Ouderschapsplan voorbeeld 2024 – met uitleg en Download

minuten leestijd

Op deze pagina tref je een voorbeeld ouderschapsplan. Dit voorbeeld is volledig, actueel en direct als ouderschapsplan bruikbaar. Onderaan de blog kun je het voorbeeld downloaden voor eigen gebruik.

Noodzakelijke uitleg voorbeeld ouderschapsplan

Het voorbeeld ouderschapsplan is gebaseerd op de scheiding van een huwelijk. Mocht je een geregistreerd partnerschap hebben of samenwonen, dan zullen sommige teksten net even anders zijn. In de basis komt het voor alle varianten zeker overeen.

Voorbeeld ouderschapsplan bij samenwonen

Ouderschapsplan scheiden mediation
Het ouderschapsplan

Wonen jullie samen en hebben jullie kinderen onder de 18 jaar? In dat geval is een ouderschapsplan verplicht. Een convenant is in principe niet verplicht. Ook hoeft de scheiding niet via een advocaat bij de rechtbank te worden ingediend. In de praktijk is het echter wel handig om gemaakte afspraken rondom de scheiding vast te leggen. Die afspraken lijken veel op de inhoud van een echtscheidingsconvenant.

In geval van samenwonen, kunnen jullie zelf een eind komen met dit voorbeeld ouderschapsplan. Hulp van een mediator kan praktisch zijn. Bijvoorbeeld voor de berekening van de kinderkosten of de kinderalimentatie. Maar zeker ook voor het begeleiden van de keuzes, die jullie samen moeten maken om tot een goed werkend plan te komen.

Huwelijk en/ of geregistreerd partnerschap

Ben je gehuwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan heb je sowieso een echtscheidingsconvenant nodig. Hebben jullie daarnaast kinderen onder de 18, dan is ook een ouderschapsplan verplicht. Verder zullen jullie beide documenten moeten laten indienen bij de rechtbank. Dit gaat niet zonder hulp van een professional, zoals een advocaat of echtscheidingsmediator. Ook hier zijn alimentatieberekeningen nodig voor zowel de kinderkosten, alsmede nu ook voor de eventuele partneralimentatie.

Vijf wettelijke eisen aan het ouderschapsplan

In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:

 1. hoe u de kinderen heeft betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan;
 2. hoe u de zorg en opvoeding verdeelt (zorgregeling) of de omgang met de kinderen regelt (omgangsregeling);
 3. hoe en hoe vaak u elkaar informatie geeft over uw kind;
 4. hoe u samen beslissingen neemt over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze;
 5. de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).

Het onderstaande voorbeeld ouderschapsplan voldoet aan deze vijf wettelijke eisen, maar bevat daarnaast nog veel meer nuttige afspraken.

Wat spreek je daarnaast nog meer af in een ouderschapsplan?

Scheiden met kinderen | Mediation Soest - ouderschapsplan
Wat spreek je nog meer af in een ouderschapsplan?

Naast de vijf wettelijke eisen, is het verstandig om over meer zaken goede afspraken te maken. Hieronder volgt een lijst met praktische zaken om aan te denken:

 • Wat spreken jullie af over de verblijfplaats van de kinderen? Het kan soms een aanzienlijk belastingvoordeel opleveren om beide één kind op het adres in te schrijven.
 • Hoever mogen jullie van elkaar af gaan wonen, zonder toestemming van de ander?
 • Willen jullie de kinderen financieel blijven ondersteunen, ook na hun 21ste verjaardag? Sowieso hebben jullie een wettelijke zorgplicht voor meerderjarige kinderen tot hun 21ste. Maar ook daarna kunnen ze nog studeren en financiële ondersteuning nodig hebben.
 • Hoe gaan jullie om met de bankrekeningen van minderjarige kinderen?
 • Wat spreken jullie af over schoolvakanties, feestdagen, verjaardagen en familiefeesten?
 • Hoe zijn de kinderen verzekerd voor ziektekosten en wettelijke aansprakelijkheid? Maar ook wie de periodieke tandartsbezoekjes regelt.
 • Wat gebeurt er met de huisdieren? Wie verzorgd ze, gaan ze mee heen en weer en wie betaalt het voer of de dierenarts?
 • Wanneer vertellen jullie de kinderen over een eventuele nieuwe partner?
 • Gaan jullie een testament laten opstellen of hebben jullie al een testament en moet dit aangepast worden?

Dit is zomaar een greep uit zaken die ook wellicht op jullie situatie van toepassing kan zijn.

Mijn persoonlijke visie op het ouderschapsplan

Zelf zie ik het ouderschapsplan als een soort ‘vangnet’. Komen jullie ooit ergens samen niet uit, dan kun je op zo’n moment teruggrijpen op de afspraken in het ouderschapsplan. Wel is het goed om te te realiseren, dat deze afspraken vaak niet meer passend zijn doordat situaties veranderen en kinderen ouder worden.

Ik adviseer meestal om het ouderschapsplan in een diepe la te leggen.

Ik adviseer meestal om het ouderschapsplan in een diepe la te leggen. Haal het er nooit meer uit en zorg ervoor dat jullie relatie als ouders liefdevol is. Een goede ouderrelatie is het mooiste cadeau aan kinderen!

Verbeteren van de onderlinge relatie als ouders

Een goede ouderrelatie heeft soms even tijd nodig. Het verbreken van de partnerrelatie is namelijk pijnlijk. Vaak zien mensen in het begin geen verschil tussen de partnerrelatie en de ouderrelatie. Beide relaties zijn als het ware met elkaar verstrikt. Naar verloop van tijd wordt de pijn minder en komt er weer een vrijer zicht op de ouderrelatie. Bijgaande blogs gaan dieper op dit onderwerp in:

Disclaimer

Het staat je vrij om het voorbeeld ouderschapsplan op deze pagina zelf te gebruiken. De auteur is en voelt zich echter niet aansprakelijk voor het eindresultaat bij ’thuisgebruik’. Wel ben ik beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden, dat kan per mail of telefonisch.

