Een kind wordt met 18 jaar voor de wet volwassen. Jullie kind kan dan alles zonder toestemming doen. Denk aan het kopen van een huis of het afsluiten van een lening. Zodra het kind de leeftijd van 18 jaar bereikt, eindigt dus jullie aansprakelijkheid als ouders.

Aansprakelijkheid versus onderhoudsplicht

Iets anders is de financiële verantwoordelijkheid voor jullie kinderen. Deze stopt niet bij het 18de jaar. De Nederlandse wet verplicht ook daarna te blijven bijdragen in de kosten van studie en levensonderhoud. Deze voortgezette onderhoudsplicht duurt tot het 21ste jaar en is in de wet opgenomen omdat veel kinderen met 18 jaar nog niet zijn uitgeleerd.

Er wordt daarom in het echtscheidingsconvenant meestal onderscheid gemaakt tussen:

  1. Meerderjarigheid tot 21 jaar
  2. Studiekosten na 21 jaar

Meerderjarigheid tot 21 jaar

meerderjarige kinderen - Mediation - Scheiding | Soest, Nieuwegein en Utrecht

Meerderjarige kinderen en kinderalimentatie

Tot de 21e verjaardag zijn ouders nog wettelijk verplicht bij te dragen in de vorm van een ondkinderaliemerhoudsplicht. Deze plicht geldt voor alle ouders, stiefouders, adoptie-ouders, voogden etc. Niet alleen voor gescheiden ouders. De kosten waarin voorzien moet worden zijn de ‘kosten voor levensonderhoud en studie’. Deze kosten komen in grote lijnen neer op de ‘kosten voor opvoeding en verzorging’. Hier is de kinderalimentatie voor bedoeld.

Hoogte kinderalimentatie vanaf de 18de verjaardag

Na de 18de verjaardag blijft het kind gewoon recht houden op kinderalimentatie. De alimentatie wordt dan in principe rechtstreeks uitbetaald aan het kind.

Wat de hoogte betreft, zijn er twee situaties:

  1. Als de kinderalimentatie al voor de 18de verjaardag van het kind is vastgesteld, wordt hetzelfde alimentatiebedrag aangehouden totdat het kind 21 jaar wordt. De kosten van opvoeding en verzorging (NIBUD normen) verschillen namelijk in de praktijk nauwelijks van die van levensonderhoud en studie.
  2. Als de kinderalimentatie na de 18de verjaardag wordt vastgesteld of herzien, dan wordt gekeken naar de behoefte van het kind en de draagkracht van de ouders. Hierbij zijn de normen uit de Wet Studiefinanciering (zie DUO) in principe leidend, ook al zijn de verschillen met de NIBUD normen klein.

Aan wie wordt er dan kinderalimentatie betaald?

Tot het 18de levensjaar gaat de afgesproken kinderalimentatie meestal naar de ouder waar het kind woont. In geval van co-ouderschap gaat het bijvoorbeeld naar een gemeenschappelijke kinderrekening. Beide ouders beheren deze rekening dan gezamenlijk. Na de 18de verjaardag is het kind echter juridisch volwassen. Het heeft vanaf dat moment zelf ‘recht’ op de afgesproken kinderalimentatie. Stel echter dat jullie kind na zijn 18de nog gewoon thuis woont. In het convenant kunnen jullie zelf in overleg met jullie kind afspreken wat handig is:

  • De ene ouder blijft kinderalimentatie overmaken naar de andere ouder en jullie kind krijgt bijvoorbeeld zak- en kleedgeld.
  • Jullie blijven beide geld overmaken naar de gezamenlijke kinderrekening. Van hieruit wordt dan het zak- en kleedgeld betaald.
  • De kinderalimentatie wordt rechtstreeks naar jullie kind overgemaakt. Het kind betaalt hiervan wellicht kostgeld aan de ouder waar hij of zijn inwoont.

Hoe werkt het voor kinderen ouder dan 21 jaar?

Ouders blijven verplicht bij te dragen in het levensonderhoud van meerderjarige kinderen indien zij ‘behoeftig’ zijn door bijvoorbeeld een handicap. Daarnaast dienen ouders, die daartoe financieel in staat zijn, hun kinderen ouder dan 21 jaar, de gelegenheid te geven hun studie binnen een redelijke termijn af te ronden. In geval van scheiding zetten ouders dit soort afspraken vaak expliciet in het ouderschapsplan.

Hoe zit het met Studiefinanciering en kinderalimentatie?

DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) kijkt bij de aanvraag naar het inkomen van beide ouders. Op basis daarvan stelt DUO een bedrag vast dat de ouders zouden moeten bijdragen. Let op, dit kan een ander bedrag zijn dan het bij scheiding afgesproken bedrag aan kinderalimentatie.

Als de kinderalimentatie lager is dan de door DUO vastgestelde ouderlijke bijdrage, ga dan samen om tafel om dit op te lossen.

Vragen of hulp nodig?

Voor vragen of hulp bij een scheiding kan een vrijblijvende afspraak worden gemaakt. Ik werk als mediator en maak graag tijd vrij voor een vrijblijvend adviesgesprek. In de regio Utrecht zijn er twee gesprekslocaties beschikbaar, te weten Soest en Nieuwegein.

Locaties: Soest, Nieuwegein of bij u thuis

Jullie zijn welkom in de praktijkruimte in Soest of Nieuwegein. Vrij parkeren voor de deur. Binnen het werkgebied Utrecht, kom ik desgewenst ook aan huis.

Dit werkgebied omvat de volgende plaatsen: Amersfoort, Baarn, Bilthoven, Blaricum, Bosch en Duin, Bunnik, Bussum, De Bilt, Den Dolder, Driebergen, Eemnes, Groenekan, Hilversum, Houten, Huis ter Heide, IJsselstein, Lage Vuursche, Laren, Nieuwegein, Maarssen, Maartensdijk, Soest, Soesterberg, Utrecht, Vianen en Zeist.

Andere gerelateerde Blogs

De volgende blogs kunnen ook interessant zijn: