Jongmeerderjarige kinderen zijn kinderen van 18 tot 21 jaar. Tot de 21e verjaardag zijn ouders nog wettelijk verplicht bij te dragen in de vorm van een onderhoudsplicht. Deze plicht geldt voor alle ouders, stiefouders, adoptie-ouders, voogden etc. Niet alleen voor gescheiden ouders. De kosten waarin voorzien moet worden zijn de ‘kosten voor levensonderhoud en studie’. Deze kosten komen in grote lijnen neer op de ‘kosten voor opvoeding en verzorging’. Hier is de kinderalimentatie voor bedoeld.

Kinderalimentatie vanaf de 18de verjaardag

Na de 18de verjaardag blijft het kind gewoon recht houden op kinderalimentatie. De alimentatie wordt dan in principe rechtstreeks uitbetaald aan het kind.

Wat de hoogte betreft, zijn er twee situaties:

  1. Als de kinderalimentatie al voor de 18de verjaardag van het kind is vastgesteld, wordt hetzelfde alimentatiebedrag aangehouden totdat het kind 21 jaar wordt. De kosten van opvoeding en verzorging (NIBUD normen) verschillen namelijk in de praktijk nauwelijks van die van levensonderhoud en studie.
  2. Als de kinderalimentatie na de 18de verjaardag wordt vastgesteld of herzien, dan wordt gekeken naar de behoefte van het kind en de draagkracht van de ouders. Hierbij zijn de normen uit de Wet Studiefinanciering (zie DUO) in principe leidend, ook al zijn de verschillen met de NIBUD normen klein.

Hoe werkt het voor kinderen ouder dan 21 jaar?

Ouders blijven verplicht bij te dragen in het levensonderhoud van meerderjarige kinderen indien zij ‘behoeftig’ zijn door bijvoorbeeld een handicap. Daarnaast dienen ouders, die daartoe financieel in staat zijn, hun kinderen ouder dan 21 jaar, de gelegenheid te geven hun studie binnen een redelijke termijn af te ronden. In geval van scheiding zetten ouders dit soort afspraken vaak expliciet in het ouderschapsplan.

Hoe zit het met Studiefinanciering en kinderalimentatie?

DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) kijkt bij de aanvraag naar het inkomen van beide ouders. Op basis daarvan stelt DUO een bedrag vast dat de ouders zouden moeten bijdragen. Let op, dit kan een ander bedrag zijn dan het bij scheiding afgesproken bedrag aan kinderalimentatie.

Als de kinderalimentatie lager is dan de door DUO vastgestelde ouderlijke bijdrage, ga dan samen om tafel om dit op te lossen.

Vragen of hulp nodig?

Heb je hulp nodig om de tips in de praktijk te brengen? Voor vragen of ondersteuning bij een scheiding kan een vrijblijvende afspraak worden maken. Ik werk als mediator en maak graag tijd vrij voor een kennismaking. In de regio Utrecht zijn er twee eigen gesprekslocaties beschikbaar.

Locaties: Soest, Nieuwegein of bij u thuis

Jullie zijn welkom in de praktijkruimte in Soest of Nieuwegein. Vrij parkeren voor de deur. Binnen het werkgebied Utrecht, kom ik desgewenst ook aan huis. Dit werkgebied omvat de plaatsen: Baarn, Bilthoven, Bosch en Duin, Bunnik, De Bilt, Den Dolder, Driebergen, Groenekan, Hilversum, Houten, Huis ter Heide, IJsselstein, Nieuwegein, Maarssen, Maartensdijk, Utrecht en Zeist.