Parameters en uitleg [in oranje]

Hieronder volgt nu het integrale voorbeeld ouderschapsplan. In oranje staan steeds de [parameters] en eventuele [uitleg] vermeld. Let op, deze uitleg staat niet in de download, die jullie aan het einde van deze pagina kunnen vinden.

GRATIS E-Book: alles over scheiden (inclusief twijfelfase)

GRATIS E-Book: alles over scheiden (inclusief twijfelfase)

Wil je een compleet en helder overzicht? Hoe om te gaan met de twijfel? Wanneer en wat vertellen jullie de kinderen, familie en vrienden? Welke financiële consequenties zijn er en wat is er mogelijk qua woning? Wat spreken jullie af in het ouderschapsplan? Hoe blijf je samen goede ouders en werk je toe naar meer geluk? Het gratis eBook gaat in op alle aspecten rondom een scheiding.

JA, IK WIL HET GRATIS E-BOOK !

Voorbeeld ouderschapsplan – de integrale tekst

Ondergetekenden,

 • [Naam], geboren op [Datum], wonende aan [Straat, Postcode te Plaats], verder te noemen: “de vader” of “de man”.
 • [Naam], geboren op [Datum], wonende aan [Straat, Postcode te Plaats], verder te noemen: “de moeder” of “de vrouw”.

Gezamenlijk te noemen: “de ouders” of “de partijen”.

NEMEN IN AANMERKING:

 • Dat zij op [Trouwdatum te Plaats] met elkaar zijn gehuwd.
 • De ouders zijn voornemens hun huwelijk door echtscheiding te laten ontbinden.
 • Uit voornoemd huwelijk zijn de volgende minderjarige kinderen geboren, te weten:
  • [Naam, op Datum, te Plaats]
  • [Naam, op Datum, te Plaats]
 • Verder afzonderlijk te noemen “het kind” dan wel gezamenlijk “de kinderen”.
 • De kinderen zijn uit het huwelijk geboren. De ouders oefenen dan ook van rechtswege gezamenlijk het gezag over hen uit.

Totstandkoming

[Uitleg: dit onderdeel omvat één van de vijf wettelijk eisen aan het ouderschapsplan en beschrijft dat jullie de kinderen op passende wijze hebben betrokken bij de totstandkoming van dit plan.]

De ouders hebben overleg gehad over de wijze waarop zij na de echtscheiding de zorg- en opvoedingstaken verdelen, over de wijze waarop zij elkaar over de kinderen zullen informeren en raadplegen en over de wijze waarop zij in de kosten van de verzorging en de opvoeding van de kinderen zullen voorzien.

Overeenkomstig (artikel 1:247a BW jo 815 Rv) hebben de ouders de tussen hen getroffen regeling in dit ouderschapsplan vastgelegd. Volgens de ouders is het in het belang van de kinderen dat zij contact hebben met beide ouders. Als gezaghebbende ouders onderschrijven zij het recht van de kinderen op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders. Zij streven er dan ook naar de ontwikkeling van de banden van de kinderen met de andere ouder zoveel mogelijk te bevorderen.

De ouders realiseren zich daarbij tevens dat zij als ouders een inspanningsverplichting hebben om respectvol met elkaar om te gaan. Bij de totstandkoming van dit ouderschapsplan zijn de kinderen op een passende wijze betrokken. De ouders hebben de gevolgen van de echtscheiding voor hen met de kinderen besproken.

EN ZIJ VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:

Gezag

De ouders achten het in het belang van de kinderen dat de huidige gezagssituatie gehandhaafd blijft.

[Uitleg: zijn jullie gehuwd of hebben jullie een geregistreerd partnerschap? Dan hebben jullie beiden automatisch het ouderlijk gezag over de kinderen die hieruit zijn voortgekomen.

Bij samenwoners ligt dat anders. Vóór 2023 was het noodzakelijk om allereerst het kind te erkennen en vervolgens samen bij de rechter het ouderlijk gezag aan te vragen. Hebben jullie dit nagelaten? Dan heeft de vader dus geen ouderlijk gezag! Vanaf 2023 is dit gewijzigd en krijg je als vader automatisch het ouderlijk gezag, mits je jouw kind erkend hebt na 1 januari 2023.

Heb je eenmaal het ouderlijk gezag? Dan mag je onder andere de volgende officiële handelingen verrichten:

 • jullie kind inschrijven op een school;
 • een paspoort aanvragen voor jullie kind;
 • toestemming geven voor een medische behandeling.]

Ouderschap

Beide ouders hebben de verplichting om goed voor de kinderen te zorgen. Beslissingen zijn gefundeerd op dit uitgangspunt. Tevens behouden beide ouders de feitelijke verzorging van de kinderen op gemeenschappelijke basis. Onderstaand staat nader gespecificeerd hoe dit onderling geregeld wordt.

Beide ouders zijn zich ervan bewust dat het ouderschap een flexibele houding vereist van beide zijden. De gemaakte afspraken zijn de vastgestelde kaders waar beide ouders in goed onderling overleg van af kunnen wijken. De ouders willen de hieronder omschreven zorgregeling als een richtlijn hanteren. Deze zullen zij handhaven totdat zij in goed onderling overleg andere afspraken maken. Gezien de (veranderende) leeftijd van de kinderen is het van belang dat de hiervoor genoemde zorgregeling door beide ouders met flexibiliteit wordt gehanteerd.

Buiten de onderstaande afspraken om, staat het de kinderen vrij om telefonisch dan wel per Whatsapp/ Mail/ etc. contact te hebben met de andere ouder dan waar zij op dat moment verblijven. Dit geldt binnen alle redelijkheid en in overleg met de ouder waar zij op dat moment verblijven.

Hoofdverblijfplaats

Scheiden en woning, koophuis, huurhuis, Echtscheidings mediation | Soest
Afspraken over hoofdverblijfplaats

[Uitleg: de keuze van hoofdverblijfplaats kan fiscale gevolgen, denk hierbij  aan het ontvangen van kinderbijslag, Kind Gebonden Budget (KGB), huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of inkomensafhankelijke combinatiekorting. Lees de blog “Co-ouderschap – Welke belastingvoordelen” voor meer informatie.]

[Naam kind] volgt de hoofdverblijfplaats van vader en [Naam kind] volgt de hoofdverblijfplaats van moeder. Indien nodig zal er een wijziging van de inschrijving in de BasisRegistratie Personen (BRP) plaatsvinden.

[Uitleg: de onderstaande afspraak regelt dat jullie bij elkaar in de buurt blijven wonen vanwege de zorg voor jullie kinderen. Het aantal kilometers hangt in de praktijk samen met de gekozen zorgverdeling en de leeftijd van de kinderen. Kiezen jullie bijvoorbeeld voor co-ouderschap en zijn de kinderen nog jong, dan is een kleine afstand gebruikelijk. Kiezen jullie voor een omgangsregeling voor het weekend of zijn de kinderen al wat ouder, dan is een grotere afstand nog prima werkbaar.]

Ouders spreken hierbij af ernaar te zullen streven om beide in de omgeving (binnen een straal van [X] km) te blijven wonen, zodat de kinderen naar de huidige school kunnen blijven gaan en om het co-ouderschap te bevorderen. Van deze bepaling kan enkel worden afgeweken als ouders hierover overeenstemming hebben bereikt. De kinderen zullen feitelijk bij elkaar blijven.

Kinderbehoefte en draagkracht

Voor de ouders zijn alimentatieberekeningen uitgevoerd in Split-Online. Bij deze berekeningen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • [..]
 • [..]

De berekeningen in Split Online komen tot het volgende resultaat:

 • het netto gezinsinkomen voor de scheiding is […. Euro] per maand;
 • de bijbehorende kinderbehoefte is […. Euro] per maand.
 • de draagkrachtverdeling komt uit op [..%] voor de vader en [..%] voor de moeder.

Bijdrage kosten ten behoeve van de kinderen (in geval van co-ouderschap)

[Uitleg: in dit voorbeeld ouderschapsplan is deze alinea specifiek bedoeld voor co-ouderschap. In geval van een omgangsregeling, kan deze alinea dus worden verwijderd en geldt de volgende alinea. Let er wel op dat het één van de vijf wettelijke eisen is om in het ouderschapsplan de verdeling van de kinderkosten te benoemen.]

Ouders kiezen voor co-ouderschap. Derhalve hebben beide ouders recht op 35% zorgkorting. Dit houdt in dat 35% van de bovenstaande kinderbehoefte deel uitmaakt van de eigen huishoudkosten van iedere ouder.

De resterende 30% van de kinderbehoefte, aangevuld met de te ontvangen kinderbijslag, wordt door de ouders als volgt ingebracht op een gezamenlijke kinderrekening:

 • Vader [.. euro], zijnde [xx%] van [.. euro] minus de zorgkorting van [.. euro] plus de op eigen rekening ontvangen kinderbijslag van [.. euro];
 • Moeder [.. euro], zijnde [yy%] van [.. euro] minus de zorgkorting van [.. euro] plus de op eigen rekening ontvangen kinderbijslag van [.. euro];
 • Ontvangen kinderbijslag wordt op deze manier indirect op de kinderrekening bijgeschreven en komt zo geheel de kinderen ten goede.

[Uitleg: hier ligt meestal een alimentatieberekening aan ten grondslag. Ouders kunnen er ook voor kiezen om bij dit voorbeeld ouderschapsplan een 50/ 5o verdeling toe te passen. Bijvoorbeeld omdat ze dit principieel willen en beide kunnen betalen]

Mochten de omstandigheden anders zijn, dan zullen ouders een regeling met elkaar treffen in het licht van bovenstaande intentie om in de toekomst de kinderkosten te blijven verdelen conform beider draagvlak.

Afspraken over gezamenlijke kinderrekening

De volgende kostenposten komen voor rekening van eigen huishouden (kosten eigen huishouding/ zorgkorting), dan wel gezamenlijke kinderrekening (samen):

KOSTENPOST

Hoe?

Eventuele toelichting

WOONLASTEN (huur/ hypotheek, extra verbruik, inventaris, etc.)

Eigen

 

BOODSCHAPPEN (voeding, persoonlijke  verzorging, etc.)

Eigen

 

GESCHENKEN (cadeautjes van kinderen voor vrienden, familie)

Samen

 

KLEDING EN SCHOENEN (incl. sportkleding)

Samen

 

COMMUNICATIE (telefoon, abonnementen, etc.)

Samen

 

VERZEKERING (ziektekosten: basis, aanvulling en eigen rekening/ risico (beugel), uitvaartverzekering, fietsverzekering)

Samen

 

SCHOOL (schoolbijdrage, leermiddelen, excursies, bijles, etc.)

Samen

 

ICT (computer, tablet, etc.)

[Samen/ Eigen]

 

KINDEROPVANG (oppas)

[Samen/ Eigen]

 

CONTRIBUTIES EN ABONNEMENTEN

Samen

 

VERVOER (fietsen, onderhoud fietsen, OV, etc.)

Samen

 

VRIJE TIJD EN ONTSPANNING (sport, hobby, gaming, etc.)

Samen

 

VAKANTIE EN UITSTAPJES (incl. etentjes)

Eigen

 

HUISDIEREN (aanschaf, verzorging, dierenarts)

[Samen/ Eigen]

 

ZAKGELD

Samen

 

Bij uitgaven boven de [bedrag] euro is toestemming van beide ouders noodzakelijk. Daaronder kunnen beide ouders zelfstandig over uitgaven beslissen in lijn met bovenstaande tabel en in het belang van de kinderen.

Kinderalimentatie (in geval van omgangsregeling)

[Uitleg: in dit voorbeeld ouderschapsplan is deze alinea specifiek bedoeld voor een omgangsregeling. In geval van co-ouderschap, kan deze alinea dus worden verwijderd en geldt de vorige alinea]

Met ingang van [datum] en zolang de kinderen minderjarig is/zijn en bij de [vader/moeder] wonen, betaalt de [vader/moeder] aan de [moeder/vader] een alimentatie voor de kinderen van [bedrag] euro per maand. Deze alimentatie zal zijn onderworpen aan de wettelijke indexering als bedoeld in artikel 1:402a BW. Indexering geldt voor het eerst per 1 januari [jaartal]. Partijen zijn er mee bekend dat de alimentatieplichtige zelf voor deze verhoging door indexering zorg dient te dragen. Informatie hieromtrent is in de loop van de maand november beschikbaar op de website van het Ministerie van Justitie. Lees hier een uitgebreide uitleg over kinderalimentatie berekenen. Lees verder ook de blog “Wettelijke indexering alimentatie 2022” met meer uitleg.

Meerderjarigheid tot 21 jaar

meerderjarige kinderen - Mediation - Scheiding | Soest, Amsterdam - ouderschapsplan
Wat spreek je af als je kind meerderjarig wordt?

[Uitleg: als ouders heb je de wettelijke plicht om voor je kinderen te zorgen tot aan hun 21ste levensjaar. Je kunt hieronder kiezen voor een korte variant waar je later alle kanten mee op kunt. Ook kun je kiezen voor een uitgebreidere variant die  exacter vastlegt hoe jullie omgaan met de kinderkosten als de kinderen tussen de 18 en 21 jaar oud zijn.]

Partijen zijn er mee bekend dat bij meerderjarige kinderen een bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie in principe vervalt aan het einde van de maand waarin een kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt.

[Of]

Vanaf het tijdstip waarop een kind meerderjarig wordt, betaalt de [vader/moeder] het bij kinderalimentatie genoemde bedrag aan dat kind zelve ex artikel 1:395a BW, op een door dat kind aan te wijzen bankrekening, tenzij dat kind op dat moment nog bij de [vader/moeder] woont. In dat geval wordt door de ouders en het kind in onderling overleg bepaald op welke wijze wordt betaald, zolang de situatie voortduurt. De wettelijke indexeringsregeling blijft van toepassing totdat het kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt.

Studiekosten na 21 jaar

[uitleg: optioneel, vandaar de voorgaande keuzemogelijkheid in dit voorbeeld ouderschapsplan]

De [ouders/ de vader/ de moeder] verplichten zich aan een meerderjarig kind van 21 jaar of ouder een (studie) bijdrage te betalen. Dit zolang het kind met redelijke resultaten en in overleg met hen met een beroepsopleiding bezig is of studeert. Doch uiterlijk tot het tijdstip waarop het kind de 25-jarige leeftijd bereikt.

Hiervoor hanteren partijen als norm de voor voortgezette studiefinanciering gestelde eisen. Partijen zullen beiden afhankelijk van hun financiële omstandigheden bijdragen in de studiekosten. Waarbij zij ieders deel in onderling overleg zullen vaststellen. Indien partijen er niet in slagen onderling de bijdrage vast te stellen, zullen zij deze naar verhouding van ieders draagkracht laten vaststellen.

Dit beding ten behoeve van ieder der kinderen van de partijen is onherroepelijk, zodat de kinderen het recht hebben om zo nodig nakoming van dit beding te vorderen. De ondertekening van dit convenant geldt tevens als aanvaarding van dit beding door de partijen als wettelijk vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen.

Plan een vrijblijvend adviesgesprek (ONLINE AGENDA)

Plan een vrijblijvend adviesgesprek (ONLINE AGENDA)

Willen jullie een open gesprek over jullie relatie, twijfel of scheiding? Dit gesprek biedt jullie wellicht (1) handvaten om het samen leuker te krijgen, (2) meer inzicht in de aard van jullie twijfel of (3) een helder pad richting gezamenlijke scheiding. Het adviesgesprek duurt ca. 45 minuten en is geheel vrijblijvend.

JA, ZO'N GESPREK WILLEN WE

Bankrekeningen van de kinderen

[uitleg: normaal zijn deze expliciet opgenomen in het convenant en volstaat hier deze zin, zonder convenant, is het beter om de rekeningnummers en bedragen hier in het voorbeeld ouderschapsplan op te nemen]

De tenaamstelling van de bank-/ spaarrekeningen op naam van de kinderen  blijft ongewijzigd. Voor zover aan de orde, blijven deze rekeningen buiten de financiële regeling, die de ouders sluiten in verband met de ontbinding van hun huwelijk.

Het is de bedoeling van de ouders het saldo van de bankrekeningen ten name van de kinderen ten goede te laten komen aan de kinderen. Ieder van de ouders zal er op toezien dat de saldi van de bankrekeningen uitsluitend ten goede komt aan het kind op wiens naam de desbetreffende rekening is gesteld. Het saldo van de bankrekeningen ten name van de kinderen zal, zolang de kinderen minderjarig zijn, alleen worden aangewend met toestemming van beide ouders.

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat ouders enig saldo van een bankrekening ten name van (één van de) kinderen, aanwenden voor eigen gebruik. Indien dit wel geschiedt, dan is degene die deze opname verricht, verplicht op het eerste verzoek van de andere ouder het opgenomen bedrag terstond aan het desbetreffende kind te vergoeden.

De  ‘vader’ of ‘moeder’ ontvangt de rekeningafschriften van de bankrekeningen ten name van de kinderen en ‘hij of ‘zij’ zal jaarlijks op 31 december van ieder jaar of op eerste verzoek van de andere ouder inzage verschaffen in (het verloop van) deze rekeningafschriften. Het staat ieder van de ouders vrij om een nieuwe spaarrekening te openen op naam of ten behoeve van (één van) de kinderen.

Verdeling van zorg- en opvoedingstaken

[Uitleg: dit is één van de vijf wettelijke eisen aan het ouderschapsplan. Wel is het zo dat de vorm van deze afspraken samenhangt met de leeftijd van de kinderen. Zijn de kinderen jong, dan vraagt dit om gedetailleerde afspraken, zoals bijvoorbeeld via de onderstaande tabel. Zijn de kinderen al bijna meerderjarig, dan is zo’n tabel overbodig en kan met enkele zinnen worden uitgelegd hoe de zorgverdeling tussen vader en moeder wordt verdeeld.]

Enkele overwegingen vooraf:

 • […]
 • […]

De kinderen zullen normaliter volgens het volgende schema bij de ouder zijn welke de zorg- en opvoedingstaken voor zijn/haar rekening zal nemen:

Oneven week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
Voor school [vader/ moeder] [vader/ moeder] [vader/ moeder] [vader/ moeder] [vader/ moeder] [vader/ moeder] [vader/ moeder]
Na school   [vader/ moeder] [vader/ moeder] [vader/ moeder] [vader/ moeder] [vader/ moeder] [vader/ moeder] [vader/ moeder]
Na avondeten en s nachts [vader/ moeder] [vader/ moeder] [vader/ moeder] [vader/ moeder] [vader/ moeder] [vader/ moeder] [vader/ moeder]
Even week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
Voor school [vader/ moeder] [vader/ moeder] [vader/ moeder] [vader/ moeder] [vader/ moeder] [vader/ moeder] [vader/ moeder]
Na school   [vader/ moeder] [vader/ moeder] [vader/ moeder] [vader/ moeder] [vader/ moeder] [vader/ moeder] [vader/ moeder]
Na avondeten en s nachts [vader/ moeder] [vader/ moeder] [vader/ moeder] [vader/ moeder] [vader/ moeder] [vader/ moeder] [vader/ moeder]

Schoolvakanties

auto vermogen verdeling scheiding mediation
Maak goede afspraken over de vakantie

[Uitleg: zie dit als een standaardregeling, waar jullie in onderling overleg gewoon vanaf kunnen en zullen gaan wijken.]

De ouders komen overeen dat tijdens de vakanties die korter duren dan 2 weken (voorjaars- en herfstvakantie) het basisschema van toepassing zal zijn. De overige vakanties (mei-, zomer- en herfstvakantie) zullen gelijk worden verdeeld. Daarbij heeft de moeder in de even jaren de eerste keus om te bepalen welke vakantieweken haar voorkeur hebben en de vader heeft in de oneven jaren de eerste keus. De kinderen zullen maximaal 3 weken aaneengesloten bij een ouder verblijven.

Wanneer ouders elkaar informeren of met elkaar overleggen

Indien één van beide ouders langer dan 3 dagen aaneengesloten met de kinderen uit huis is, dan zal de andere ouder hierover in kennis worden gesteld. De kinderen zullen niet eerder dan na onderling overleg tussen de ouders, met derden op vakantie gaan.

Feestdagen

[Uitleg: zie dit als een standaardregeling, waar jullie in onderling overleg gewoon vanaf kunnen en zullen gaan wijken.]

De kinderen zullen de feestdagen conform onderstaande tabel doorbrengen bij ouders. Als in de tabel staat ‘basisschema’ of een feestdag ontbreekt in deze tabel, dan wordt hiermee bedoeld dat ouders op die feestdag het basisschema voor zorg- en opvoedtaken willen volgen.

Feestdagen

Even jaren bij

Oneven jaren bij

1e Paasdag*

vader

moeder

2e Paasdag*

vader

moeder

Koningsdag

vader

moeder

Hemelvaart

basisschema

basisschema

Moederdag

moeder

moeder

Vaderdag

vader

vader

1e Pinksterdag*

moeder

vader

2e Pinksterdag*

moeder

vader

Sinterklaas op 5 december

basisschema

basisschema

Kerstavond

vader

moeder

1e Kerstdag

vader

moeder

2e Kerstdag

moeder

vader

Oudjaarsdag/avond

moeder

vader

Nieuwjaarsdag

vader

moeder

* Zo hebben beide ouders jaarlijks een extra lang weekend met en zonder kinderen.

Tijdstip van wisseling

De ouders stemmen onderling af op welk tijdstip de kinderen op feestdagen ’s ochtends van verblijfplaats zullen wisselen en ’s avonds zullen terugkeren naar de ouder waar zij conform het basisschema verblijven. Deze tijden zijn steeds passend voor de leeftijd van kinderen qua gebruikelijke tijden voor het opstaan en naar bed gaan.

Verjaardagen en familiefeesten

Over het verjaardagspartijtje/kinderfeest maken de ouders minimaal 2 maanden van tevoren afspraken met elkaar.

Verjaardag van de kinderen

Op de feitelijke verjaardag van de kinderen zijn de kinderen bij de ouder waar ze op dat moment volgens basisschema al verblijven. De dag waarop de verjaardag gevierd wordt, vindt in de even jaren bij de moeder plaats en in de oneven jaren bij de vader. Tijdens de feitelijke verjaardag én de dag waarop deze wordt gevierd, mag de andere ouder op bezoek komen.

[Of]

Beide ouders vieren onafhankelijk van elkaar de verjaardag van de kinderen als deze conform basisschema bij hen zijn. Tijdens de feitelijke verjaardag, mag de andere ouder op bezoek komen.

Verjaardagen en speciale gelegenheden van familie

De ouders komen overeen dat de kinderen op de feitelijke geboortedag, of de dag waarop dit gevierd wordt, van vader, moeder, opa’s, oma’s, ooms en tantes in de gelegenheid gesteld worden om aanwezig te zijn. Tevens hebben beide ouders de intentie om bij speciale gelegenheden binnen de familie van beide zijden de kinderen hier naartoe te laten gaan.

School en opleiding

[Uitleg: als de kinderen bijna meerderjarig zijn, dan kan onderstaande versimpeld worden, omdat de kinderen hierin meestal hun eigen keuze bepalen.]

De ouders maken in onderling overleg gezamenlijk een keuze voor een (type) school. De kinderen worden, afhankelijk van hun leeftijd, bij deze besluitvorming betrokken.

De ouders zien er allebei op toe dat de kinderen hun huiswerk maken. De ouders spreken met elkaar af dat zij alle relevante informatie, aangaande de school en de opleiding van de kinderen, direct aan elkaar verstrekken. Dit betreft bijvoorbeeld rapporten, ouderavonden, of huiswerk en geldt alleen voor zover de andere ouder deze informatie niet zelf rechtstreeks ontvangt.

Ten aanzien van de ouderavonden stemmen de ouders vooraf met elkaar af of zij deze avond al dan niet gezamenlijk bezoeken.

Ziekte ouders

Wanneer één van de ouders niet in staat is om de feitelijke verzorging van de kinderen op zich te nemen, dan neemt (indien mogelijk) de andere ouder de zorgtaken tijdelijk over.

Ziekte van een kind

Als een kind ziek wordt, dan neemt de ouder waar het kind verblijft de zorg op zich tot het kind beter is, dan wel in staat is om te wisselen naar de andere ouder. De ouders zullen elkaar terstond informeren over de ziekte van het kind.

Mocht de ouder, daar waar het kind niet verblijft, het wenselijk achten dat het kind gezien wordt door een arts, dan zal deze ouder in de gelegenheid gesteld worden om met het kind naar een arts te gaan. Ieder van de ouders heeft toegang tot een ziek kind dat verpleegd wordt.

Bijzondere gebeurtenissen

De ouders stellen elkaar in de gelegenheid om aanwezig te zijn bij alle bijzondere gebeurtenissen aangaande het kind, o.a. zijnde:

 • uitvoeringen
 • eindmusical
 • informatiedagen/avonden
 • diploma-uitreiking

Bezoek huis- tandarts/specialist

De kinderen zullen worden ingeschreven bij de huis-/tandartsen praktijk bij de ouder bij wie het kind staat ingeschreven in het gemeentelijke register.

De ouder waar het kind op dat moment verblijft zal, indien dit noodzakelijk is, een afspraak maken bij de huisarts/specialist en samen met het kind naar de huisarts/specialist gaan. De andere ouder zal hierover worden geïnformeerd. De ouders zullen over vervolgafspraken per situatie nadere afspraken met elkaar maken.

De [vader/moeder] regelt dat de kinderen [X] keer per jaar de tandarts bezoeken.

Legitimatiebewijs

De kinderen [hebben/krijgen] een eigen [paspoort/identiteitskaart]. De ouder waar het kind staat ingeschreven zal zorg dragen voor verlenging van bovengenoemd document. De ouders komen overeen dat zij onvoorwaardelijk hun medewerking zullen verlenen bij het aanvragen of verlengen van dit document.

Verzekeringen

[Uitleg: de mogelijkheden hieronder verschillen per WA verzekering. Het is dus noodzakelijk om zelf na te vragen wat er bij jullie verzekering mogelijk is en tegen welke kosten.]

De [moeder/vader] zal de kinderen op [haar/zijn] polis tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd houden en aan vader een kopie van het geldende polisblad ter beschikking stellen.

[Of]

De ouders zorgen er voor dat de kinderen bij hen beiden tegen wettelijke aansprakelijkheid zijn verzekerd. Zij zullen ieder afzonderlijk een WA-verzekering voor de kinderen afsluiten.

De kinderen zullen op de polis van de [moeder/vader] tegen ziektekosten verzekerd zijn.

De ouders spreken af dat de lopende uitvaartverzekering zal worden voortgezet ten behoeve van de kinderen.

Sport, muziek en andere hobby’s

De ouders spreken over de sport en hobby’s van de kinderen het volgende met elkaar af: de ouder alwaar het kind verblijft zal zorg dragen voor de begeleiding van het kind naar sport en/of hobby activiteiten. De benodigdheden voor de sport/hobby’s van het kind/de kinderen worden door de ouders samen aangeschaft.

Huisdieren

De ouders spreken met elkaar af dat de kinderen het reeds in het huishouden aanwezige [huisdier] mogen houden. Het volgende wordt afgesproken inzake [omgangsregeling en kosten].

Geloofsovertuiging

De ouders spreken met elkaar af dat zij de geloofsovertuiging van elkaar zullen respecteren. Indien en voor zover deze overtuiging bepaalde gebruiken met zich meebrengt zal uitsluitend na toestemming van beide ouders het betreffende kind/de kinderen bij een ieder van de ouders de vrijheid en de mogelijkheid krijgen om deze gebruiken volgens zijn/haar/hun overtuiging uit te oefenen.

