Kinderalimentatie bij meerderjarige ‘kinderen’

minuten leestijd

Een kind wordt met 18 jaar voor de wet volwassen. Jullie kind kan dan alles zonder toestemming doen. Denk aan het kopen van een huis of het afsluiten van een lening. Zodra het kind de leeftijd van 18 jaar bereikt, eindigt dus jullie aansprakelijkheid als ouders.

Aansprakelijkheid versus onderhoudsplicht

Iets anders is de financiële verantwoordelijkheid voor jullie kinderen. Deze stopt niet bij het 18de jaar. De Nederlandse wet verplicht ook daarna te blijven bijdragen in de kosten van studie en levensonderhoud. Deze voortgezette onderhoudsplicht duurt tot het 21ste jaar en is in de wet opgenomen omdat veel kinderen met 18 jaar nog niet zijn uitgeleerd.

Er wordt daarom in het echtscheidingsconvenant meestal onderscheid gemaakt tussen:

  1. Meerderjarigheid tot 21 jaar
  2. Studiekosten na 21 jaar

Meerderjarigheid tot 21 jaar

meerderjarige kinderen - Mediation - Scheiding | Soest, Nieuwegein en Utrecht
Meerderjarige kinderen en kinderalimentatie

Tot de 21e verjaardag zijn ouders nog wettelijk verplicht bij te dragen in de vorm van een ondkinderaliemerhoudsplicht. Deze plicht geldt voor alle ouders, stiefouders, adoptie-ouders, voogden etc. Niet alleen voor gescheiden ouders. De kosten waarin voorzien moet worden zijn de ‘kosten voor levensonderhoud en studie’. Deze kosten komen in grote lijnen neer op de ‘kosten voor opvoeding en verzorging’. Hier is de kinderalimentatie voor bedoeld.

Hoogte kinderalimentatie vanaf de 18de verjaardag

Na de 18de verjaardag blijft het kind gewoon recht houden op kinderalimentatie. De alimentatie wordt dan in principe rechtstreeks uitbetaald aan het kind.

Wat de hoogte betreft, zijn er twee situaties:

  1. Als de kinderalimentatie al voor de 18de verjaardag van het kind is vastgesteld, wordt hetzelfde alimentatiebedrag aangehouden totdat het kind 21 jaar wordt. De kosten van opvoeding en verzorging (NIBUD normen) verschillen namelijk in de praktijk nauwelijks van die van levensonderhoud en studie.
  2. Als de kinderalimentatie na de 18de verjaardag wordt vastgesteld of herzien, dan wordt gekeken naar de behoefte van het kind en de draagkracht van de ouders. Hierbij zijn de normen uit de Wet Studiefinanciering (zie DUO) in principe leidend, ook al zijn de verschillen met de NIBUD normen klein.

Aan wie wordt er dan kinderalimentatie betaald?

Tot het 18de levensjaar gaat de afgesproken kinderalimentatie meestal naar de ouder waar het kind woont. In geval van co-ouderschap gaat het bijvoorbeeld naar een gemeenschappelijke kinderrekening. Beide ouders beheren deze rekening dan gezamenlijk. Na de 18de verjaardag is het kind echter juridisch volwassen. Het heeft vanaf dat moment zelf ‘recht’ op de afgesproken kinderalimentatie. Stel echter dat jullie kind na zijn 18de nog gewoon thuis woont. In het convenant kunnen jullie zelf in overleg met jullie kind afspreken wat handig is:

  • De ene ouder blijft kinderalimentatie overmaken naar de andere ouder en jullie kind krijgt bijvoorbeeld zak- en kleedgeld.
  • Jullie blijven beide geld overmaken naar de gezamenlijke kinderrekening. Van hieruit wordt dan het zak- en kleedgeld betaald.
  • De kinderalimentatie wordt rechtstreeks naar jullie kind overgemaakt. Het kind betaalt hiervan wellicht kostgeld aan de ouder waar hij of zijn inwoont.

Hoe werkt het voor kinderen ouder dan 21 jaar?

Ouders blijven verplicht bij te dragen in het levensonderhoud van meerderjarige kinderen indien zij ‘behoeftig’ zijn door bijvoorbeeld een handicap. Daarnaast dienen ouders, die daartoe financieel in staat zijn, hun kinderen ouder dan 21 jaar, de gelegenheid te geven hun studie binnen een redelijke termijn af te ronden. In geval van scheiding zetten ouders dit soort afspraken vaak expliciet in het ouderschapsplan.

Hoe zit het met Studiefinanciering en kinderalimentatie?

DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) kijkt bij de aanvraag naar het inkomen van beide ouders. Op basis daarvan stelt DUO een bedrag vast dat de ouders zouden moeten bijdragen. Let op, dit kan een ander bedrag zijn dan het bij scheiding afgesproken bedrag aan kinderalimentatie.

Als de kinderalimentatie lager is dan de door DUO vastgestelde ouderlijke bijdrage, ga dan samen om tafel om dit op te lossen.

Andere gerelateerde Blogs

De volgende blogs kunnen ook interessant zijn:

GRATIS E-Book: alles over scheiden (inclusief twijfelfase)

GRATIS E-Book: alles over scheiden (inclusief twijfelfase)

Wil je een compleet en helder overzicht? Hoe om te gaan met de twijfel? Wanneer en wat vertellen jullie de kinderen, familie en vrienden? Welke financiële consequenties zijn er en wat is er mogelijk qua woning? Wat spreken jullie af in het ouderschapsplan? Hoe blijf je samen goede ouders en werk je toe naar meer geluk? Het gratis eBook gaat in op alle aspecten rondom een scheiding.

JA, IK WIL HET GRATIS E-BOOK !

Wat kunnen wij betekenen?

Professionele en betrokken hulp bij relatie of scheiding

Jullie zoeken Relatietherapie

Relatiecoaching op basis van EFT past goed als:

  • jullie beiden commitment hebben voor verbetering.
Dit traject geeft jullie

Praktische handvatten en nieuwe inzichten richting veilige hechting en verbinding. Jullie relatie wordt sterker én leuker!

Jullie zoeken Verheldering

Verhelderende gesprekken zijn geschikt als:

  • er sprake is van sterke twijfel en onduidelijkheid.
Dit traject geeft jullie

De mogelijkheden om samen de knoop te ontwarren. Na afloop hebben jullie meer zicht op de toekomst, samen óf uiteen.

Jullie zoeken Scheidingsmediation

Scheidingsmediation past bij de situatie dat:

  • tenminste één van jullie echt wil scheiden.
Dit traject geeft jullie

Een helder inzicht over het stappenplan, de tijdsduur en kosten van jullie complete scheidingstraject.

Jullie willen advies over de relatie/ scheiding
Plan direct een gratis advies-gesprek

Gerelateerde blogs

Van plan om te scheiden? Of ben je al gescheiden en wil je weer met iemand gaan samenwonen? In beide gevallen zal dit gevolgen hebben voor wie je fisc...

Ook bij co-ouderschap kan er sprake zijn van kinderalimentatie of het gezamenlijke dragen van de kinderkosten.Kinderalimentatie in drie simpele stappe...

Deze uitspraken over alimentatie en verdiencapaciteit hoor ik steeds vaker in mijn praktijk:Waarom moet ik wel 32 uur in de week werken en wordt er bi...

Bij co-ouderschap zijn in elk geval de volgende vijf belastingvoordelen van belang: Kinderbijslag Kind Gebonden Budget (KGB) Inkomensafhankelijke Comb...

Waarschijnlijk weet je weinig over jouw eigen pensioen. Ben je echter van plan om te gaan scheiden? Dan moeten jullie ineens samen afspraken maken, oo...

Heeft één van jullie een eigen bedrijf? In dat geval is deze blog sowieso interessant. Een echtscheiding kan best complexer zijn en dat is goed om t...

Deze blog gaat specifiek over de mix van verschillende oudedagsvoorzieningen. Er zijn veel manieren om nu te sparen voor later. Het meest gebruikelijk...

Over de auteur

Gerwin Timmerman

Gerwin Timmerman

VESTIGING SOEST

Ik ben mediator sinds 2010 en de oprichter van Samen Uiteen. Inmiddels combineer ik mediation met EFT relatietherapie. Hieruit haal ik veel voldoening. Met name word ik blij van persoonlijke groei, herstel van relaties en verbetering van communicatie. Ouders die er samen weer sterker voor staan en een veilige basis vormen voor hun kinderen. Voor mij is het heel belangrijk dat ik zelf ervaring heb met persoonlijke ontwikkeling, relaties, ouderschap, scheiden, samengestelde gezinnen en omgang met ex-partners. Daarnaast ben ik ook financieel, fiscaal en juridisch goed onderlegd als ondernemer en bedrijfskundige.

VOLG MIJ OP: LinkedIn Facebook

LEER MIJ KENNEN

Waar sta jij momenteel?

Onze vier beloftes

JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR

WIJ BIEDEN JULLIE VOLLEDIGE SUPPORT

OPENHEID IN EEN VEILIGE SFEER

ALS STERKERE PERSONEN EEN NIEUWE TOEKOMST IN