 als voorbeeld. De gemiddelde inflatie was in dit jaar ruim 4,4%. Uit de wettelijke indexering per 1-1-2024 van 6,2% mogen we afleiden dat de salarissen dit jaar met maar liefst 6,2% zijn toegenomen.

Handige rekentool

In onderstaande tabel zien jullie een voorbeeld van een stel met 500 euro alimentatie. Zij hebben deze afspraak in 2012 met elkaar gemaakt in het convenant. In de tabel zien jullie meteen de wettelijke indexering in de afgelopen jaren terug. Via bijgaande rekentool, kunnen jullie zelf het correcte bedrag uitrekenen.

Datum Wettelijke Index Alimentatie
1-1-2012 1,3% € 500
1-1-2013 1,7% € 513
.. .. ..
1-1-2018 1,5% € 543
1-1-2019 2,0% € 554
1-1-2020 2,5% € 568
1-1-2021 3,0% € 585
1-1-2022 1,9% € 596
1-1-2023 3,4% € 616
1-1-2024 6,2% € 654

Wat als je ex de alimentatie niet verhoogt?

De indexering is wettelijk verplicht. Weigert jouw ex dus om het bedrag vanaf 1 januari te verhogen? Dan kun je hierop actie ondernemen. Uiteraard spreek je eerst zelf je ex aan, want misschien is het domweg even vergeten. Betaalt hij of zij echter niet? Dan kun je het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) inschakelen. Achterstallige bedragen kunnen tot maximaal vijf jaar terug worden gekregen.

Aftrekbaarheid partneralimentatie vanaf 2020

De aftrekbaarheid van partneralimentatie wordt vanaf 2020 gemaximeerd. Stel dat je in 2019 een hoog inkomen had van boven de 68.507 euro. Hierdoor kon je de partneralimentatie aftrekken van de inkomstenbelasting tegen 51,75%. Vanaf 2020 wordt deze aftrek gemaximeerd en in stappen afgebouwd tot 37% in 2023. Het kan dus zijn dat jullie een herberekening moeten laten maken voor de jaren 2020 tot en met 2023. Lees meer hierover in bijgaande blog “Alles over partneralimentatie”.

Gerelateerde onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn gerelateerd en wellicht interessant om ook te lezen:

Wat kunnen wij betekenen?

Professionele en betrokken hulp bij relatie of scheiding

Jullie zoeken Relatietherapie

Relatiecoaching op basis van EFT past goed als:

  • jullie beiden commitment hebben voor verbetering.
Dit traject geeft jullie

Praktische handvatten en nieuwe inzichten richting veilige hechting en verbinding. Jullie relatie wordt sterker én leuker!

Jullie zoeken Verheldering

Verhelderende gesprekken zijn geschikt als:

  • er sprake is van sterke twijfel en onduidelijkheid.
Dit traject geeft jullie

De mogelijkheden om samen de knoop te ontwarren. Na afloop hebben jullie meer zicht op de toekomst, samen óf uiteen.

Jullie zoeken Scheidingsmediation

Scheidingsmediation past bij de situatie dat:

  • tenminste één van jullie echt wil scheiden.
Dit traject geeft jullie

Een helder inzicht over het stappenplan, de tijdsduur en kosten van jullie complete scheidingstraject.

Jullie willen advies over de relatie/ scheiding
Plan direct een gratis advies-gesprek

Gerelateerde blogs

Van plan om te scheiden? Of ben je al gescheiden en wil je weer met iemand gaan samenwonen? In beide gevallen zal dit gevolgen hebben voor wie je fisc...

Ook bij co-ouderschap kan er sprake zijn van kinderalimentatie of het gezamenlijke dragen van de kinderkosten.Kinderalimentatie in drie simpele stappe...

Deze uitspraken over alimentatie en verdiencapaciteit hoor ik steeds vaker in mijn praktijk:Waarom moet ik wel 32 uur in de week werken en wordt er bi...

Bij co-ouderschap zijn in elk geval de volgende vijf belastingvoordelen van belang: Kinderbijslag Kind Gebonden Budget (KGB) Inkomensafhankelijke Comb...

Waarschijnlijk weet je weinig over jouw eigen pensioen. Ben je echter van plan om te gaan scheiden? Dan moeten jullie ineens samen afspraken maken, oo...

Een kind wordt met 18 jaar voor de wet volwassen. Jullie kind kan dan alles zonder toestemming doen. Denk aan het kopen van een huis of het afsluiten ...

Heeft één van jullie een eigen bedrijf? In dat geval is deze blog sowieso interessant. Een echtscheiding kan best complexer zijn en dat is goed om t...

Deze blog gaat specifiek over de mix van verschillende oudedagsvoorzieningen. Er zijn veel manieren om nu te sparen voor later. Het meest gebruikelijk...

Over de auteur

Picture of Gerwin Timmerman

Gerwin Timmerman

VESTIGING SOEST

Ik ben mediator sinds 2010 en de oprichter van Samen Uiteen. Inmiddels combineer ik mediation met EFT relatietherapie. Hieruit haal ik veel voldoening. Met name word ik blij van persoonlijke groei, herstel van relaties en verbetering van communicatie. Ouders die er samen weer sterker voor staan en een veilige basis vormen voor hun kinderen. Voor mij is het heel belangrijk dat ik zelf ervaring heb met persoonlijke ontwikkeling, relaties, ouderschap, scheiden, samengestelde gezinnen en omgang met ex-partners. Daarnaast ben ik ook financieel, fiscaal en juridisch goed onderlegd als ondernemer en bedrijfskundige.

VOLG MIJ OP: LinkedIn Facebook

LEER MIJ KENNEN

Waar sta jij momenteel?

Onze vier beloftes

JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR

WIJ BIEDEN JULLIE VOLLEDIGE SUPPORT

OPENHEID IN EEN VEILIGE SFEER

ALS STERKERE PERSONEN EEN NIEUWE TOEKOMST IN