Omgangsnormen

De ouder bij wie de kinderen verblijven, zal een aanvaardbare wijze van contact met de ouder waar het kind op dat moment niet verblijft, via bijvoorbeeld telefoon of Whatsapp/ E-mail, toestaan en waar nodig ondersteunen.

Namen als vader/moeder/papa/mama zullen uitsluitend voor de ouders gereserveerd blijven. Dit kan uitsluitend anders zijn, indien de andere ouder met een afwijkende afspraak instemt.

De ouders spreken af de berichten over de kinderen rechtstreeks met elkaar te zullen communiceren en niet via de tussenkomst van de kinderen/het kind. De ouders spreken met elkaar af dat de ene ouder het contact tussen de kinderen en de familieleden van de andere ouder niet in de weg zal staan.

Nieuwe partner

Courses Image
Nieuwe partner?

Op het moment dat een ouder een nieuwe partner heeft, dan zal hij/zij de andere ouder hiervan in kennis stellen, alvorens de kinderen hiervan op de hoogte gesteld worden.

Beide ouders zullen de kinderen pas met een nieuwe partner kennis laten maken, op het moment dat er sprake is van een serieuze relatie. Voort spreken ouders af dat ze elkaar proactief zullen informeren over eventuele:

 • zwangerschappen;
 • huwelijken;
 • samenwonen;
 • en beëindiging van de relatie.

De ouders zullen zich inspannen en er voor waken dat een nieuwe partner of een andere derde niet op een negatieve wijze hun ouderschap beïnvloedt.

Overdracht en “Heen en weer” tas

[Uitleg: dit is typisch een onderwerp voor jonge kinderen en kan worden weggelaten als de kinderen bijna meerderjarig zijn.]

De kinderen worden in principe gebracht naar de ouder waar ze gaan verblijven en zij worden teruggebracht door de ouder waar de kinderen verbleven. Voor abonnementen, rapporten, brieven van school, OV-kaarten, belangrijke papieren, medicijnen, etc. (d.w.z. die dingen die belangrijk zijn voor de kinderen om bij de hand te hebben en waarvan geen duplicaten zijn) schaffen de ouders een “heen‑ en weer” tas aan. Deze tas gaat steeds mee met de kinderen. Ook schoenen, (winter)jassen en speciale sportkleding verhuizen steeds met de kinderen mee.

Communicatie

Communicatie bij scheiding | Mediation | Soest, Nieuwegein en Utrecht
Afspraken over communicatie

[Uitleg: dit is één van de vijf wettelijke eisen en moet dus verplicht in jullie ouderschapsplan worden opgenomen.]

Beide ouders hebben de verplichting elkaar voldoende te informeren. De ouders houden zich aan de wettelijke informatieplicht. Zij informeren elkaar bij het wisselen van de verblijfplaats van de kinderen. Tussendoor zal informatie uitgewisseld worden zo vaak als dat nodig is.

[Of]

De ouders zullen elkaar tenminste [X] per jaar buiten de aanwezigheid van de kinderen met elkaar overleg plegen, ten einde elkaar te informeren en te consulteren. [Eventueel aanvullen …]

Twee-ouder-beslissingen

[Uitleg: dit is één van de vijf wettelijke eisen en moet dus verplicht in jullie ouderschapsplan worden opgenomen. Het onderstaande lijstje waarover jullie gezamenlijk willen beslissen is uiteraard jullie eigen keuze.]

Alle belangrijke zaken betreffende de kinderen, zoals schoolkeuze, dokterskeuze, clubs en overige regelmatig terugkerende vrijetijdsbestedingen zullen niet eerder dan na overleg tussen de ouders geregeld worden.

Tevens worden er samen afspraken gemaakt over:

 • thuiskomtijden, bedtijden, schermtijden;
 • opvoedstijlen, eetgewoonten;
 • kapper/ kapsel;
 • hoogte van het zakgeld;
 • bromfiets- en scootergebruik;
 • aanvullende ondersteuning voor school;
 • ondersteuning door professionals, zoals kindercoach, logopedist, etc.;
 • afspraken over uitgaan, omgang met vrienden (en verkering) en zelfstandig op vakantie;
 • zetten van een piercing dan wel tatoeage en het gebruik van alcohol en andere middelen.
 • […]

De beslissingen waar beide ouders verantwoordelijk voor zijn, wordt altijd met de andere ouder overlegd (per telefoon of via persoonlijk overleg).

Elkaar proactief blijven informeren

Sommige beslissingen worden genomen door de ouder bij wie het kind is. Ouders zorgen ervoor dat ze hiervan allebei op de hoogte blijven. Bijvoorbeeld:

 • cadeautje voor verjaardag vriendjes;
 • nieuwe kleding;
 • logeerpartijtjes;
 • verandering van huisregels, zoals helpen in het huishouden/ verzorgen huisdieren;
 • […]

Spoedgevallen

Over zaken die betrekking hebben op de directe geestelijke of lichamelijke gezondheid van de kinderen, zal altijd, zonder overleg, direct hulp plaatsvinden. De andere ouder wordt hiervan direct op de hoogte gebracht.

Overlijden van de ouder(s)

De ouders zijn erop gewezen dat het verstandig is om een testament op te laten maken ten behoeve van hun minderjarige kinderen.

[Uitleg: zonder testament kunnen de volgende situaties zich voordoen, dus daarom van belang in dit voorbeeld ouderschapsplan:

 1. Twee traps-making, stel ouder één overlijd, beide kinderen erven, stel daarna overlijd een kind, ouder twee erft dan indirect deel van de erfenis afkomstig van ouder één.
 2. Voogdij, stel beide ouders komen gelijktijdig te overlijden en beide achterliggende families krijgen geen overeenstemming over voogdij.
 3. Bewindvoering, stel één ouder overlijdt, dan erven kinderen direct terwijl ze nog vrij jong zijn, terwijl het soms de voorkeur geniet om een bewindvoerder aan te stellen totdat de kinderen b.v. 25 jaar oud zijn.]

Bij overlijden van een van de ouders zal de andere ouder zich inzetten om de band tussen de familie van de overleden ouder en de kinderen in stand te houden.

Herziening van dit ouderschapsplan

Dit plan wordt jaarlijks, aan het begin van het kalenderjaar of zoveel vaker als nodig wordt geacht, besproken en daar waar nodig aangepast. Het bovenstaande dient echter altijd als uitgangspunt. Indien beide ouders geen overeenstemming kunnen bereiken over een bepaald onderwerp dan zijn de vorenstaande bepalingen leidend. Vanaf het twaalfde levensjaar is hetgeen de kinderen willen inzake de omgangsregeling met de ouders zwaarwegend, tenzij dit om redenen van de ouders niet mogelijk is.

Conflicten

Geweldloze communicatie als gescheiden ouders
Wat spreken jullie af over conflicten?

Bij conflicten wordt hierover eerst door de ouders gesproken en wordt geprobeerd tot overeenstemming te komen. Komt er ondanks alles geen oplossing, dan kunnen de ouders zich tot [uitleg: naam van iemand die jullie helpt om er onderling uit te komen en/ of naam van iemand, wiens advies jullie beide respecteren], dan wel een andere professionele dienstverlener wenden. Deze zal dan na een gesprek met de ouders een objectief advies geven.

Bewijs

Deze overeenkomst is bestemd om tot bewijs te dienen. De ouders en advocaten zijn vrij om de overeenkomst aan een rechter te overleggen.

Ondertekening

Deze overeenkomst is opgemaakt en ondertekend op [datum] te [plaats] in twee gelijke exemplaren en is onlosmakelijk verbonden met het echtscheidingsconvenant mede tevens vandaag getekend door beide ouders.

————-                      ————-

Vader                           Moeder

Download voorbeeld ouderschapsplan

Download hier het voorbeeld ouderschapsplan 2023.

Wat kunnen wij betekenen?

Professionele en betrokken hulp bij relatie of scheiding

Jullie zoeken Relatietherapie

Relatiecoaching op basis van EFT past goed als:

 • jullie beiden commitment hebben voor verbetering.
Dit traject geeft jullie

Praktische handvatten en nieuwe inzichten richting veilige hechting en verbinding. Jullie relatie wordt sterker én leuker!

Jullie zoeken Verheldering

Verhelderende gesprekken zijn geschikt als:

 • er sprake is van sterke twijfel en onduidelijkheid.
Dit traject geeft jullie

De mogelijkheden om samen de knoop te ontwarren. Na afloop hebben jullie meer zicht op de toekomst, samen óf uiteen.

Jullie zoeken Scheidingsmediation

Scheidingsmediation past bij de situatie dat:

 • tenminste één van jullie echt wil scheiden.
Dit traject geeft jullie

Een helder inzicht over het stappenplan, de tijdsduur en kosten van jullie complete scheidingstraject.

Jullie willen advies over de relatie/ scheiding
Plan direct een gratis advies-gesprek

Gerelateerde blogs

Het is absoluut één van de lastigste momenten. Hoe vertel je de kinderen dat je gaat scheiden? Hieronder vind je veel bruikbare tips op een rij. Dus...

Deze serie van twee artikelen gaat over systemisch werken en de drie systemische wetmatigheden. Dit is ook wel bekend onder de naam familieopstellinge...

Deze serie van artikelen gaat specifiek over co-ouderschap en financiën. Wat is co-ouderschap? Hoe werkt kinderalimentatie en wat is zorgkorting? Wel...

Jullie zijn gescheiden of zitten er nog middenin? In beide gevallen weet je dat het best lastig kan zijn. Lastig om als ouders de communicatie open te...

Ook bij co-ouderschap kan er sprake zijn van kinderalimentatie of het gezamenlijke dragen van de kinderkosten.Kinderalimentatie in drie simpele stappe...

Deze uitspraken over alimentatie en verdiencapaciteit hoor ik steeds vaker in mijn praktijk:Waarom moet ik wel 32 uur in de week werken en wordt er bi...

Bij co-ouderschap zijn in elk geval de volgende vijf belastingvoordelen van belang: Kinderbijslag Kind Gebonden Budget (KGB) Inkomensafhankelijke Comb...

Over de auteur

Gerwin Timmerman

Gerwin Timmerman

VESTIGING SOEST

Ik ben mediator sinds 2010 en de oprichter van Samen Uiteen. Inmiddels combineer ik mediation met EFT relatietherapie. Hieruit haal ik veel voldoening. Met name word ik blij van persoonlijke groei, herstel van relaties en verbetering van communicatie. Ouders die er samen weer sterker voor staan en een veilige basis vormen voor hun kinderen. Voor mij is het heel belangrijk dat ik zelf ervaring heb met persoonlijke ontwikkeling, relaties, ouderschap, scheiden, samengestelde gezinnen en omgang met ex-partners. Daarnaast ben ik ook financieel, fiscaal en juridisch goed onderlegd als ondernemer en bedrijfskundige.

VOLG MIJ OP: LinkedIn Facebook

LEER MIJ KENNEN

Waar sta jij momenteel?

Onze vier beloftes

JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR

WIJ BIEDEN JULLIE VOLLEDIGE SUPPORT

OPENHEID IN EEN VEILIGE SFEER

ALS STERKERE PERSONEN EEN NIEUWE TOEKOMST IN